Ми переходимо на новий веб-сайт Цуманська громада

cumanska.gromada.org.ua

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

сьомого скликання

РІШЕННЯ

           

  13 липня  2016  року

  Цумань

           

№   7/7

 

 

 

 

Про  затвердження Положення про порядок

залучення, розрахунку розміру і використання

коштів пайової участі у розвитку

інфраструктури населених пунктів

на території Цуманської селищної ради

у новій редакції

                                                                                                    

 На виконання рекомендацій адміністративної колегії Волинським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України від 28 липня 2015 року №68, керуючись  ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

   1. Затвердити у новій редакції:

   1.1. Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів на території Цуманської селищної ради згідно додатку №1;

   1.2. Типовий Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів на території Цуманської селищної ради, згідно додатку № 2;

   1.3. Розрахунок розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів до Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів на території Цуманської селищної ради, згідно додатку  № 3.

   2.Дане  рішення разом з додатками набирають чинності з 01.08.2016 року.

   3. Заступнику голови селищної ради (Трофимчук Г. І.) довести рішення до відома громадськості міста через засоби масової інформації.

   4. Рішення Цуманської селищної ради від 13.07.2012 року № 15/6 «Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури начелених пунктів Цуманської селищної радаи» вважати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням  рішення покласти  на  заступника селищного голови (Трофимчук Г. І.) та постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету та соціально-економічного і культурного розвитку.

 

 

 

Селищний голова                                                                   А.В. Дорошук

 Додаток №1

                                                                                         до рішення

                                                                                               селищної ради

                                                                                               від    13.07.2016

                                                                                             № 7/7

 

 

Положення

про  порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів на території Цуманської селищної ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради (надалі – Положення) розроблене відповідно до законів України „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та „Про місцеве самоврядування в Україні”.  

1.2. Це Положення регламентує організаційні та економічні відносини, пов’язані з порядком залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  смт.Цумань, с.Кадище  у зв’язку з будівництвом будь-яких об’єктів на території Цуманської  селищної ради.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

будівництво – спорудження нових об’єктів громадського, виробничого та іншого комерційного призначення, їх реконструкція, розширення, добудова, реставрація відбудова та відтворення втраченої історичної забудови, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об’єктів, їх перепрофілювання, переобладнання, технічне переоснащення;

об`єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, комунікації, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

соціальна інфраструктура – об’єкти установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно–оздоровчі установи, установи культури і мистецтва, установи житлово–комунального господарства;

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;

інвестор – фізична або юридична особа України, іноземних держав, яка приймає рішення про вкладення власних, запозичених або залучених коштів в об’єкти будівництва та забезпечує фінансування їх спорудження;

замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) у населених пунктах селищної ради і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради – внесок замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради, який полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до місцевого бюджету коштів пайової участі замовника для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради (далі – пайова участь);

вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і  позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

кошти пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради – кошти замовника, які залучаються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради на пайовій участі (далі – кошти пайової участі);

договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради – договір, укладений між селищною радою і  замовником (далі – Договір) про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради;

будинки житлового фонду соціального призначення – житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк;

доступне житло – це житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

об’єкт самочинного будівництва – житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, яка не була відведена для цієї мети, а також без відповідних дозвільних документів, передбачених законодавством, чи з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

1.4. Дія цього Положення поширюється на всіх замовників, незалежно від форми власності, які мають намір щодо забудови земельних ділянок на території населених пунктів Цуманської селищної ради,  за винятком тих, що перелічені у п. 1.6. цього Положення.

1.5. Участь замовників, які мають намір щодо забудови земельних ділянок на території населених пунктів Цуманської селищної ради, у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради є обов’язковою.

1.6. Не залучаються до пайової участі у розвитку інфраструктури Цуманської селищної ради  замовники у разі будівництва з дотриманням вимог чинного законодавства:

 - об’єктів будь - якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування, громадських організацій, комунальних підприємств за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та коштів міжнародних грантових програм, коштів Європейського союзу;

 - комунальних підприємств за рахунок власних коштів;

- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

- індивідуальних  (садибних)  житлових будинків,  садових,  дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд,  розташованих на відповідних земельних ділянках;

- об’єктів забудови територій,  що  здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані  внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

 - культових споруд;

 - будівництва  об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу).

