ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

Проект

 

      2018  року №   -1/

            смт Цумань

                                                                                              

Про затвердження   Регламенту

роботи  Центру надання

адміністративних послуг

 

 

З метою забезпечення організації роботи Центру надання адміністративних послуг, відповідно до ч. 10 ст. 12  Закону України «Про адміністративні послуги», та Постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року №652 «Про внесення змін до Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг»,  керуючись ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Цуманська селищна рада

 

                                                   В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити   Регламент роботи відділу Центру надання адміністративних послуг   (додається).

 

             2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії  селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування, розвитку підприємництва, управління комунальною власністю та комісію з освіти, культури та туризму, духовності, охорони здоров’я, материнства, у справах сім’ї, молоді та спорту, соціального захисту населення.

 

 

Селищний голова                                                                           А.В.Дорошук

 

 

 

 

           

 

 

 

            

 

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

 

   Додаток 1

до рішення селищної  ради

 №   /   від     .2018 року

 

                                                                                              

РЕГЛАМЕНТ

роботи  відділу Центр надання адміністративних послуг

 

Загальна частина

 1. Цей регламент визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг Цуманської селищної ради  (далі - центр), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.                                                                                                                                                                                                                                                                       

 2. У цьому  регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.

  3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернення.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр та регламентом центру.

5. Затвердження, скасування та внесення змін до Регламенту здійснюється за рішенням  Цуманського селищного голови.

6. Дотримання положень Регламенту є обов'язковим для всіх посадових осіб центру, суб’єктів надання адміністративних послуг та територіальних органів виконавчої влади які здійснюють прийом у центрі.

7. Прийом заяв суб’єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, якщо такі послуги за законом надаються через центр та видача суб’єктам звернень оформлених результатів надання адміністративних послуг здійснюється виключно через центр.

8. Прийом та опрацювання звернень громадян, здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації.

9. Акти цивільного стану, довідки що видаються з системи погосподарського обліку та інші адміністративні послуги що надаються виконавчим комітетом ради,  здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Сімейним кодексом України, Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, надаються безпосередньо суб’єктами надання в приміщенні центру надання адміністративних послуг.

Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

10. Центр розміщується в центральній частині селища  за адресою Волинська обл.  Ківерцівський  р-н смт Цумань вул. Грушевського, 2 в зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

 З метою створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень в раді можуть бути утворені віддалені робочі місця адміністраторів, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до затвердженого радою переліку адміністративних послуг та згідно з рішенням ради.

До надання адміністративних послуг можуть залучатися в.о.старости, старости , відповідно до законодавства.

На вході до приміщення (будівлі) розміщується вивіска з найменуванням центру та табличка з інформацією про його місцезнаходження з найменуванням центру та графіком його роботи.

Вхід до центру облаштований пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до центру території передбачене  місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

 

11. У  центрі здійснюється очікування, прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до центру.

12. Центр розміщується на першому  поверсі будівлі ( тимчасово на другому поверсі).

13. Сектор прийому здійснює загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

14. Сектор інформування облаштований з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

         Для висловлення суб’єктами звернень зауважень та пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор інформування облаштовується відповідною скринькою та книгою відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному та доступному місці.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг. Сектор інформування та очікування облаштовується столами, стільцями та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

15. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру.

16. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про:

найменування центру, його місцезнаходження, та місцезнаходження його територіальних підрозділів,  номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи центру його територіальних підрозділів, віддалених робочих місць для роботи адміністраторів центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

супутні послуги, які надаються в приміщенні центру;

прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

положення про центр;

регламент центру.

Інформація, яка розміщується в приміщенні центру та на веб-сайті, повинна бути актуальною, повною та вичерпною.

17. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за  суб’єктами надання адміністративних послуг.

18. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

19. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

20. Орган, що утворив центр, а також начальник  центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

21. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це орган, що утворив центр, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

22. Орган, що утворив центр, створює та забезпечує роботу веб-сайту центру, де розміщується інформація, зазначена в пункті 16 цього  регламенту, а також відомості про місце розташування центру, віддалених місць  роботи адміністраторів, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

23. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру  та на веб-сайті,  актуальна і повна.

Інформація на веб-сайті центру є зручною для пошуку та копіювання.

24. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

Керування чергою в центрі

25. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

26. У центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру, по телефону. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені адміністратором центру години.

27. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

Прийняття заяви та інших документів у центрі

28. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі або  віддалених місцях для роботи адміністраторів такого центру.

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

 29. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

30. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі (його територіальному підрозділі, віддаленому місці для роботи адміністратора центру особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

31. У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним  представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

32. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

33. Адміністратор центру при потребі чи  за бажанням суб’єкта звернення друкує опис вхідного пакета документів з програми електронного документоббігу, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї.

34. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням штампа відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату його складення. У центрі здійснюється електронний документообіг, тому другий примірник знаходиться в адміністратора - в електронній формі.

35. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також бажане місце отримання оформленого результату  надання адміністративної послуги в центрі чи, віддаленому місці для роботи адміністратора центру, спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в програмі документообігу.

36. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації в електронній формі.  Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

37. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.

38. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справу у  електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

39. Після вчинення дій, передбачених пунктами 28-38 цього регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги з описом передачі документів адміноргану, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в описі із зазначенням дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставлянням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

41. Передача справ у паперовій формі від центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

42. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати , прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до опису передачі документів справи.

43. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника центру.

44. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.

Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

45. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру,  віддаленого місця для роботи адміністратора центру, про що зазначається в описі передачі справи адміністратору.

46. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений суб’єктом звернення, закриває справу шляхом сканування результату послуги у відповідному  реєстрі.

47. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в описі видачі документа (за потребою)  та у програмі електронного документообігу.

48. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

49. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи  в електронній формі, негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

50. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник центру.

51. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у  електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені органом, що утворив центр, зберігається у центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                                                     РІШЕННЯ

                                                                                       ПРОЕКТ

  2018  року № 8-1/

            смт Цумань

 

Про затвердження Графіку роботи

Центру надання адміністративних послуг

у  Цуманській селищній раді

 

 

    Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» (зі змінами), з урахуванням рішення  Цуманської селищної  ради від  27.03.2017 року № 7-1/4  «Про створення Центру адміністративних послуг  та затвердження Положення про Центр надання адміністративних  послуг  Цуманської  селищної  ради об’єднаної територіальної громади», селищна рада

 

                                                                                                                         ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Графік роботи відділу Центр надання адміністративних послуг у  Цуманській селищній раді (час прийому суб’єктів звернень без перерви ):

 

Понеділок: з 08.00 до 15.00
Вівторок: з  08.00 до 15.00
Середа: з    08.00 до 15.00
Четвер: з    08.00 до 20.00
П’ятниця: з 08.00 до 15.00


Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні.

2. Цуманській селищній раді  здійснити інші заходи, пов’язані з прийняттям цього рішення.

3. З дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному сайті ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Трофимчук Г.І.

 

 

     Селищний  голова                                                                                     А.В.Дорошук  

 

 

 

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

       2018  року № 8-1/

            смт Цумань

Про внесення змін до Структури  апарату Цуманської селищної  ради  та її виконавчих органів та  затвердження  структури  відділу «Центр  надання адміністративних послуг»

  Керуючись ст. ст.10, 25, п. 5 ст. 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи необхідність надання адміністративних послуг жителям Цуманської  селищної  об’єднаної територіальної громади, відповідно до статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», примірного положення про центр надання адміністративних послуг затвердженого Постановою КМУ від 20 лютого 2013 року № 118, селищна рада  

ВИРІШИЛА:

1.      Внести зміни та доповнення  до структури виконавчих органів  Цуманської селищної ради , затвердженої рішенням селищної ради сьомого скликання  від 15.11.2017 року № 1-1/16 «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Цуманської селищної ради та її виконавчих органів», а саме:

            1.1.Вивести зі структури  виконавчих органів Цуманської селищної ради  Спеціаліст ( з питань кадрової роботи) п.6.5.  з  --------- 2018 року.

            1.2.Ввести до структури  виконавчих органів Цуманської селищної ради п.6.5. Спеціаліст І категорії ( з питань кадрової роботи) з  --------- 2018 року.

            1.3.Ввести до структури  виконавчих органів Цуманської селищної ради відділ «Центр надання адміністративних послуг» з _______ травня 2018 року, та викласти пункт 12 додатку в редакції , а саме:

13.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Кількість одиниць

13.1

Начальник, адміністратор  Центру надання адміністративних послуг  

1

13.2

Державний реєстратор

1

13.3

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

3

13.4

Спеціаліст І категорії

1

13.5

Адміністратор (віддалене робоче місце)

1

 

Всього;

7

 

2.      Відділу  бухгалтерського обліку  забезпечити внесення змін до штатного розпису згідно  даного рішення,  провести прогнозований  розрахунок  фонду заробітної плати  на штатні одиниці,  що вводяться та,  в разі виникнення необхідності винести на розгляд  сесії  питання щодо  збільшення  фонду заробітної плати.

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів  Трофимчук Г.І.

Селищний голова                                                                                            А.Дорошук

 

 

 

УКРАЇНА

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

                                                                       

                                                                        РІШЕННЯ                             

                                                              Цумань

 

 березня   2018                                                                               

 

Про затвердження Концепції
створення Центру надання

адміністративних послуг
в Цуманській  селищній раді

 

   Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до частини 10 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 №118 «Про затвердження Примірного Положення про центр надання адміністративних послуг», з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг суб’єктами господарювання та фізичними особами, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів місцевого самоврядування, Цуманська селищна рада 

                                                                ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Концепцію створення Центру надання адміністративних послуг в  Цуманській селищній /додається/.

           2.Затвердити  робочу групу  щодо створення та організації діяльності центру з надання адміністративних послуг  Цуманської селищної  ради у складі, що додається.

          3.Затвердити план заходів щодо реалізації Закону України «Про адміністративні послуги» на території Цуманської селищної ради (далі – план заходів), що додається.

 

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії  селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування, розвитку підприємництва, управління комунальною власністю та комісію з освіти, культури та туризму, духовності, охорони здоров’я, материнства, у справах сім’ї, молоді та спорту, соціального захисту населення

 

 

Селищний голова                                                            А.В.Дорошук

 

                  


 

Затверджено

рішенням сесії № від

 

 

Склад робочої групи

щодо створення та організації діяльності центру з надання адміністративних послуг  Цуманської селищної ради

 

 

Доошук Анатолій Васильович

-  селищний голова , голова робочої групи

Трофимчук

Галина Іллівна

-  заступник  селищного голови з питань діяльності виконавчих органів , заступник голови робочої групи 

Ковш Світлана Вололимирівна  

-  керуючий справами (секретар) виконавчого комітету,  секретар робочої групи

 

 

Члени робочої групи

 

Януль Тетяна Іванівна

Секретар селищної ради

 

 

 

Привиденець

Іванна  Мирославівна  

-  начальник фінансового відділу

 

Боровицький Олександр Миколайович

 

- депутат Цуманської селищної ради

 

Філюк Наталія Дмитрівна

 

-  депутат Цуманської селищної ради

 

Філюк Сергій Вікторович

 

-   спеціаліст І категорії юрисконсульт  

 

Піддубна Світлана Миколаївна

- в.о.старости с.Холоневичі, Знамирівка

Гусак Василь Григорович        

- в.о.старости с.Берестяне

 

         Мазнюк Юрій               - в.о.старости с.Холоневичі

          Васильович

 

 

 

                                                            

                                                                                                

 

 

 

Затверджено

рішенням сесії № від

 

 

ПЛАН

Заходів щодо реалізації Закону України

«Про адміністративні послуги» на території Цуманської селищної ради

 

№ з/п

Назва заходу

Строк виконання

Відповідальні виконавці

1

Провести засідання робочої групи зі створення Центру з надання адміністративних послуг у Цуманській селищній раді  та визначити основні завдання на 2018 рік

І квартал 2018

Робоча група

2

Визначити перелік адміністративних послуг, які надаються органами місцевого самоврядування, що надаватимуть послуги в ЦНАП на постійній основі

І квартал 2018

Структурні підрозділи виконавчого комітету

3

Провести інвентаризацію адміністративних послуг на предмет відповідності чинному законодавству

І квартал 2018

Робоча група

4

Провести моніторинг кількості наданих послуг виконавим комітетом , на підставі якого визначити штатну чисельність працівників ЦНАП

І квартал 2018

Робоча група

5

Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються виконавчим комітетом та підлягають включенню до Реєстру адміністративних послуг

І квартал 2018

Робоча група

6

Визначити перелік адміністративних органів та відповідальних працівників, які будуть залучені до роботи в ЦНАП

І квартал 2018

Робоча група

7

Визначити попередній обсяг фінансування, необхідний для створення ЦНАП

І квартал 2018

Робоча група

8

Визначити приміщення для розміщення центру надання адміністративних послуг

 

Робоча група

9

Забезпечити підвищення кваліфікації працівників ЦНАП

 

Керівництво  органів надання адміністративних послуг

10

Розробити концепцію організації надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності

До 01.06.2018

Державний адміністратор

11

 

 

 

Організувати проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо діяльності Центру з надання адміністративних послуг

Постійно

Виконавчий комітет

12

Відкрити центр надання адміністративних послуг

Червень 2018

Робоча група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Додаток

                                                     до рішення селищної ради  

№     від     03.2018 року            

 

 

 Концепція

розвитку Центру надання адміністративних послуг
Цуманської селищної ради

 

1.  Визначення термінів, що використовуються в Концепції:

Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень адміністративним органом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів, актів, сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо).

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) - структура Цуманської селищної ради  що забезпечує безпосередню роботу із одержувачами адміністративних послуг, відповідно до чого всі процеси, пов’язані з наданням адміністративних послуг, відбуваються всередині виконавчого органу або безпосередньо між виконавчими органами без участі замовника;

Одержувачі адміністративних послуг – юридичні особи, фізичні особи – підприємці, громадяни, особи без громадянства, іноземні громадяни, які звертаються особисто або через довірених представників за отриманням адміністративної послуги та/або отриманням інформаційно-консультаційної підтримки щодо надання адміністративних послуг.

 Вхідний пакет документів - комплект документів, сформований відповідно до чинного законодавства, що подає одержувач для отримання адміністративної послуги.

 Результат послуги – документ або комплект документів, оформлений і сформований відповідно до чинного законодавства, що видається одержувачу після надання адміністративної послуги.