1.7. Для підтвердження приналежності об’єкта будівництва до видів будівель вказаних у п.1.6. замовник будівництва подає до Цуманської селищної ради декларацію про початок виконання будівельних робіт – щодо об’єктів будівництва, що належать  до 1-3 категорій складності, або дозвіл на виконання будівельних робіт   - щодо об’єктів будівництва, що належить до  4-5 категорій складності відповідно до ст. 34-37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.8.Якщо технічними  умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради зменшується рішенням Цуманської селищної ради на суму їх кошторисної  вартості, але не більше розрахункового розміру пайової участі, а  такі  інженерні  мережі  та/або об’єкти передаються у комунальну власність територіальної громади на безоплатній основі.

 

2. ПОРЯДОК  ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ  ПАЙОВОЇ  УЧАСТІ

 

2.1. Залучення  коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради здійснюється шляхом перерахування цих коштів замовником будівництва  до спеціального фонду бюджету Цуманської селищної ради.

2.2. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради визначається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладання договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта з техніко – економічними показниками.

2.3. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до початку ведення будівельних робіт. До звернення замовник додає документи, що підтверджують кошторисну вартість будівництва об’єкта.

2.4. Замовник будівництва зобов’язаний перераховувати визначену для нього величину коштів пайової участі для створення інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради при спорудженні об’єктів будівництва, на його території та\або поза адміністративними межами, але у межах генерального плану населених пунктів, або об’єктів, які підключені  до інженерних мереж та комунікацій, що розташовані за межами населених пунктів.

 

3. РОЗРАХУНОК  РОЗМІРУ  ПАЙОВОЇ  УЧАСТІ

 

3.1. Розмір  пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури  населених  пунктів селищної ради  встановлюється для  об’єктів  будівництва:

- 10 (десять) відсотків загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта  містобудування – для  нежитлових  будівель та /або  споруд,

- 4 (чотири) відсотки  загальної кошторисної вартості  будівництва (реконструкції) об’єкта  містобудування для індивідуальних житлових будинків загальною площею  більше 300 м2.,

В залежності  функціонального призначення  об’єкта будівництва  пайова участь  оплачується  в такому розмірі:

-   Індивідуальні  житлові  будинки  загальною площею  більше 300 м2- 4%.

-   Легка промисловість , харчова промисловість,  виробництво будівельних матеріалів  та конструкцій об’єктів побутового обслуговування  населення – 7%.

 

-   Інші об’єкти  будівництва-10 %.

 

          3.2. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради визначається у договорі, укладеному з Цуманською селищною радою, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.3. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.

3.4. Визначена величина пайової участі вказується у розрахунку, який є невід’ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради.

 3.5. Копії платіжних документів з відміткою головного бухгалтера Цуманської селищної ради про фактичне зарахування таких коштів до бюджету селищної ради є обов’язковою умовою для прийняття об’єктів будівництва в експлуатацію або реєстрації декларацій інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у Волинській області про відповідність закінчених будівництвом об’єктів до експлуатації.

 

4. ПОРЯДОК  ВИКОРИСТАННЯ  КОШТІВ  ПАЙОВОЇ  УЧАСТІ

 

4.1. Кошти, отримані як пайова участь замовника будівництва, можуть використовуватись виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради, відповідно до рішення Цуманської селищної ради.

4.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайової участі приймає Цуманськка селищна рада при затвердженні бюджету селища та Програми економічного і соціального розвитку селища на кожний бюджетний рік.

4.3. Виконавчим органам Цуманської селищної ради забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь - яких послуг,  у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових  приміщень, у  тому  числі  шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту,  передбаченої  чинним законодавством.

5.ДОГОВІР ПРО ПАЙОВУ УЧАСТЬ У РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

5.1. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається  не пізніше ніж через 15 робочих днів з  дня  реєстрації звернення замовника про його укладення, але до початку ведення будівельних робіт.