           Строк надання адміністративної послуги – період від отримання вхідного пакету до передачі вихідного пакету в ЦНАП.

 Працівник, адміністратор ЦНАП – посадова особа Цуманської селищної ради , яка:

- забезпечує «перший» контакт із одержувачами адміністративних послуг, з'ясовує причину звернення, консультує щодо роботи ЦНАП;

- надає детальну консультацію щодо бажаної адміністративної послуги, приймає вхідні та видає вихідні документи, здійснює їх реєстрацію в електронній базі даних;

- забезпечує взаємодію з відповідальними працівниками виконавчих органів, здійснює інформаційне забезпечення ЦНАП.

Електронна база даних - електронна система обліку і контролю,  що акумулює всю інформацію про порядок здійснення дій, пов'язаних з наданням адміністративних послуг і рух всіх документів в рамках роботи ЦНАП та клієнтських частин, що є робочими місцями працівників ЦНАП і об'єднані в єдину внутрішньо організаційну мережу з певними правами доступу для різних користувачів.

 Інформаційна картка – документ, в якому відображена інформація для одержувачів адміністративних послуг щодо порядку отримання адміністративної послуги.

 Технологічна картка – документ, в якому відображено алгоритм дій представників ЦНАП, що надають адміністративні послуги.

 Реєстр адміністративних послуг – перелік адміністративних послуг, що надаються представниками ЦНАП відповідно до повноважень, передбачених чинним законодавством.

 Якість адміністративної послуги  - сукупність характеристик адміністративної послуги, що визначають її здатність задовольняти встановлені або очікувані потреби замовника.

          Положення про ЦНАП Цуманської селищної ради , - документ, який описує основні засади діяльності ЦНАП та його учасників.

          Регламент ЦНАП Цуманської селищної ради , - документ, розроблений на підставі чинного законодавства України в якому визначаються організаційні, технічні та інші умови діяльності ЦНАП, а також правила та порядок виконання покладених на нього завдань.

 

2. Загальні положення

 Концепція розвитку Центру надання адміністративних послуг (надалі – Концепція) визначає організаційно-правові питання створення і функціонування Центру надання адміністративних послуг (далі –ЦНАП)  Цуманської селищної ради ,

 Мета Концепції – наближення адміністративних послуг до мешканців громади,  підвищення ефективності діяльності Цуманської селищної ради , в частині надання адміністративних послуг.

 Основними складовими розвитку ЦНАП є:

- організаційне забезпечення створення та розвитку ЦНАП та розподіл відповідальності;

-визначення реєстру адміністративних послуг та формування інформаційних і технологічних карт послуг;

- побудова ефективної системи надання адміністративних послуг;

- функціонування Центру надання адміністративних послуг;

- навчання та мотивація працівників ЦНАП.

 

           3.    Опис проблеми та її актуальність

 Цуманська селищна об’єднана територіальна громада є однією з перших  спроможних громад на території Ківерцівського  району,  яка утворилася шляхом добровільного об’єднання громад. Відповідно є значна кількість послуг, які надаються в Цуманській селищній раді , а частина послуг надається  в Ківецівському ЦНАПі  районної РДА   та виконавчими органами влади на районному та обласному рівні. Існують проблеми у наданні адміністративних послуг, що створюють значні труднощі для одержувачів послуг, зокрема відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг, у більшості виконавчих органів існують обмежені дні та години прийому, строки, встановлені для надання деяких послуг, є необґрунтовано тривалими, часті зміни порядку надання адміністративних послуг. Необхідність створення належних умов для ефективної роботи органу місцевого самоврядування об’єднаної громади та зручних і доступних умов для отримання населенням громади усього комплексу адміністративних послуг, слід відзначити, що умови праці значним чином впливають на якість прийнятих рішень.

Створення зручних і доступних умов для отримання населенням управлінських, адміністративних, соціальних послуг є однією з головних задач, що має вирішити Цуманська селищна рада . Адже саме за якістю цих послуг кожен громадянин оцінює турботу держави про нього та рівень поваги до прав і гідності громадянина. Утворення центру надання адміністративних послуг дасть можливість, створити належні умови для надання посадовими особами об’єднаної територіальної громади усього комплексу послуг, які повинні надаватися органом місцевого самоврядування спроможної територіальної громади.

4. Завдання Концепції

 - побудова ефективної системи надання адміністративних послуг в Цуманськійс селищній  раді, шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг;

- підвищення якості надання адміністративних послуг через аналіз даних моніторингу їх надання та рівня задоволеності одержувачів.

 

5. Принципи діяльності ЦНАП:

 - принцип орієнтації на одержувачів адміністративних послуг – формування ефективної системи взаємодії працівників Центру із одержувачами;

- принцип поінформованості одержувачів адміністративних послуг – забезпечення функціонування постійно діючої системи інформаційного забезпечення одержувачів;

- принцип зацікавленості виконавця в якісному і своєчасному наданні відповідної адміністративної послуги;

- принцип найменшої дії – максимальне спрощення технології надання адміністративних послуг (забезпечення мінімально можливих втрат трудових, матеріальних, часових ресурсів тощо);

- забезпечення гнучкості в наданні адміністративних послуг з врахуванням специфічних особливостей і потреб їх одержувачів;

- встановлення зворотного зв’язку із одержувачами адміністративних послуг.

 

6. Основні функції ЦНАП:

 - надання адміністративних послуг;

- консультування одержувачів адміністративних послуг щодо прийому вхідних пакетів документів, обробка документів та видача результату послуги;

- організація доставки документів із ЦНАП до виконавчих органів, що беруть участь в наданні відповідних адміністративних послуг, а також доставка вихідних документів до ЦНАП;

- залучення представників виконавчих органів для вирішення спірних питань, що виникають в процесі надання адміністративних послуг;

- організація прийому громадян Цуманської селищної ради .

 

7. Організація діяльності ЦНАП

Реалізація Концепції здійснюватиметься відповідно до плану заходів, має щоквартально уточнюватися, при цьому детальніше плануються роботи на найближчий період і уточнюються терміни виконання робіт на подальших етапах.

Сесія Цуманської селищної ради , своїм рішенням утворює центр надання адміністративних послуг, як структурний підрозділ виконавчого комітету селищної  ради та затверджує структуру ЦНАП

Особливо важливим є проведення роз’яснювальної роботи серед працівників селищної  ради щодо необхідності функціонування ЦНАП. Кожна посадова особа селищної  ради повинна відчувати, що організація та функціонування ЦНАП є одним з пріоритетних напрямів діяльності Цуманської селищної ради .

 Робоча група з питань створення  та розвитку ЦНАП.

Для організації та забезпечення функціонування ЦНАП селищний голова Цуманської селищної ради , створює координуючий орган - робочу групу. Керівником робочої групи є голова, заступником голови робочої групи є заступник селищного голови, секретарем –  керуючий справами (секретар) виконавчого комітету , а членами – керівники та спеціалісти  відділів, які є безпосередніми надавачами адміністративних послуг а також депутати селищної  ради.

Головним завданням робочої групи є забезпечення виконання плану заходів щодо впровадження проекту з створення та розвитку ЦНАП. На засіданнях робочої групи розглядається хід його виконання, аналізуються проблеми, що виникли, приймаються оперативні рішення щодо функціонування ЦНАП, даються відповідні доручення. Рішення робочої групи, є обов’язковими для виконання усіма працівниками селищної ради, залученими до створення і функціонування ЦНАП. У разі потреби, такі рішення можуть бути основою для розпоряджень Цуманської селищної ради.

           Організаційні питання створення та розвитку ЦНАП

 В процесі створення ЦНАП необхідно вирішити наступні завдання:

- розробити та затвердити нормативну документацію щодо створення діяльності ЦНАП (зокрема: положення про створення, регламент роботи);

- затвердити перелік адміністративних послуг, розробити інформаційні та технологічні карти згідно переліку;

- визначити приміщення для розміщення  ЦНАПу;

- розробити заходи щодо перепланування та ремонту будівлі ЦНАП та зробити розрахунок кількості робочих місць;

- скласти кошторисну документацію щодо виконання перепланування та ремонту будівлі ЦНАП, придбання меблів та оргтехніки для забезпечення діяльності ЦНАП;

- розробити дизайн – проект приміщення ЦНАПу, або план ЦНАП;

- внести зміни до положень відділів, посадових інструкцій осіб в частині співпраці, а саме знаходження та виконання своїх обов’язків в ЦНАП;

- визначити можливість створення єдиної комп’ютерної сітки із виходом до кожного відділу,  що задіяний в роботі ЦНАП та створення відповідного програмного забезпечення;

- розробити схеми документообігу між працівниками ЦНАП і працівниками відповідних відділів;

- визначити джерела фінансування матеріально-технічного забезпечення ЦНАП;

- розробити та виготовити матеріали для наповнення інформаційних стендів;

- визначити тематику, план навчань, проводити навчання для працівників ЦНАП;

 - організувати проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо діяльності ЦНАП.

 Представники ЦНАП здійснюють консультаційну діяльність та прийом документів від одержувачів адміністративних послуг в Центрі упродовж усього часу його роботи відповідно до описів робочих місць. В описі робочого місця зазначаються функції, порядок роботи, права та обов'язки працівника, задіяного у роботі Центру.

При подальшому перегляді посадових інструкцій працівників селищної ради в них повинні бути відображені обов’язки та відповідальність за здійснення діяльності в ЦНАП.

Виконавчі органи забезпечують розгляд звернень одержувачів адміністративних послуг, підготовку належних документів та їх передачу до ЦНАП.

Порядок роботи ЦНАП визначається регламентом його роботи.

Надання адміністративних послуг їх одержувачам здійснюються на безоплатній основі, крім надання тих послуг, що відповідно до чинного законодавства надаються на платній основі.

 

8. Надання адміністративних послуг

 Адміністративні послуги надаються відповідно до їх технологічних та інформаційних карток, що затверджуються керівниками адміністративних органів та погоджуються головою селищної ради.

Інформаційна картка призначена для інформування одержувачів адміністративної послуги щодо порядку її отримання. Одержувач адміністративної послуги може ознайомитися з інформаційною карткою в електронному вигляді на сайті Цуманської селищної ради ,

Технологічна картка є внутрішнім документом ЦНАП, в якому відображено алгоритм дій працівників виконавчих органів, залучених підприємств, установ, організацій, що надають адміністративні послуги.

Технологічна та інформаційна картка формується за єдиною структурною схемою, що містить основні розділи:

- вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

- вимоги до документів, що надаються одержувачами адміністративної послуги;

- послідовність дій одержувача адміністративної послуги та виконавчого органу, що надає адміністративну послугу;

- інформацію про строки надання адміністративної послуги;

 - перелік юридичних фактів, що є підставою для початку дій;

- інформацію про платність/безоплатність адміністративної послуги, в тому числі із зазначенням розміру плати та реквізитів для платежу (в разі платності);

- перелік нормативно-правових документів, що регулюють надання адміністративної послуги;

- підстави для відмови в наданні адміністративної послуги;

- результат дії, форма надання адміністративної послуги та порядок передачі результату;

- порядок оскарження дій (бездіяльності) і прийнятих рішень, що здійснені при наданні адміністративної послуги.

Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати інформацію про порядок її надання шляхом:

- отримання письмової відповіді на своє звернення;

- телефонної консультації;

- ознайомлення з інформацією в приміщенні ЦНАП на інформаційних стендах, безкоштовного отримання відповідних інформаційних довідників (у разі їх друкування);

- ознайомлення з відповідною інформацією на офіційному сайті Цуманської селищної ради ,

 

9. Навчання та мотивація працівників ЦНАП

 Навчання працівників

На всіх етапах функціонування ЦНАП повинно проводитися навчання та підвищення кваліфікації працівників Центру, щоб забезпечити їх можливість виконувати свої функції з надання якісних адміністративних послуг.

Також повинні проводитися заходи, спрямовані на підвищення мотивації працівників виконавчих органів влади, залучених до роботи в ЦНАП, їх позитивне ставлення до реалізації зазначеного проекту.

Метою навчання є забезпечення його учасників знаннями та практичними навичками, необхідними для надання якісних адміністративних послуг, а також розумінням загального процесу створення та функціонування ЦНАП.

Для досягнення цієї мети необхідним є спільне навчання усієї команди, яке включатиме значну частку практичних робіт та обговорень.

          Проведення опитування працівників

Для якісного функціонування ЦНАП необхідно проводити анкетування працівників Центру (за можливості, анонімне) щодо їх задоволеності та бачення ними основних проблем в діяльності ЦНАП та в їх особистій роботі, основних завдань, що стоять перед ними. Отримана інформація повинна враховуватись при визначенні порядку виконання процесів, їх оптимізації. Такі анкетування мають стати регулярними, а їх результати мають бути важливою інформацією для аналізу діяльності Центру надання адміністративних послуг.

 Заохочення працівників

Впровадження проекту з реформування надання адміністративних послуг для працівників виконавчих органів є новим завданням, що вимагає додаткового часу та зусиль. Тому слід запровадити різні форми заохочення для співробітників, які продемонстрували високі результати в реалізації проекту. Це може бути як матеріальне заохочення (премії, доплати, винагороди тощо), так і інші заходи заохочення (подяки, грамоти тощо).

Важливо, щоб заходи заохочення працівників застосовувалися регулярно, були доступні для усіх посадових осіб, щоб інформація про відзначених працівників широко розповсюджувалася. Слід застосовувати інструменти оперативного заохочення навіть за невеликі досягнення (починаючи з усної подяки голови сільської ради особисто або на нараді апарату).

 

10.Інформаційне забезпечення ЦНАП

 У ЦНАП розміщується та є загальнодоступною така інформація:

- реєстр адміністративних послуг;

- інформаційні картки надання адміністративних послуг;

- прізвища, імена, по батькові керівників сільської ради,  години прийому;

- формуляри заяв, зразки їх заповнення;

-інша інформація, необхідна для забезпечення якісного надання адміністративних послуг.

У ЦНАП формується та ведеться електронна база даних звернень одержувачів адміністративних послуг.

 

11. Фінансування діяльності ЦНАП

 Фінансування поточної діяльності ЦНАП здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та залучення коштів міжнародної технічної допомоги.

Для покращання обслуговування одержувачів адміністративних послуг селищна  рада може укладати договори на надання супутніх послуг - нотаріуса, розміщення банкомату, копіювального апарату тощо. Головним критерієм конкурсного відбору надавачів супутніх послуг буде синхронність їх роботи з режимом роботи ЦНАП та врахування потреб одержувачів адміністративних послуг.