5.2. Підготовку Договору проводить головний бухгалтер селищної ради ради на підставі звернення замовника про укладення Договору та доданих документів:

- завірена замовником копія правовстановлюючих документів на право володіння або користування земельною ділянкою;

- завірена замовником копія технічного паспорта об’єкта нерухомого майна;

- погоджені містобудівні умови та обмеження проектування та будівництво об’єкту;

- завірені замовником копії: свідоцтва про державну реєстрацію суб?єкта підприємницької діяльності (юридичної чи фізичної особи), довідка з ЄДРПОУ;

- завірена замовником копія паспорта фізичної особи чи керівника юридичної особи;

- завірена замовником копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- інформація про банківські реквізити (розрахунковий рахунок, банк, МФО);

 - проектно-кошторисна документація.

5.3. Істотними умовами Договору є:

- розмір пайової участі;

- строк (графік) сплати коштів пайової участі;

- відповідальність сторін.

5.4. Договір містить умови щодо розміру у відсотковому значені від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, форми, у якій будуть вноситись кошти пайової участі, банківські реквізити, рахунок, на який мають перераховуватись кошти, терміни сплати, майнові та інші права сторін, їх відповідальність, у тому числі відповідальність замовника за прострочення термінів сплати коштів, невиконання умов Договору та інше.

5.5. Невід’ємною частиною Договору є розрахунок розміру пайової участі. Розрахунок розміру пайової участі проводиться головним бухгалтером селищної ради протягом 10 робочих днів з  дня  реєстрації звернення замовника про проведення розрахунку до Договору у грошовому виразі відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта на підставі доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта з техніко-економічними показниками.

5.6. Договір, укладений між Цуманською селищною радою та замовником, підписується селищним головою (за його відсутності – уповноваженою особою).

6. ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Відповідальність за достовірність наданої інформації щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва та невиконання умов Договору про пайову участь несе замовник будівництва.

6.2. У разі невиконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради селищна рада здійснює заходи щодо стягнення коштів пайової участі у судовому порядку.

6.3. Спори щодо пайової участі замовника будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради вирішуються у судовому порядку.

 

 

7. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.На об’єктах житлового будівництва розпочаті до дії даного положення, але будуть вводитись в експлуатацію у наступних роках умови даного положення не поширюються.

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                  Т.І.Януль

 

                                                                                  

 

 

Додаток № 2

                                                                                                            до рішення

                                                                                                                   селищної ради

                                                                                                                                                 від  13.07.2016 р.

                                                                                                        №7/7

 

Д О Г О В І Р №_________

про пайову участь у розвитку інфраструктури

населених пунктів Цуманської селищної ради

 

смт. Цумань  

                                                                                 «    »_______ 20______

Цуманська селищна рада в особі селищного голови  Дорошука А.В., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони (надалі - Одержувач)______________________________________ назва юридичної особи

Та в особі______________________________________________(посада, прізвище, ім’я, по-батькові), який діє на підставі ____________________________(надалі – Замовник будівництва) з іншої сторони (разом - Сторони), уклали цей Договір відповідно до рішення Цуманської селищної ради від _______________№ _____________ про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Розрахунок та залучення коштів пайової участі Замовника будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради.

              2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1.Одержувач має право:

2.1.1.На підставі рішення Цуманської селищної ради вносити зміни в умови даного Договору в межах чинного законодавства України.

2.1.2.Здійснювати контроль додержання Забудовником будівництва умов даного Договору.

2.1.3.Вимагати від Забудовника будівництва своєчасної та у повному обсязі сплати пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради.

2.2.Одержувач зобов’язується:

2.2.1.Провести розрахунок розміру пайової участі Замовника будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради.

2.2.2.На вимогу Замовника будівництва надавати необхідну інформацію та пояснення щодо пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради.

2.2.3.Використовувати грошові кошти, перераховані за пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради, у відповідності до цільового призначення.

2.3.Забудовник будівництва має право:

2.3.1.Звернутися до Одержувача з клопотанням про внесення змін до даного Договору.

2.3.2.Реалізувати свій проект будівництва відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил на території населених пунктів селищної ради, відведеної для будівництва.

2.3.3.Вимагати від Одержувача виконання зобов’язань за цим Договором, а також чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

2.4.Замовник будівництва зобов’язується:

2.4.1.Внести на відповідний рахунок Одержувача кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради відповідно до розрахунку, який є невід’ємною частиною даного Договору та встановлених строків (графіку):

1).______     до _____; 2) _____ до_____; 3) ______до_____ і т.д.

сума               число          сума       число       сума        число

Загальна сума коштів пайової участі становить ______ грн. ____коп., яка повинна бути  сплачена до прийняття об’єкта в експлуатацію.

2.4.2.Замовник будівництва несе відповідальність за достовірність наданої інформації, щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва.

2.4.3.Здійснити будівництво об’єкта відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил.

2.4.4.Забезпечити виконання відповідних технічних умов та зовнішнього благоустрою до введення об’єкта в експлуатацію.

2.4.5.Дотримуватись під час будівництва вимог проекту організації будівництва та Правил благоустрою і утримання території населеного пункту.

2.5.Сторони також мають інші права та обов’язки, визначені чинним законодавством України.

3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1.У випадку порушення зобов’язання, передбачених даним Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену даним Договором та (або) чинним законодавством України.

3.2.Порушення Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом даного Договору.

3.3.За порушення строків сплати коштів пайової участі Забудовник будівництва сплачує пеню у розмірі 0,5 % облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочки.

3.4.У разі невиконання або несвоєчасного виконання Замовником будівництва зобов’язань визначених даним Договором, Цуманськка селищна рада здійснює заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

3.5.Сторона не несе відповідальності за даним Договором, якщо воно сталося не з її вини.

3.6.Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення даного Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання даного Договору.

 

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1.Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до моменту виконання Замовником будівництва зобов’язань передбачених даним Договором.

4.2.Договір може бути розірвано у порядку визначеному чинним законодавством України.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1.Внесення змін та/або доповнень до даного Договору здійснюється відповідно та на підставі рішення Цуманської селищної ради з ініціативи однієї та за згодою обох Сторін у письмовій формі шляхом укладення Додаткової угоди до Договору, або в судовому порядку.

5.2.При виникненні умов та обставин не передбачених даним Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

5.3.Спори щодо виконання Сторонами умов даного Договору вирішуються шляхом переговорів, а за відсутності взаємної згоди – у судовому порядку.

5.4.Визнання одного або кількох пунктів даного Договору нечинними або скасування його окремих положень не тягне за собою визнання Договору нечинним у цілому.

5.5.Даний Договір складено у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу та зберігаються у Сторін.

6.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ОДЕРЖУВАЧ                                                      ЗАМОВНИК БУДІВНИЦТВА

 

7. ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                               Дорошук А.В.             

Секретар селищної ради                                                    Януль Т.І.

                                

 

М.П

                                                                                                                Додаток № 3

                                                            до рішення

Цуманської селищної ради

                                                            від  13.07. 2016 року   №7/7

 

 

Р О З Р А Х У Н О К

розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів  Цуманської селищної ради

до Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради

від _____________20__ року № _____

 

 

смт. Цумань

 

Розрахунок розміру пайової участі _____________________________________________________________________    назва Замовника будівництва

у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради  проведено відповідно і на підставі рішення Цуманської селищної ради від  18.02.2016 р.  № ___ на об’єкт будівництва ______________________________, що знаходиться за адресою смт. Цумань/ с. Кадище,  вул. _______________________________________________ .

                           назва об’єкта  будівництва

Розмір пайової участі визначено за формулою: Пу = Кв х В%, у тис. грн.,

де: Пу – розмір пайової участі у тис. грн.;

      Кв – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта у тис. грн.;

      В   – відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.

При розрахунку розміру пайової участі використано проектно-кошторисну документацію (іншу документацію), яка підтверджує загальну кошторисну вартість будівництва об’єкта.

Розмір пайової участі _______________________________________________

 назва Замовника будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради при будівництві об’єкта  ______________________________

назва об’єкта  будівництва, що знаходиться за адресою _____________ __________________ становить _________тис.грн. і повинна бути сплачено в такі строки:                                      прописом

1) ____ до_______         2) _____до____;    3) _____до______ і т.д.

  сума       число                  сума          число     сума        число       

ОДЕРЖУВАЧ                                                      ЗАМОВНИК БУДІВНИЦТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ПІДПИСИ СТОРІН

 

Селищний голова                                                                         Начальник

Дорошук А.В.          

 

 

Секретар селищної  ради                                                          Януль Т.І.

 

 

 

 

М.П.                                                                                                             М.П.

 

 

 


ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Проект

 РІШЕННЯ

 

   травня 2018 року                                           Цумань                                       № 8-1/

 

Про підтримку звернення Президента України 

до Вселенського Патріарха Варфоломія

щодо надання Томосу про автокефалію 

Православної Церкви в Україні

 

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цуманська селищна рада

 

Вирішила :

 

1. Підтримати звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні (додається).