 

12. Очікувані результати

  Для одержувачів адміністративних послуг:

- забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;

- отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;

- зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи ЦНАП;

- виконання ЦНАП функцій щодо отримання внутрішніх погоджень та висновків. 

        Для представників ЦНАП, які причетні до надання адміністративних послуг:

- зменшення часу та зусиль для оформлення вхідних/вихідних документів;

- впорядкування роботи з документами, прискорення їх пошуку та виключення втрат документів;

- покращення стану виконавської дисципліни;

- уникнення дублювання дій, пов’язаних з введенням аналогічної інформації на різних етапах роботи з аналогічними документами;

- створення єдиного інформаційного простору збору, накопичення, аналізу всіх видів інформації;

- підвищення ефективності роботи працівників шляхом зменшення кількості однотипних рутинних операцій та зосередження уваги на підвищенні якості обслуговування замовників.

   Для керівництва Цуманської селищної ради ,

- підвищення прозорості та керованості діяльністю у сфері надання адміністративних послуг;

- оперативний моніторинг та контроль за будь-якою діяльністю, пов’язаною з наданням адміністративних послуг.

 

13. Термін реалізації концепції

2018 – 2019 роки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

          

                                                                            РІШЕННЯ                            

 

                           2018 року                       Цумань                            № 6-1/    

 

Про затвердження Положення

про Центр надання адміністративних

послуг  Цуманської селищної ради

 

  Відповідно до  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини десятої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги»,Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» ( зі змінами) та з метою спрощення процедури надання адміністративних послуг суб’єктам господарювання та фізичним особам Цуманська селищна рада 

 

                                                                ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Цуманської селищної  ради (додається).

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії  селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування, розвитку підприємництва, управління комунальною власністю та комісію з освіти, культури та туризму, духовності, охорони здоров’я, материнства, у справах сім’ї, молоді та спорту, соціального захисту населення

 

 

Селищний голова                                                            А.В.Дорошук

 

              


 

                         ЗАТВЕРДЖЕНО

 

   Додаток 1

до рішення селищної  ради

 №   /   від     .2018 року

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

 

1. Центр надання адміністративних послуг  (далі – центр) є структурним підрозділом (відділом) Цуманської селищної ради, в якому надаються адміністративні послуги фізичним та юридичним особам ( далі-суб’єкти звернень).

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації  центру приймається  селищним  головою.

3. Центр у своїй діяльності  керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Цуманської селищної ради і виконавчого комітету, розпорядженнями  селищного голови, даним Положенням  та іншими нормативними актами.

4. Основними завданнями центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається Цуманською селищною радою.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається Цуманською селищною радою, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

            До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

6. У центрі, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень місцевої ради, при якій утворено такий центр.

7. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора , посадової особи місцевої ради, яка організовує надання адміністративних послуг.

9. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади  головою.

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається органом , що прийняв рішення про утворення центру.

10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

11. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

12. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

13. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

14. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

15. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень в Цуманській селищній раді (об’єднаній) утворені територіальні підрозділи центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку.

19. Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр. Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.

20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

 

 

                                                          

 

УКРАЇНА

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

          

                                                                   РІШЕННЯ                            

 

 

                           2018 року              Цумань                            № 6-1/    

                                                                                              

Про затвердження   Регламенту

роботи  Центру надання

адміністративних послуг

 

 

З метою забезпечення організації роботи Центру надання адміністративних послуг, відповідно до ч. 10 ст. 12  Закону України «Про адміністративні послуги», та Постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року №652 «Про внесення змін до Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг»,  керуючись ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Цуманська селищна рада

 

                                                   В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити   Регламент роботи Центру надання адміністративних послуг   (додається).

 

             2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії  селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування, розвитку підприємництва, управління комунальною власністю та комісію з освіти, культури та туризму, духовності, охорони здоров’я, материнства, у справах сім’ї, молоді та спорту, соціального захисту населення.

 

 

Селищний голова                                                                           А.В.Дорошук

 

 

 

           

 

            

 

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

 

   Додаток 1

до рішення селищної  ради

 №   /   від     .2018 року

 

                                                                                              

РЕГЛАМЕНТ

роботи Центру надання адміністративних послуг

 

Загальна частина

 1. Цей регламент визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг Цуманської селищної ради  (далі - центр), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.                                                                                                                                                                                                                                                                       

 2. У цьому  регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.

  3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернення.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр та регламентом центру.

5. Затвердження, скасування та внесення змін до Регламенту здійснюється за рішенням  Цуманського селищного голови.

6. Дотримання положень Регламенту є обов'язковим для всіх посадових осіб центру, суб’єктів надання адміністративних послуг та територіальних органів виконавчої влади які здійснюють прийом у центрі.

7. Прийом заяв суб’єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, якщо такі послуги за законом надаються через центр та видача суб’єктам звернень оформлених результатів надання адміністративних послуг здійснюється виключно через центр.

8. Прийом та опрацювання звернень громадян, здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації.

9. Акти цивільного стану, довідки що видаються з системи погосподарського обліку та інші адміністративні послуги що надаються виконавчим комітетом ради,  здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Сімейним кодексом України, Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, надаються безпосередньо суб’єктами надання в приміщенні центру надання адміністративних послуг.

Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

10. Центр розміщується в центральній частині селища  за адресою Волинська обл.  Ківерцівський  р-н смт Цумань вул. Грушевського, 2 в зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

 З метою створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень в раді можуть бути утворені віддалені робочі місця адміністраторів, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до затвердженого радою переліку адміністративних послуг та згідно з рішенням ради.

До надання адміністративних послуг можуть залучатися в.о.старости , старости , відповідно до законодавства.

На вході до приміщення (будівлі) розміщується вивіска з найменуванням центру та табличка з інформацією про його місцезнаходження з найменуванням центру та графіком його роботи.

Вхід до центру облаштований пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до центру території передбачене  місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

 

11. У  центрі здійснюється очікування, прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до центру.

12. Центр розміщується на першому  поверсі будівлі.

13. Сектор прийому здійснює загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

14. Сектор інформування облаштований з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

         Для висловлення суб’єктами звернень зауважень та пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор інформування облаштовується відповідною скринькою та книгою відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному та доступному місці.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг. Сектор інформування та очікування облаштовується столами, стільцями та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

15. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру.

16. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про:

найменування центру, його місцезнаходження, та місцезнаходження його територіальних підрозділів,  номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи центру його територіальних підрозділів, віддалених робочих місць для роботи адміністраторів центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

супутні послуги, які надаються в приміщенні центру;

прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

положення про центр;

регламент центру.

Інформація, яка розміщується в приміщенні центру та на веб-сайті, повинна бути актуальною, повною та вичерпною.

17. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за  суб’єктами надання адміністративних послуг.

18. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

19. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

20. Орган, що утворив центр, а також керівник центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

21. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це орган, що утворив центр, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

22. Орган, що утворив центр, створює та забезпечує роботу веб-сайту центру, де розміщується інформація, зазначена в пункті 16 цього  регламенту, а також відомості про місце розташування центру, віддалених місць  роботи адміністраторів, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

23. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру  та на веб-сайті,  актуальна і повна.

Інформація на веб-сайті центру є зручною для пошуку та копіювання.

24. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

Керування чергою в центрі

25. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

26. У центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру, по телефону. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені адміністратором центру години.

27. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

Прийняття заяви та інших документів у центрі

28. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі або  віддалених місцях для роботи адміністраторів такого центру.

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

 29. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

30. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі (його територіальному підрозділі, віддаленому місці для роботи адміністратора центру особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.”.

31. У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним  представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

32. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

33. Адміністратор центру при потребі чи  за бажанням суб’єкта звернення друкує опис вхідного пакета документів з програми електронного документоббігу, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї.

34. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням штампа відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату його складення. У центрі здійснюється електронний документообіг, тому другий примірник знаходиться в адміністратора - в електронній формі.

35. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також бажане місце отримання оформленого результату  надання адміністративної послуги в центрі чи, віддаленому місці для роботи адміністратора центру, спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в програмі документообігу.

36. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації в електронній формі.  Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

37. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.

38. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справу у  електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

39. Після вчинення дій, передбачених пунктами 28-38 цього регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги з описом передачі документів адміноргану, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в описі із зазначенням дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставлянням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

41. Передача справ у паперовій формі від центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

42. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати , прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до опису передачі документів справи.

43. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника центру.

44. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.

Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

45. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру,  віддаленого місця для роботи адміністратора центру, про що зазначається в описі передачі справи адміністратору.

46. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений суб’єктом звернення, закриває справу шляхом сканування результату послуги у відповідному  реєстрі.

47. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в описі видачі документа (за потребою)  та у програмі електронного документообігу.

48. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

49. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи  в електронній формі, негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

50. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник центру.

51. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у  електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені органом, що утворив центр, зберігається у центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

          

                                                                            РІШЕННЯ                            

 

                        2018 року                       Цумань                            № 6-1/    

 

Про затвердження Переліку

адміністративних послуг, які

надаються через  Центр надання

адміністративних послуг

 

           З метою упорядкування надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг, відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги», Розпорядження Кабінету Міністрів України №523-Р від 16.05.2014 року, керуючись пп. 4 п. б ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цуманська селищна рада

                                           

                                                          ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг (додаток).

2.  Керівникам  структурних підрозділів Цуманської селищної ради, які надають адміністративні послуги, згідно переліку, забезпечити здійснення прийому заяв,  щодо надання адміністративних послуг та видачі оформлених результатів надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг.

4. Оновлений перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг протягом 10 днів оприлюднити на Web-сторінці селищної  ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника селищного голови з питань ліяльності виконавчих органів Трофимчук Г.І.

 

        

Селищний  голова                                                                     А.В.Дорошук                                                                                                                                                                                                      

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

сьомого скликання

                                          РІШЕННЯ                                           

 

Проект

 

квітня    2017   року

     Цумань

№ 13/

 

 

 

Про затвердження Кодексу етики депутата  Цуманської селищної  ради

 

   З метою зміцнення довіри громадян до Цуманської селищної  ради, забезпечення ефективної депутатської діяльності та уніфікації вимог до депутатів Цуманської селищної ради, відповідно до Законів України "Про запобігання корупції", "Про статус депутатів місцевих рад" та керуючись ст. 25, 49, ч. 1 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада

                                             ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Кодекс етики депутата Цуманської селищної  ради (далі – Кодекс), що додається.

2.  Організацію виконання рішення покласти на секретаря селищної ради  Януль Т.І.

3. Секретарю селищної ради  Януль Т.І. забезпечити оприлюднення цього рішення протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття шляхом розміщення на офіційному сайті  Цуманської селищної  ради.

  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань духовності, історичної спадщини, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту, соціального захисту населення, депутатської діяльності та етики.

 

 

Селищний голова                                                                         А. В.Дорошук

 

Януль

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням 13  сесії

Цуманської селищної   ради №    

від    квітня  2017 року   

 

 

КОДЕКС ЕТИКИ ДЕПУТАТА ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

ПРЕАМБУЛА

Цуманська селищна  рада як представницький орган місцевого самоврядування на території смт.Цумань та с.Кадище та кожен депутат Цуманської селищної  ради, зокрема:

- відчуваючи відповідальність перед територіальною громадою смт.Цумань, с.Кадище та своїми виборцями,  усвідомлюючи довіру, висловлену жителями територіальної громади;

- керуючись тим, що етичні і прозорі дії депутатів  Цуманської селищної ради значною мірою сприяють формуванню демократичних інститутів в смт.Цумань та с.Кадище, посиленню довіри суспільства до органів представницької демократії, розвитку і вдосконаленню норм депутатської етики, зобов'язуються виконувати принципи та інструкції, передбачені цим Кодексом.

Кодекс етики депутатів Цуманської селищної ради (далі - Кодекс) встановлює набір етичних принципів і стандартів, на основі яких депутати Цуманської селищної ради (далі - депутати) здійснюють свою діяльність. Кодекс є корпоративною угодою, розробленою і ухваленою з метою сприяння ефективної діяльності депутатів.

Метою Кодексу є встановлення стандартів та правил поведінки для врегулювання ситуацій етичного характеру, що виникають в процесі здійснення депутатами повноважень, покладених на них Конституцією України, законами України та волею виборців.

 

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Загальні вимоги стосовно поведінки депутата

1. У своїй діяльності депутат повинен:

- захищати інтереси територіальної громади смт.Цумань та с.Кадище та безпосередньо своїх виборців;

- керуватися інтересом і благом територіальної громади, яку він представляє;

- знати положення Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів, які є підставою для його діяльності;

- виконувати свої обов'язки ретельно, зі старанням, з наміром звітувати за прийняті рішення;

- знати і розуміти демократичні принципи місцевого самоврядування, всебічно сприяти залученню до безпосереднього управління смт.Цумань та с.Кадище членів територіальної громади  населених пунктів;

- взаємодіяти з іншими інституціями громадянського суспільства, громадськими організаціями та органами самоорганізації населення;

- не вдаватися до дій, які могли б спонукати інших до порушення положень законів України і цього Кодексу;

Депутат у своїй діяльності має бути зразком гідності, чесності, порядності та професіоналізму.

Стаття 2. Принципи, якими повинен керуватися депутат під час виконання своїх обов'язків

1. Відданість інтересам територіальної громади  своїх виборців.

2. Сумлінність.

3. Доброчесність та прозорість.

4. Об'єктивність та неупередженість.

5. Відповідальність та підзвітність перед територіальною громадою смт.Цумань та с. Кадище.

6. Публічність.

7. Чесність.

8. Компетентність.

Стаття 3. Порядок застосування цього Кодексу

1. У разі порушення депутатом Цуманської селищної ради цього Кодексу головуючий на пленарному засіданні Цуманської селищної ради або постійна комісія Цуманської селищної ради, до предмету відання якої віднесено питання Регламенту (далі - Комісія), може застосувати до нього заходи впливу у порядку, визначеному цим Кодексом та Регламентом Цуманської селищної ради.

РОЗДІЛ ІІ

ОБОВ’ЯЗОК ДЕПУТАТА

Стаття 4. Кожен депутат Цуманської селищної ради зобов’язаний:

1. Депутат місцевого самоврядування знає і розуміє демократичні принципи місцевого самоврядування як самостійного інституту публічної влади, що найбільш наближений до народу, а тому всебічно сприяє залученню до безпосереднього управління власною територією мешканців територіальної громади.

2. Депутат місцевого самоврядування активно взаємодіє з іншими елементами громадянського суспільства, зокрема громадськими організаціями на засадах «соціального замовлення» та органами самоорганізації населення з метою перерозподілу публічно-управлінських функцій за принципом субсидіарності.

3. Депутат місцевого самоврядування не може виконувати свою функцію або використовувати свій вплив, виходячи з приватного інтересу, з метою досягнення для себе особистої або матеріальної користі. При цьому зазначена особа зобов’язана утримуватися від отримання нематеріальних благ, зокрема посад (у тому числі неоплачуваних) в організаціях та установах усіх форм власності, почесних звань та винагород, вчених звань та наукових ступенів, інших відзнак, якщо особи, які приймають рішення стосовно надання таких благ, пов’язані з депутатами (посадовими особами місцевого самоврядування) офіційними стосунками.

4. У будь-якій своїй діяльності депутат місцевого самоврядування має користуватися такими принципами: «Не можна виконувати діяльність на користь або шкоду будь-кому», «Усі рішення приймають з точки зору користі усієї територіальної громади одночасно».

5. Депутат утримуються від прийняття рішень, що безпосередньо або опосередковано стосуються їхнього особистого інтересу, заздалегідь сигналізуючи про таку ситуацію, якщо така діяльність здійснюється іншими особами (депутат інформує про це громадськість).

6. Обов’язком кожного депутата є проведення попереднього аналізу (експертизи) проекту рішення на предмет наявності прогнозованих ризиків прийняття або неприйняття цього рішення у майбутньому для територіальної громади. Серед ключових ризиків враховується: ймовірність бюджетних втрат/надходжень, утискання прав соціально-незахищених верств населення, підвищення рівня соціальної напруги, політична нестабільність та ін. Такий аналіз проводиться депутатом самостійно або у колегіальній формі (комісії, робочі групи, збори, круглі столи та ін.). Також депутат може використовувати аналітико-прогностичні висновки щодо проектів рішень розроблені громадськими інститутами міста, які офіційно зареєстровані та у своїй діяльності не мають політичних та лобістських інтересів.

7. У випадку, якщо депутат не встиг детально ознайомитися із запропонованим проектом рішення чи аналітико-прогностичним висновком до нього, депутат утримується від голосування.

8. Кожне рішення, проект якого подається депутатом місцевого самоврядування, має бути детально мотивованим, із зазначенням підстав і змістовним обґрунтуванням його прийняття.

9. Депутат сприяє проходженню будь-яких ініціатив, які послуговують більшій прозорості в діяльності щодо здійснення владних повноважень установою або органами, за які він відповідальний.

РОЗДІЛ IIІ
ПРАВИЛА ДЕПУТАТСЬКОЇ ЕТИКИ У  ЦУМАНСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ  РАДІ, ПОСТІЙНИХ КОМІСІЯХ  ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ ТА ІНШИХ УТВОРЕНИХ НЕЮ ОРГАНАХ

Стаття 5. Присутність на засіданнях

1.Депутат зобов'язаний особисто бути присутнім і брати участь у засіданнях Цуманської селищної ради та її органів, до складу яких його обрано; добросовісно виконувати рішення і доручення Цуманської селищної ради, постійних та тимчасових  комісіях Цуманської селищної ради. Відсутність депутата на засіданнях допускається тільки через поважну причину, при цьому депутат зобов'язаний діяти відповідно до порядку, передбаченого Регламентом Цуманської селищної ради. У разі неможливості прибути на пленарне засідання Цуманської селищної ради, засідання постійної чи тимчасової контрольної комісій чи іншого органу, до якого обрано депутата, депутат повідомляє про це секретаря Цуманської селищної ради, чи відповідно голові відповідної постійної чи тимчасової  комісії, чи іншого органу.

2.Секретар Цуманської селищної  ради веде облік відвідування депутатів пленарних засідань та що півроку подає узагальнену інформацію на офіційний веб-сайт Цуманської селищної ради.

Стаття 6. Голосування на засіданнях

1. Депутат голосує особисто. На пленарних засіданнях Цуманської селищної ради не допускається передоручення щодо голосування іншому депутату або іншій особі. У разі встановлення таких порушень, факт яких підтверджено документальними доказами або свідченнями очевидців, головуючий на пленарному засіданні Цуманської селищної ради виголошує на пленарному засіданні Цуманської селищної ради попередження депутату-порушнику, а інформація про такі факти публікується на офіційному веб-сайті Цуманської селищної ради.

Стаття 7. Правила поведінки депутатів під час пленарних засідань Цуманської селищної ради, засідань постійних комісій Цуманської селищної та інших утворених нею органах

1. Поведінка депутатів та відносини між депутатами будуються на основі принципу рівності. Кожен депутат зобов'язаний лояльно ставитися до інших депутатів незалежно від їхнього соціального та майнового статусу, раси, віку і статі, етнічного походження, політичних та релігійних переконань. Депутати повинні здійснювати свою роботу, керуючись принципами вільного колективного обговорення, поваги до плюралізму поглядів і думок, недопущення конфліктів, подолання суперечностей у позиціях депутатів шляхом дискусій та компромісів. Депутат не може нав'язувати свою позицію шляхом застосування погроз, ультиматумів та інших подібних дій.

2. Беручи участь у пленарних засіданнях Цуманської селищної ради, засіданнях постійних та тимчасових  комісій та інших утворених нею органах, депутати повинні дотримуватися дисципліни та норм етики і, зокрема, правил, передбачених Регламентом Цуманської селищної ради та цим Кодексом, проявляти ввічливість, толерантність, тактовність та повагу до головуючого на засіданні, депутатів та інших осіб, присутніх на засіданні.

3. Не допускаються індивідуальні та колективні дії депутатів, спрямовані на зрив чи створення перешкод у проведенні засідань. Зокрема, забороняється:

1) виступати без дозволу головуючого, в тому числі з питань, що не стосуються визначеного порядку денного;

2) порушувати встановлені Регламентом Цуманської селищної порядок та вимоги стосовно виступів;

3) перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, звуковими пристроями, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо);

4) використовувати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій, допускати образи на адресу інших депутатів або інших осіб, державних органів, підприємств, установ та організацій;

5) використовувати в своїх промовах недостовірні та неперевірені відомості;

6) вносити до зали засідань та використовувати під час проведення засідань плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети та технічні засоби, які не мають на меті забезпечення нормотворчої діяльності, чи навпаки, створювати перешкоди у роботі технічного обладнання, що необхідне для проведення засідань;

7) цілеспрямовано чинити дії, наслідком яких може бути пошкодження або знищення майна Цуманської селищної ради, або майна, яке Цуманською селищною  радою орендується.

4. У разі порушення вимог, викладених у цій статті, головуючий на пленарному засіданні Цуманської селищної ради має право:

1) закликати депутатів до порядку;

2) винести усне зауваження депутату;

3) піддати депутата публічному осуду шляхом оголошення про порушення на засіданні;

4) звернутися до Комісії зі скаргою про порушення норм цього Кодексу та проханням надати оцінку вчиненим діям та винести рішення про притягнення депутата (депутатів), що порушив (порушили) вимоги цього Кодексу, до відповідальності;

5) закрити пленарне засідання з підстав, передбачених Регламентом Цуманської селищної ради.

РОЗДІЛ ІV

ПРАВО НА ВОЛОДІННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ВИКОРИСТАННЯ СТАТУСУ ДЕПУТАТА

Стаття 8. Використання депутатом свого статусу у питаннях поширення інформації, дотримання депутатської таємниці

1. Депутат не повинен використовувати свій депутатський статус в особистих, зокрема корисливих, цілях. Це стосується всіх аспектів діяльності депутата, його відносин з державними органами та органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськістю та засобами масової інформації.

2. Депутат зобов'язаний використовувати лише в службових цілях і не розголошувати інформацію, яка законодавством віднесена до інформації з обмеженим доступом і стає відомою йому під час виконання депутатських обов'язків.

3. Депутат не може розголошувати інформацію, яка стала йому відома під час здійснення депутатських повноважень, якщо ця інформація:

- стосується питань, які розглянуті на закритих засіданнях Цуманської селищної ради та її органів;

- стосується таємниць особистого життя депутата, які охороняються законом і стали відомими в зв'язку з розглядом у Цуманській  селищній  раді питання про порушення депутатом депутатської етики до винесення рішення по справі про відповідне порушення;

- складає таємницю особистого життя виборця чи іншої особи, що довірена депутату за умови її нерозголошення;

- містить персональні дані осіб, і зазначені особи не надали згоду на її поширення.

4. У разі порушення вимог цієї статті суб'єкт, що виявив такі порушення, звертається зі скаргою до Комісії з проханням розглянути справу по суті та винести відповідне рішення з метою покарання депутата-порушника.

РОЗДІЛ V
ПРАВИЛА ДЕПУТАТСЬКОЇ ЕТИКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ВИБОРЦЯМИ, ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПРАЦІВНИКАМИ  Цуманської селищної РАДИ

Стаття 10. Взаємовідносини депутата з виборцями

1. Депутат несе відповідальність перед своїми виборцями за обіцянки, дані в період передвиборчої кампанії. Депутат повинен об'єктивно ставитися до своїх обіцянок, не давати обіцянок, що завідомо не можуть бути виконані.

2. Депутат повинен сумлінно виконувати свої обов'язки стосовно роботи з виборцями, проводити прийоми громадян, розглядати та надавати відповідь на звернення громадян у строки та в порядку, визначеними законодавством.

3. Депутат через засоби масової інформації і під час зустрічей з виборцями зобов'язаний інформувати їх про свою діяльність, в тому числі, пов'язану з особистими зверненнями громадян. Інформація, що надається депутатом виборцям, має бути повною, достовірною та об'єктивною.

4. Депутат повинен вживати всі необхідні заходи, що не суперечать закону, з метою забезпечення прав, свобод і законних інтересів своїх виборців та інших громадян. З метою вирішення проблем громадян та реалізації поставлених ними вимог депутат повинен вносити пропозиції у відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації та інші установи, що відповідальні чи можуть сприяти вирішенню відповідних завдань.

5. При особистому спілкуванні з виборцями депутат повинен намагатися служити прикладом професіоналізму, порядності, демократичності та справедливості; проявляти повагу та терпимість до переконань виборців, традицій, культурних особливостей етнічних і соціальних груп, релігійних конфесій, сприяти міжнаціональній та міжконфесійній згоді; проявляти витримку і коректність, особливо у тих випадках, коли власна позиція депутата не збігається з думкою виборця.

Стаття 11. Взаємодія депутата із засобами масової інформації

1. Депутат не повинен уникати спілкування з представниками засобів масової інформації, особливо з важливих для суспільства питань, а навпаки, намагатися частіше доносити власну позицію, позицію своєї політичної сили чи Цуманської селищної ради в цілому до відома громадян.

2. Публічні виступи депутата мають бути коректними та виваженими, спрямованими на зміцнення авторитету депутата та Цуманської селищної ради в цілому.

3. У разі, якщо депутат, виступаючи в засобах масової інформації, на прес-конференціях, мітингах, з будь-якими публічними заявами, піддає критиці діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій та їх посадових осіб і громадян, він повинен використовувати тільки достовірні, перевірені факти.

РОЗДІЛ VІ
ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ КОДЕКСУ, ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

Стаття 12. Порядок розгляду питань, пов'язаних з порушенням Кодексу, та відповідальність за порушення

1. Дотримання депутатом норм цього Кодексу є важливим елементом для всебічної і об'єктивної оцінки його професійних і особистих якостей.

2. Головним органом у структурі Цуманської селищної ради, що забезпечує дотримання депутатами правил депутатської етики і, зокрема, вимог цього Кодексу, є постійна депутатська комісія питань духовності, історичної спадщини, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту, соціального захисту населення, депутатської діяльності та етики.

 

3. За результатами розгляду на своєму засіданні у випадку порушення цього Кодексу Комісія має право застосувати до депутата-порушника один або одночасно кілька таких заходів впливу:

1) попередження із занесенням до протоколу засідання;

2) рекомендація депутату вжити належних заходів з метою попередження подальших випадків порушень норм і правил депутатської етики;

3) інформування про недостойну поведінку депутата та про заходи впливу, яких вжила до нього Цуманська селищна рада, шляхом розміщення повідомлень у ЗМІ міста та на офіційному веб-сайті Цуманської селищної ради;

4) внесення на розгляд Цуманської селищної ради пропозицій щодо застосування до депутата, що порушив норми депутатської етики, санкцій у вигляді позбавлення права виступу на одному пленарному засіданні.

4. У разі виявлення за результатами розгляду питань щодо порушення депутатами норм депутатської етики ознак злочину або адміністративного правопорушення, Комісія передає матеріали справи до правоохоронних органів.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                          Т.Януль

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

___________ 2017 року

Цумань

 

 

 

 

 

Про встановлення та затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території, що підпорядковуються Цуманській селищній раді

 

 

         На підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рекомендацій адміністративної колегії Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 06 серпня 2015 року №70, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. №1070, висновків та рекомендацій ТОВ "АТОН ІНЖИНІРИНГ" викладених в звіті з дослідження норм надання послуг з вивезення побутових відходів: визначення (корегування) щільності та норм утворення твердих побутових відходів, великогабаритних та ремонтних побутових відходів на території Цуманської селищної ради, розробленого на замовлення Цуманського виробничого управління житлово-комунального року в 2017 році, виконавчий комітет Цуманської селищної ради,

 

ВИРІШИВ:

 

1.      Встановити та затвердити на території, що підпорядковується Цуманській селищній раді норми надання послуг з вивезення побутових згідно Додатку №1 до даного рішення.

2.      Оприлюднити встановлені норми надання послуг з вивезення побутових відходів шляхом розміщення на  офіційному сайті Цуманської селищної ради та Цуманського виробничого управління житлово-комунального господарства.

3.      Застосування норм надання послуг з вивезення побутових відходів виконавцями (виробниками) послуг здійснювати з 03 травня  2017 р.

4.      Направити для відому копію даного рішення до Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

 

 

            Селищний голова                                                                                        Дорошук А.В.

 

         Прусакова Г.М.

                +380(3365)94283