 

2. Розмістити звернення на офіційному сайті селищної ради.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань комісія з питань освіти, культури та туризму, духовності, охорони здоров’я, материнства, у справах сім’ї, молоді та спорту, соціального захисту населення.

 

 

Селищний голова                                                                               А.Дорошук

А ДорошукЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
 
Проект РІШЕННЯ
травня 2018 року
Цумань
№ 8-1/
Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цуманська селищна рада
 
Вирішила :
 
1. Підтримати звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні (додається).
 
2. Розмістити звернення на офіційному сайті селищної ради.
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань комісія з питань освіти, культури та туризму, духовності, охорони здоров’я, материнства, у справах сім’ї, молоді та спорту, соціального захисту населення.
Селищний голова
А Дорошук
ЗВЕРНЕННЯ
Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні ВашаВсесвятосте! Христос воскрес!
 
Звертаюся до Вашої Всесвятості, Вселенського Патріарха і лідера православного світу.
 
Як глава держави Україна, який представляє її громадян, - в тому числі і тих, які належать до української православної спільноти, які, завдяки
 
Хрещенню, отриманому від Константинопольської Матері-Церкви 1030 років
 
тому, сповідують православну християнську віру - прошу Вас надати Томос
 
про автокефалію Православній Церкві в Україні.
 
Цей довгоочікуваний документ стане не лише торжеством Православ'я, але й актом глибокої історичної справедливості, бо саме із Царгорода пролилося на нашу благословенну землю світло християнської віри.
 
Цей довгоочікуваний документ ще більше укріпить релігійну свободу в
 
Україні та міжконфесійний мир, посилить права та свободи громадян.
 
Цей документ піднесе на нові висити повагу та авторитет Вселенського
 
Патріарха серед українців.
 
Ви, Ваша Всесвятосте, - єдина особа у світі, яка має канонічне право і
 
законну владу вирішувати такого роду питання.
 
Вся наша нація дивиться на Вас з благоговінням та надією, бо саме у
 
Ваших силах - дарувати нам єдність, мир і згоду, яких ми так потребуємо і яких ми так довго були позбавлені.
 
Ваше благословення, рівно як і грамота, надана нашій українській Церкві, довершать утвердження незалежності і самостійності України у духовному вимірі.
 
І знову, як і раніше, ми завдячуватимемо цим Матері-Церкві і особисто Вам, Ваша Всесвятосте.

ЗВЕРНЕННЯ

Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання 

Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні 

ВашаВсесвятосте! Христос воскрес!

 
 

Звертаюся до Вашої Всесвятості, Вселенського Патріарха і лідера православного світу.

 

 

    Як глава держави Україна, який представляє її громадян, - в тому числі і тих, які належать до української православної спільноти, які, завдяки Хрещенню, отриманому від Константинопольської Матері-Церкви 1030 років тому, сповідують православну християнську віру - прошу Вас надати Томос про автокефалію Православній Церкві в Україні. 

   

 Цей довгоочікуваний документ стане не лише торжеством Православ'я, але й актом глибокої історичної справедливості, бо саме із Царгорода пролилося на нашу благословенну землю світло християнської віри.

    Цей довгоочікуваний документ ще більше укріпить релігійну свободу в

Україні та міжконфесійний мир, посилить права та свободи громадян.

    Цей документ піднесе на нові висити повагу та авторитет Вселенського

Патріарха серед українців.

     Ви, Ваша Всесвятосте, - єдина особа у світі, яка має канонічне право і

законну владу вирішувати такого роду питання.

    Вся наша нація дивиться на Вас з благоговінням та надією, бо саме у

Ваших силах - дарувати нам єдність, мир і згоду, яких ми так потребуємо і яких ми так довго були позбавлені.

    Ваше благословення, рівно як і грамота, надана нашій українській Церкві, довершать утвердження незалежності і самостійності України у духовному вимірі.

І знову, як і раніше, ми завдячуватимемо цим Матері-Церкві і особисто Вам, Ваша Всесвятосте.

 

 

Додаток
 
до рішення селищної ради від
Звернення
 
депутатів Цуманської селищної ради про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні
Цуманська селищна рада підтримує звернення Президента України Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні від 17 квітня 2018 року.
 
Вважаємо, що рішення Константинопольської Матері-Церкви про надання автокефалії Православній Церкві в Україні буде актом глибокої історичної справедливості, оскільки саме з Константинополя Україна прийняла хрещення.
 
Рішення про автокефалію сприятиме міжконфесійному і церковнодержавному діалогу в Україні на засадах релігійної свободи та міжконфесійного миру, стане важливим кроком для забезпечення прав, свобод та релігійних потреб громадян.
 
Створення автокефальної Православної Церкви в Україні зміцнить єдність українського суспільства, усуне можливість деструктивного втручання зовнішніх сил у політичні та соціальні процеси в Україні.
 
Закликаємо всі органи центральної та місцевої влади, а також місцевого самоврядування всебічно сприяти створенню української автокефальної Православної Церкви заради миру і єдності, свободи та процвітання Української держави.
Схвалено на сесії селищної ради
 

Звернення 

депутатів Цуманської селищної ради про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні

 
    Цуманська селищна рада підтримує звернення Президента України Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні від 17 квітня 2018 року.
    Вважаємо, що рішення Константинопольської Матері-Церкви про надання автокефалії Православній Церкві в Україні буде актом глибокої історичної справедливості, оскільки саме з Константинополя Україна прийняла хрещення.
    Рішення про автокефалію сприятиме міжконфесійному і церковнодержавному діалогу в Україні на засадах релігійної свободи та міжконфесійного миру, стане важливим кроком для забезпечення прав, свобод та релігійних потреб громадян.
    Створення автокефальної Православної Церкви в Україні зміцнить єдність українського суспільства, усуне можливість деструктивного втручання зовнішніх сил у політичні та соціальні процеси в Україні.
    Закликаємо всі органи центральної та місцевої влади, а також місцевого самоврядування всебічно сприяти створенню української автокефальної Православної Церкви заради миру і єдності, свободи та процвітання Української держави.
 
Схвалено на сесії селищної ради
 

 

 

 

Запрошуємо  всіх охочих   17 травня 2018 року приєднатися  до  акції «День вишиванки», яка доповниться 

 « Ланцюгом єднання  у вишиванках»,

що відбудеться

о 12.00 год  на площі   Асена Драганова

 

 

Це свято єднає українців незалежно від їхньої статі, соціального статусу, віросповідань чи політичних поглядів. Воно є самобутнім і самодостатнім, не прив'язаним до жодного державного чи релігійного свята. Головна мета у цей день - зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. Це - культурний спосіб об'єднання і самоідентифікації.

Зараз Україна переживає особливий момент у своїй історії і вишиванка, як національний український костюм, отримала небувалу популярність.

Це свято не лише зберігає українські цінності, але й єднає людей, піднімає бойовий і моральний дух українських воїнів в зоні АТО.

 

Сьогодні вишиванка, як оберіг - захищає та об'єднує Україну!

 

 

 

 

 

 

До Міжнародного дня медичної сестри, який відзначається 12 травня, в обласному центрі Волині  відзначали  найкращих представників цієї професії.

Урочистості з нагоди свята відбулися 10 травня 2018 року  у Волинському академічному обласному театрі ляльок.

За ініціативи Міністерства охорони здоров’я та Асоціації медичних сестер України впродовж 21 року 12 травня відзначають медичних сестер всієї України. Адже медичні сестри  щодня демонструють свою фахову майстерність, гуманізм та відданість професії.
 

 Серед нагороджених   Почесною грамотою  Асоціації  медичних сестер України  – наша землячка -  маніпуляційна   медична  сестра Цуманської районної лікарні Тамара Леонідівна Данилюк.
 

Щиро  дякуємо  Тамарпі Леонідівні, та  всім  медсестрам  Цуманьщини  за нелегку самовіддану працю, за терпіння, чуйність та уважне ставлення до нас, пацієнтів, за милосердя та красу душі —  адже  це  особливі цінності в наш непростий час, тому що  не лише медикаменти, а й чуйне та добре ставлення роблять дива в медицині. І саме ви — найперші помічники лікарів. Щастя всім та добра, миру і злагоди, успіхів у Вашій нелегкій праці!

                                                   Зі святом Вас!!!!!

Узагальнені результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти