Програми                                                                 

УКРАЇНА

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

(третя сесія)

             

                                                                      РІШЕННЯ                            

 

  20 грудня  2017 року                         Цумань                       № 3-1/12  

 

 

Про затвердження Програми розвитку

фізичної культури та спорту та туризму  на території

Цуманської селищної ради на 2018 рік

 

 

   Відповідно до статті 25 пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, фінансів, планування, розвитку підприємництва, управління комунальною власністю від 18.12.2017 року №  та рекомендацій  комісії з питань  освіти, культури та туризму, духовності, охорони здоров’я, материнства, у справах сім’ї, молоді та спорту, соціального захисту населення   від 18.12.2017 року №   «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту та туризму  на території Цуманської селищної ради на 2018 рік»,селищна  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту та туризму  на території Цуманської селищної ради на 2018 рік (додається).

2. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з питань  освіти, культури та туризму, духовності, охорони здоров’я, материнства, у справах сім’ї, молоді та спорту, соціального захисту населення.

 

 

Селищний  голова                                                        А.В.Дорошук

Трофимчук

9-42-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 до рішення міської

ради від  20.12.2017 року

 № 3-1/12

 

Програма

розвитку фізичної культури та спорту та туризму  на території

Цуманської селищної ради на 2018 рік

 

Зміст

 

І. Паспорт Програми.

ІІ. Мета програми.

ІІІ. Завдання програми.

IV. Джерела фінансування програми.

V. Очікувані результати.

VІ. Напрямки діяльності та заходи.

VIІ. Координація та контроль за виконанням Програми.

 

І. Паспорт Програми

 

 

1.

Назва Програми

Програма

розвитку фізичної культури та спорту та туризму на території Цуманської селищної ради на 2018 рік

 

2.

Ініціатор розроблення Програми

Цуманська селищна рада

3.

Розробники Програми

Цуманська селищна рада

4.

Відповідальний виконавець Програми

Цуманська селищна рада

5.

Учасники Програми

Спортивні клуби, федерації, громадські організації, спортсмени, аматори, ветерани спорту, учні ЗОШ

6.

Термін реалізації Програми

2018 рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Селищний бюджет, благодійні внески, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України.

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

 

 

 

 

50 000грн.

 

 

 

 

 

 

II. Мета Програми: метою програми є залучення широких верств населення  жителів об’єднаної територіальної громади до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, проведення спортивних заходів, комплексних та багатоступеневих змагань із різних видів спорту, збереження та відновлення інфраструктури спортивних споруд  населених пунктів громади

 

 

III. Завдання Програми:

- підтримання закладів фізичної культури і спорту,спортивних клубів, організацій ;

- взаємодія з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та іншими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту;

 - врегулювання системи розвитку матеріально-технічної бази спорту та вжиття дієвих заходів до залучення інвестицій на зазначену мету;

 - поступове оновлення спортивної матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту громади;

 - будівництва спортивних споруд або реконструкції та модернізації діючих;

 - облаштування рекреаційних зон, парків відпочинку, спортивних споруд та інших місць для активного дозвілля населення;

 - популяризація здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров'я нації

 

 IV. Джерела фінансування Програми: фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюється за рахунок коштів селищного  бюджету; благодійні внески, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України.

 

V. Очікувані результати:

  - збільшення обсягу рухової активності населення громади;

- підвищення рівня залучення до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молоді;

 - досягти насичення спортивними спорудами у кількості і якості, що надасть змогу створити необхідні умови для залучення різних категорій громадян  ОТГ до занять фізичною культурою і спортом;

- створити належні умови для проведення міських змагань.

 

VI. Напрямки діяльності та заходи:

 

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання проблем та досягнення мети Програми, наведені у додатку 1.

 

VII. Координація та контроль за виконанням  Програми Контроль за виконанням програми покласти на комісію з питань  освіти, культури та туризму, духовності, охорони здоров’я, материнства, у справах сім’ї, молоді та спорту, соціального захисту населення.

 

 

 Селищний голова                                                                            А.В.Дорошук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Додаток 1 до пункту

VI Програми розвитку фізичної

культури і спорту  Цуманської

селищної ради на 2018 рік

VІ. Напрямки діяльності та заходи

 

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань тис. грн.

1. Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного

1. Проведення фізкультурно-оздоровчих послуг за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян. Проведення спортивних заходів до державних та професійних свят

 

2.Участь в районних спортивних іграх , чемпіонатах, спартакіадах, першостях, кубках турнірах, змаганнях з різних видів спорту

3. Організація та проведення фізкультурно- оздоровчих та спортивних заходів із різних видів спорту та спорту ветеранів

______________

4.Проведення спортивно- масових, навчально- тренувальних заходів, забезпечення підготовки та участі спортсменів у обласних, Всеукраїнського рівня заходах фізкультурно-спортивних товариств, клубів та організаці

______________

5. Підтримка діяльності громадських організацій, клубів, федерацій фізкультурно- спортивної спрямованості та інших суб’єктів сфери фізичної культури і спорту на території ОТГ

 

Цуманська селищна рада

Виконавчий комітет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цуманська селищна рада

Виконавчий комітет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цуманська селищна рада

Виконавчий комітет

 

 

 

Цуманська селищна рада

Виконавчий комітет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цуманська селищна рада

Виконавчий комітет

 

 

Загальний фонд селищного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний фонд селищного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний фонд селищного бюджету

 

 

 

Загальний фонд селищного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний фонд селищного бюджету

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2. Розбудова спортивної інфраструктури  ОТГ

1.Придбання обладнання та інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального та спеціального призначення

Цуманська селищна рада

Виконавчий комітет

 

Загальний фонд селищного бюджету

 

10

Разом за програмою:                                                                                                        50

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                          А.В.Дорошук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

УКРАЇНА

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

(третя  сесія)

             

                                                                     РІШЕННЯ                            

 

20  грудня  2017 року                         Цумань                       № 3-1/14  

 

 

 

Про затвердження Програми фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення  по Цуманській селищній раді на 2018 рік

 

Відповідно до статті 25, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рекомендацій постійної комісії селищної  ради з питань бюджету, фінансів, планування, розвитку підприємництва, управління комунальною власністю від 18.12.2017 року №   та комісії   з питань  освіти, культури та туризму, духовності, охорони здоров’я, материнства, у справах сім’ї, молоді та спорту, соціального захисту населення  селищна  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму  фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення по Цуманській селищній раді на 2018 рік.

 

2.Контроль за виконанням Програми покласти на секретаря ради Януль Т.І.

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                               А.В.Дорошук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до

рішення селищної ради

 від  20.12.2017року № 3-1/14

 

 

 

ПРОГРАМА

ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО, ОБЛАСНОГО, МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ  ПО ЦУМАНСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ НА 2018 РІК

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатори розроблення Програми

Цуманська селищна рада

 

 

2.

 

 

Розробник Програми

Цуманська селищна рада

 

3.

Учасники Програми

 

Виконавчі органи селищної  ради, відповідальні за організацію та проведення заходів

4.

Термін реалізації Програми

 

2018 рік

5.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації Програми,

 

всього

 

 

 

 

50 000грн

5.1

коштів  селищного  бюджету

 

50 000грн

5.2

коштів інших джерел

-

 

 

1.     ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

Належне проведення Заходів державного, обласного, місцевого значення у Цуманській селищній ОТГ  передбачає мобілізацію організаційних та фінансових ресурсів. Вчасне, достатнє та системне фінансування Заходів дозволить забезпечити високий рівень проведення заходів, цільове та раціональне використання бюджетних коштів. Програма фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення по Цуманській селищній раді на 2018 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ

   

 

 

 

  Метою Програми є:

 

 - Забезпечення високого рівня підготовки та проведення на території громади заходів щодо відзначення свят державного, обласного, місцевого значення, урочистих  заходів до пам’ятних дат та історичних подій, професійних свят та інших знаменних дат;

- Заохочення кращих представників підприємств, установ, організацій міста, відзначення їх у дні професійних свят;

 - Прийом делегацій з міжнародних громад з якими заключні договори про співпрацю;

-  Відвідування міжнародних громад з якими заключні договори про співпрацю

- Створення позитивного іміджу об’єднаної громади в Україні та за її межами.

 

3.ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється із загального фонду селищного  бюджету на 2018 рік.

 

1.     ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Забезпечення належного рівня фінансування заходів міжнародного, державного, обласного, місцевого значення, які проводяться у громаді. Створення відповідних матеріально-технічних умов для організації та проведення заходів.

 

2.     ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Виконання Програми:

 - забезпечить своєчасне, належне та в повному обсязі фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення та інших свят і подій, що проводяться утериторіальній громаді;

 

- дасть можливість ефективно використати бюджетні кошти за їх цільовим призначенням; -забезпечить високий рівень проведення заходів з відзначення свят та знаменних дат міжнародного, державного, обласного, місцевого значення;

 - організує змістовне дозвілля жителів громади та її гостей, виховає у громадян почуття патріотизму до України та рідного краю, почуття поваги молоді до старшого покоління.

 

 

 

Секретар селищної  ради                                                                Т.І.Януль

 

 

 

Додаток 1

 до Програми фінансування

 заходів державного, обласного,

місцевого значення у по Цуманській

 селищній на 2018 рік

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

 

 Напрямки діяльності:

 

 

Обгрунтування видатків

 

Сума (грн.)

 

 

Державні свята

 

Професійні свята

 

Ювілейні дати

 

Придбання подарунків, надання одноразової грошової допомоги

 

Представницькі витрати (в.ч. прийом делегацій з міжнародних громад з якими заключні договори про співпрацю, відвідування  міжнародних громад,  з якими заключні договори про співпрацю)

 

Всього:

50.000

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                             А.В.Дорошук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

УКРАЇНА

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

(третя  сесія)

             

                                                                     РІШЕННЯ                            

 

  20 грудня  2017 року                       Цумань                          № 3-1/ 18

 

  Про затвердження Програми розвитку  житлово-комунального господарства

по Цуманській селищній  об’єднаній територіальній громаді  (Охорона та    раціональне використання  природних ресурсів, водопровідно – каналізаційне господарство) на 2018-2020 роки

 

             Відповідно до пункту  22 частини 1статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендацій постійної комісії   селищної ради з питань благоустрою, житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку , торгівлі та побутового обслуговування населення, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити  Програму  розвитку  житлово-комунального господарства по Цуманській селищній  об’єднаній територіальній громаді  (Охорона та    раціональне використання  природних ресурсів, водопровідно – каналізаційне господарство) на 2018-2020 роки (додається).

 

2. Контроль за виконанням  Програми покласти на  заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого органу  Трофимчук Г.І.

 

 

 

 

Селищний голова                                                      А.В.Дорошук

 Януль Т.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

розвитку  житлово-комунального господарства

по Цуманській селищній  обєднаній територіальній громаді  (Охорона та    раціональне використання  природних ресурсів, водопровідно – каналізаційне господарство) на 2018-2020 роки

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМИ:

        Недосконалість системи управління житлово-комунального господарства в Україні призводить до виникнення суттєвих проблем у наданні послуг по водовідведенню та водопостачанню. Очисні споруди в смт.Цумань експлуатуються більше 25 років. Будівельні конструкції споруд знаходяться в незадовільному стані, відсутні споруди по обробці осаду та його утилізації. Споруди потребують повної реконструкції як технологічної так і енергетичної частини. Технологічні комунікації потребують заміни. Очисні споруди вимушено експлуатуються з відхиленням від технологічного регламенту та не забезпечують нормативної очистки.

         Функціонування централізованої системи водопостачання в селищі також потребує реконструкції. Водопровідні мережі, а це: 13,5км. експлуатуються на деяких ділянках більше 50и років, а це в свою чергу призводить до частих поривів централізованих мереж, невчасне надання якісних послуг споживачам.

 

МЕТА ПРОГРАМИ:

 

Забезпечити реалізацію Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

забезпечення безперебійної роботи систем життєзабезпечення селища;

підтримання задовільних санітарно-епідеміологічних, екологічних показників в селищі;

покращення стану благоустрою в селищі.

 

ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ:

 

Селищний бюджет, державний бюджет  та інші  джерела фінансування не заборонені законодавством України.

                                                                                                       

ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК :

 

 Цуманська  селищна рада.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ:

 

Виконання даної Програми дозволить покращити санітарно- епідеміологічний

стан в селищі, безперебійну роботу систем життєзабезпечення селища, забезпечить  населення селища якісною питною водою, дасть можливість замінити застаріле обладнання  на більш енергозберігаюче та ефективніше, попередить аварії.

 

ЗАХОДИ ПЕРЕДБАЧЕНІ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ НА 2018-2020 РОКИ

    

 

п/п

Заходи програми

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Місцевий бюджет

(тис. грн.)

Інші джерела

(тис.грн.)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів, водопровідно-каналізаційне господарство

1.

Виготовлення проектно-кошторисної документації: Капітальний ремонт каналізаційних мереж та споруд комунальної системи водовідведення  смт.Цумань Ківерцівського району Волинської області

Цуманська селищна рада

 

Цуманське ВУЖКГ

 

2018

140,0

 

2.

Капітальний ремонт каналізаційних мереж та споруд комунальної системи водовідведення  смт.Цумань Ківерцівського району Волинської області

Цуманська селищна рада

 

Цуманське ВУЖКГ

 

2018

 

1000,0

2019

 

 

1000,0

2020

 

1000,0

3.

Гідродинамічне очищення приймального відділення та переливного колодязя КНС по вул. Васильєва в смт. Цумань Ківерцівського району Волинської області

Цуманська селищна рада

 

Цуманське ВУЖКГ

2018

35,1

 

4.

Гідродинамічне очищення ділянок господарсько-фекальної каналізації по вул. Шкільна (ДНЗ «Сонечко» , Цуманська ЗОШ) по вул.  Шевченка (КНС)

Цуманська селищна рада

 

Цуманське ВУЖКГ

2018

46,0

 

5.

Придбання матеріалів  для проведення ремонтів водопровідно-каналізаційних мереж в смт. Цумань

Цуманська селищна рада

 

Цуманське ВУЖКГ

2018

5,0

 

2019

 

5,0

 

2020

5,0

 

6.

Виготовлення проектно-кошторисної документації (ПКД) по капітальному ремонту централізованої комунальної системи водопостачання в смт. Цумань Ківерцівського району Волинської області

Цуманська селищна рада

Цуманське ВУЖКГ

 

2018

120,0

 

7

За отримання сертифіката готовності

об’єкта  по капітальному ремонту ГКНС

Цуманська селищна рада

 

2018

8.2

 

8.

Капітальний ремонт централізованої комунальної системи водопостачання в смт. Цумань Ківерцівського району Волинської області

 

Цуманська селищна рада

Цуманське ВУЖКГ

2018

 

1000,4

2019

 

1000,4

2020

 

1000,4

 

9.

Виготовлення документації по оформленню земельних ділянок у власність:

 

1.      ГКНС (головна каналізаційно-насосна станція по вул. Васильєва в  смт. Цумань Ківерцівського району Волинської області )

 

2.      Очисні споруди (знаходяться в межах Гремяченської с/ради)

 

3.      Водопровідна башта

 

4.   Артезіанські скважини – у кількості: 2 шт.

Цуманська селищна рада

Цуманське ВУЖКГ

 

 

 

 

2018

 

 

 

2,0

 

 

6,0

 

3,0

4,0

 

 

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ:

379,3

7200,00

             

 

 

 

 

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчого органу

селищної ради                                                                             Г.І. Трофимчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

УКРАЇНА

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

(третя  сесія)

             

                                                                     РІШЕННЯ                            

 

  20 грудня  2017 року                       Цумань                       № 3-1/ 17 

 

Про затвердження програми будівництва , капітального ремонту та поточного ремонту системи зовнішнього освітлення, будівництво систем організацій дорожнього руху на території Цуманської селищної ради

на 2018 рік

 

 

Відповідно до статті 25, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рекомендацій постійної комісії   селищної ради з питань  бюджету, фінансів, планування, розвитку підприємництва, управління комунальною власністю від 18.12.2017 року №  седищна рада

 

                                                             ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму будівництва, капітального ремонту та поточного ремонту системи зовнішнього освітлення, будівництво систем організацій дорожнього руху на  території Цуманської селищної ради  на 2018 рік (додається).

 

2.Покласти контроль за виконанням Програми будівництва, капітального ремонту та поточного ремонту системи зовнішнього освітлення, будівництво систем організацій дорожнього руху на території Цуманської селищної ради  на 2018 рік на  заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого органу Трофимчук Г.І.

 

 

Селищний голова                                                                                 А.В.Дорошук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

будівництва , капітального ремонту та поточного ремонту системи зовнішнього освітлення на території Цуманської селищної ради, будівництво систем організацій дорожнього руху на території Цуманської селищної ради

на 2018 рік

 

МЕТА ПРОГРАМИ:

 

-         освітлення вулиць у вечірній та нічний час;

-         покращення благоустрою;

-         підвищення рівня життя населення;

-         зменшення кількості ДТП;

-         попередження правопорушень;

-         забезпечення безпечного та комфортного  пересування учасників дорожнього руху.

 

п/п

Заходи програми

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Місцевий бюджет

(тис. грн.)

Інші джерела

(тис.грн.)

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ:

 

1.

- до ЗОШ І-ІІІ ст смтЦумань  по вул. Незалежносі

Цуманська селищна рада

2018

 

29,0

 

 

- до «ДП  Цуманське ЛГ»  вул. Незалежності в смт.Цумань

Цуманська селищна рада

2018

 

63,0

 

 

-по вул.Чехова в смт. Цумань

Цуманська селищна рада

2018

 

70,0

 

 

-до Цуманської районної лікарні-по вул. Філатова

 

Цуманська селищна рада

2018

 

60,1

 

 

 

-КТП-321 по вул. Васильєва в смт. Цумань

Цуманська селищна рада

 

2018

77,3

 

- заміна світильників на центральній площі Асена Драганова в смт.Цумань

Цуманська селищна рада

2018

19,6

 

 

ВСЬОГО:

 

 

319,0

 

ДОРОЖНІЙ РУХ ТА ЙОГО БЕЗПЕКА

1.

Будівництво систем організацій дорожнього руху на ділянці вулиці: Грушевського, Чехова, Шкільна, Незалежності в смт. Цумань

Цуманська селищна рада

2018

 

438,5

 

ВСЬОГО:

 

 

 

438,5

Заступник сeлищного голови

з питань діяльності виконавчого органу

селищної ради                                                                                                          Г.І. Трофимчук

                                                                                                                    

УКРАЇНА

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

(третя  сесія)

             

                                                                        РІШЕННЯ                            

 

  20 грудня  2017 року                          Цумань                       № 3-1/  16

 

 

Про затвердження Програми

утримання та розвитку  інфраструктури

доріг по Цуманській селищній  об’єднаніій

територіальній громаді  на 2018-2020 роки

 

               Відповідно до статті 25, пункту  22 частини 1статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендацій постійної комісії   селищної ради  з питань бюджету, фінансів, планування, розвитку підприємництва, управління комунальною власністю від 18.12.2017 року №12, селищна рада

 

              

ВИРІШИЛА:

 

       1.Затвердити Програму  «Утримання та розвиток інфраструктури  доріг по Цуманській селищній  об’єднаніій територіальній громаді  на    2018-2020 роки» (додається).

 

        2.Контроль за виконанням  Програми «Утримання та розвиток інфраструктури  доріг по Цуманській селищній  об’єднаніій територіальній громаді  на    2018-2020 роки» покласти на  заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого органу  Трофимчук Г.І.

 

 

Селищний голова                                                                         А.В.Дорошук 

Януль Т.І

 

 

 

 

 

 

 

 

               

1                 

                                                           ПРОГРАМА

утримання та розвиток інфраструктури

доріг по Цуманській селищній  обєднаніій територіальній громаді  на 2018-2020 роки

 

 

            На даний час дуже важливою залишається проблема незадовільного експлуатаційного стану вулично-шляхової мережі Цуманської селищної об’єднаніій територіальній громаді  .

   Внаслідок недостатнього фінансування не витримуються міжремонтні строки експлуатації дорожнього покриття проїжджої частини вулиць і доріг, покриття доріг знаходиться в незадовільному стані.

       З метою приведення  вулично-шляхової мережі до належного експлуатаційного стану розроблено Програму «Утримання та розвиток інфраструктури

доріг по Цуманській селищній об’єднаніій територіальній громаді  на 2018-2020 роки», спрямовану на приведення стану вулично-шляхової мережі у відповідність вимог правил,  норм та стандартів.

 

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

        Метою Програми є відновлення та покращення стану доріг Цуманської селищної об’єднаної  територіальної  громади  .

       Основними  завданнями Програми є :

 

-         покращення вулично-шляхової мережі, що призведе до зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;

-         забезпечення безпечного пересування міжміського маршрутного транспорту;

-         забезпечення вимог дотримання правил дорожньо-транспортного руху.

 

                     ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

 

        Забезпечення фінансування Програми здійснюється за рахунок селищного бюджету Цуманської селищної об’єднаної  територіальної громади  та інших джерел фінансування , не заборонених чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ   ПРОГРАМИ

 

 

Капітальний  ремонт  доріг  та вулиць:

 

№п/п

Вид ремонту, найменування об’єкта

Вартість ремонтних робіт, тис.грн.;

протяжність , км

Обсяг фінансування, (за рахунок субвенції, тис.грн.

Обсяг спів фінансування,(з місцевих бюджетів), тис.грн.

Рік виконання

1.

Капітальний ремонт дороги Сильне-Карпилівка-Цумань-Грем’яче-Яківці,

О-030533

( ділянка дороги Цумань-Карпилівка)

1000,00

 

 

 

1.8

700,0

300,0

2018

2.

 Капітальний ремонт  дороги

С-030522

( ділянка дороги Цуманське перехрестя -Кадище)

2000,00

 

 

1.5

1500,0

500,0

2018

3.

Капітальний ремонт  дороги Берестяне-Липне до с.Знамирівка

О-030504

( ділянка дороги Холоневичі перехрестя - Знамирівка)

2000,00

 

 

2.9

1500,0

500,0

2018

4.

 Капітальний ремонт 

вул. Хліборобська,   смт. Цумань

660.00

0.5

330,0

330,0

2018

5.

Капітальний ремонт  вул. Б.Хмельницького,  смт. Цумань

950.00

0.7

475,0

475,0

2018

6.

 Капітальний ремонт  провулку  від церкви І.Хрестителя-Соснова- Зоряна в смт. Цумань

1400.00

 

1.00

700,0

700,0

2018

7.

Капітальний ремонт  вул. Ветеранів, с. Липне

660.00

0.7

330,0

330,0

2018

8.

Капітальний ремонт  вул. 1-го Травня, с. Липне

660.00

0.7

330,0

330,0

2018

9.

 Капітальний ремонт  вул.Гагаріна, с. Липне

550.00

0.4

275,0

275,00

2018

 

Капітальний ремонт  вул. Незалежності, смт. Цумань

2200.00

1.5

1100,0

1100,0

2018

10.

Виготовлення проектно-кошторисної документації  на капітальний ремонт дороги до с.Кадище

 

 

236,400

2018

2.

Капітальний ремонт  вул. Центральна, с. Холоневичі

1100.00

0.8

550,0

550,0

2018

3.

 Капітальний ремонт  вул. Шевченка, с. Липне

2200.00

1.5

1100.00

1100.00

2018

4.

Капітальний ремонт  в.Перемоги,с.Берестяне

1800.00

1.2

900,0

900,0

2018

5.

Отримання сертифікату  готовності об’єкта  по вул.Чехова в смт.Цумань

 

 

8.2

2018

6

Отримання сертифікату  готовності об’єкта  по вул.Лебедина в смт.Цумань

 

 

8.2

2018

 

Всього

17180.00

9790.00

7642.80

 

 
 
ОЧІКУВАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ 
 
-                 приведення дорожнього покриття вулиць та доріг Цуманської селищної селищної об’єднаної  територіальної громади  до вимог правил, норм та стандартів;
-                 покращення експлуатаційного стану вулично-шляхової мережі по селищній раді;
-                  безпечне пересування учасників дорожнього руху.
 
 
 
Заступник сeлищного голови                                                           Г.І. Трофимчук
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1                 

                                                           ПРОГРАМА

утримання та розвиток інфраструктури

доріг по Цуманській селищній  обєднаніій територіальній громаді  на 2018-2020 роки

 

 

            На даний час дуже важливою залишається проблема незадовільного експлуатаційного стану вулично-шляхової мережі Цуманської селищної об’єднаніій територіальній громаді  .

   Внаслідок недостатнього фінансування не витримуються міжремонтні строки експлуатації дорожнього покриття проїжджої частини вулиць і доріг, покриття доріг знаходиться в незадовільному стані.

       З метою приведення  вулично-шляхової мережі до належного експлуатаційного стану розроблено Програму «Утримання та розвиток інфраструктури

доріг по Цуманській селищній об’єднаніій територіальній громаді  на 2018-2020 роки», спрямовану на приведення стану вулично-шляхової мережі у відповідність вимог правил,  норм та стандартів.

 

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

        Метою Програми є відновлення та покращення стану доріг Цуманської селищної об’єднаної  територіальної  громади  .

       Основними  завданнями Програми є :

 

-         покращення вулично-шляхової мережі, що призведе до зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;

-         забезпечення безпечного пересування міжміського маршрутного транспорту;

-         забезпечення вимог дотримання правил дорожньо-транспортного руху.

 

                     ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

 

        Забезпечення фінансування Програми здійснюється за рахунок селищного бюджету Цуманської селищної об’єднаної  територіальної громади  та інших джерел фінансування , не заборонених чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ   ПРОГРАМИ

 

 

Капітальний  ремонт  доріг  та вулиць:

 

№п/п

Вид ремонту, найменування об’єкта

Вартість ремонтних робіт, тис.грн.;

протяжність , км

Обсяг фінансування, (за рахунок субвенції, тис.грн.

Обсяг спів фінансування,(з місцевих бюджетів), тис.грн.

Рік виконання

1.

Капітальний ремонт дороги Сильне-Карпилівка-Цумань-Грем’яче-Яківці,

О-030533

( ділянка дороги Цумань-Карпилівка)

1000,00

 

 

 

1.8

700,0

300,0

2018

2.

 Капітальний ремонт  дороги

С-030522

( ділянка дороги Цуманське перехрестя -Кадище)

2000,00

 

 

1.5

1500,0

500,0

2018

3.

Капітальний ремонт  дороги Берестяне-Липне до с.Знамирівка

О-030504

( ділянка дороги Холоневичі перехрестя - Знамирівка)

2000,00

 

 

2.9

1500,0

500,0

2018

4.

 Капітальний ремонт 

вул. Хліборобська,   смт. Цумань

660.00

0.5

330,0

330,0

2018

5.

Капітальний ремонт  вул. Б.Хмельницького,  смт. Цумань

950.00

0.7

475,0

475,0

2018

6.

 Капітальний ремонт  провулку  від церкви І.Хрестителя-Соснова- Зоряна в смт. Цумань

1400.00

 

1.00

700,0

700,0

2018

7.

Капітальний ремонт  вул. Ветеранів, с. Липне

660.00

0.7

330,0

330,0

2018

8.

Капітальний ремонт  вул. 1-го Травня, с. Липне

660.00

0.7

330,0

330,0

2018

9.

 Капітальний ремонт  вул.Гагаріна, с. Липне

550.00

0.4

275,0

275,00

2018

 

Капітальний ремонт  вул. Незалежності, смт. Цумань

2200.00

1.5

1100,0

1100,0

2018

10.

Виготовлення проектно-кошторисної документації  на капітальний ремонт дороги до с.Кадище

 

 

236,400

2018

2.

Капітальний ремонт  вул. Центральна, с. Холоневичі

1100.00

0.8

550,0

550,0

2018

3.

 Капітальний ремонт  вул. Шевченка, с. Липне

2200.00

1.5

1100.00

1100.00

2018

4.

Капітальний ремонт  в.Перемоги,с.Берестяне

1800.00

1.2

900,0

900,0

2018

5.

Отримання сертифікату  готовності об’єкта  по вул.Чехова в смт.Цумань

 

 

8.2

2018

6

Отримання сертифікату  готовності об’єкта  по вул.Лебедина в смт.Цумань

 

 

8.2

2018

 

Всього

17180.00

9790.00

7642.80

 

 
 
ОЧІКУВАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ 
 
-                 приведення дорожнього покриття вулиць та доріг Цуманської селищної селищної об’єднаної  територіальної громади  до вимог правил, норм та стандартів;
-                 покращення експлуатаційного стану вулично-шляхової мережі по селищній раді;
-                  безпечне пересування учасників дорожнього руху.
 
 
 
Заступник сeлищного голови                                                           Г.І. Трофимчук
 
 
 
 
 

 

                                                                              

                                 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУСЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

(третя  сесія)ка

             

                                                                         РІШЕННЯ                            

 

  20 грудня  2017 року                          Цумань                              № 3-1/15

 

 

   Про затвердження Програми розвитку

   житлово-комунального господарства

   та благоустрою  по  Цуманській селищній  

   об’єднаній  територіальній громаді на

   2018-2020 роки 

  

 

 

               Відповідно до  пункту  22 частини 1статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рекомендацій постійної комісії   селищної ради  з питань бюджету, фінансів, планування, розвитку підприємництва, управління комунальною власністю від 18.12.2017 року № 10 , селищна рада

 

              

ВИРІШИЛА:

 

1.     Затвердити  Програму  розвитку   житлово-комунального господарства   та благоустрою по  Цуманській селищній  об’єднаній  територіальній громаді на 2018-2020 роки  (додається). 

 

2.     Контроль за виконанням  Програми  розвитку   житлово-комунального господарства   та благоустрою по  Цуманській селищній  об’єднаній  територіальній громаді на 2018-2020 роки  покласти на  заступника селищного голови Трофимчук Г.І.

 

 

Селищний голова                                                              А.В. Дорошук

Януль

9-43-55


 

 

Програма

 

 розвитку житлово-комунального господарства

та благоустрою по Цуманській селищній обєднаній  територіальній громаді на 2018-2020 роки

 

Недосконалість системи управління комунальним господарством в Україні призводить до виникнення суттєвих проблем у наданні послуг по утриманню будинків та прибудинкових територій, збиранню, вивезенню та захороненню твердих побутових відходів від населення та з вулиць Цуманської селищної об’єднаної  територіальної громади не надає в повній мірі можливостей підтримання благоустрою території селища на належному рівні.

У житлово-комунальному господарстві територій Цуманської селищної об’єднаної  територіальної громади є чимало проблем, що потребують вирішення. Якщо не вжити своєчасних заходів, можливе погіршення стану основних фондів підприємства, збільшення витрат енергоресурсів, обсягів капітальних та поточних ремонтів, а внаслідок цього – зростання собівартості послуг, спад прибутковості підприємства, зниження якості житлово-комунальних послуг.

Стан житлово-комунального господарства та благоустрою території селищної ради   залежить також від спроможності фінансування із місцевого та інших бюджетів.

              

         Виконання Програми передбачає:

1)  створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою;

2)  покращення екологічного та санітарного стану території Цуманської селищної об’єднаної  територіальної  громади;

3)  забезпечення ефективної інвестиційної політики в галузі ЖКГ та благоустрою території Цуманської селищної  об’єднаної  територіальної  громади ;

4)  підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства на  території Цуманської селищної об’єднаної  територіальної  громади;

5)  забезпечення беззбиткового  функціонування підприємства ЖКГ.

 

МЕТА ПРОГРАМИ:

 

   Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо  забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території Цуманської  селищної об’єднаної  територіальної  громади, створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців, забезпечення сталого функціонування систем життєзабезпечення в цілому.

   

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:

 

■ підтримання санітарного  стану на вулицях;

■ поточний та капітальний ремонти об’єктів благоустрою;

■ озеленення територій, косіння зелених зон Цуманської  селищної об’єднаної  територіальної  громади;

■ утримання зелених насаджень, санітарна обрізка гілля дерев та знесення сухих, аварійних дерев, формування крон існуючих дерев;

■ прибирання, впорядкування існуючих  кладовищ;       

■ створення відповідних умов для відпочинку населення (утримання та впорядкування парків, місць масового відпочинку населення, облаштування та утримання дитячих, спортивних майданчиків;

 

■ забезпечення безперебійного і якісного освітлення вулиць.

 

ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК:

 

Цуманська селищна рада.

 

            В ході реалізації заходів Програми можливі коригування, пов’язані  з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт і виходячи з реальних можливостей місцевого бюджету.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ

ПЕРЕДБАЧЕНІ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

розвитку   житлово-комунального господарства   та благоустрою по  Цуманській селищній  об’єднаній  територіальній громаді на 2018-2020 роки 

 

п/п

Заходи програми

Термін виконання

Місцевий бюджет

(тис. грн.)

Інші джерела

(тис.грн.)

1.

Витрати на елгію по вуличному освітленні в смт. Цумань та населених пунктів громади

2018

20,0

 

2019

20,0

 

2020

20,0

 

2.

Прибирання та зимове утримання проїжджої частини вулиць, тротуарів, газонів, доріжок:

 

 

 

 

 

- прибирання проїжджої частини вулиць, тротуарів, газонів, доріжок територій Цуманської селищної об’єднаної  територіальної  громади;

 

2018

199,0

 

2019

500,0

 

2020

550,0

 

- зимове утримання проїжджої частини вулиць, тротуарів, газонів, доріжок територій Цуманської селищної об’єднаної  територіальної  громади;

2018

199,0

 

2019

199,0

 

2020

199,0

 

3.

Технічне обслуговування в належному стані системи вуличного освітлення територій Цуманської селищної об’єднаної  територіальної  громади;

2018

20,0

 

2019

20,0

 

2020

20,0

 

4.

Утриманя та прибирання  парків кладовищ, дитячих ігрових та спортивних майданчиків

2018

100,0

 

2019

100,0

 

2020

100,0

 

5.

Встановлення та облаштування новорічної ялинки

2018

7,0

 

2019

7,0

 

2020

7,0

 

6.

Озеленення територій Цуманської селищної об’єднаної  територіальної  громади; (садіння квітів, прополювання квітників, викошування газонів, підстригання живих огорож, побілка дерев, видалення дерев, обрізування гілок та крон дерев)

2018

150,0

 

2019

170,0

 

2020

190,0

 

7.

Відлов бродячих тварин

2018

15,0

 

2019

20,0

 

2020

25,0

 

8.

Придбання автозапчастин до спецавтотранспорту, проходження техогляду, тощо

2018

25,0

 

2019

30,0

 

2020

32,0

 

9.

Ремонт огорожі старого кладовища та огорожі братського кладовища по вул. Шевченка в смт. Цумань Ківерцівського району Волинської області

2018

2019

2020

50,0

50,0

50,0

 

10.

Ремонт пам’ятника Невідомому солдату на братському кладовищі по вул. Шевченка в смт. Цумань Ківерцівського району Волинської області

2018

50,0

 

11.

Придбання спецавтомобіля (сміттєвоз) для збирання та вивезення ТПВ

2018

 

2000,0

12.

Придбання контейнерів для збирання ТПВ

2019

800,0

 

13.

Влаштування майданчиків для розміщення контейнерів в смт. Цумань

2019

199,0

 

14.

Придбання грейдера

2018

 

3000,00

 

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ

 

4143,0

5000,00

 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ:

 

       Виконання Програми дасть можливість забезпечити :

-   надання населенню територій Цуманської селищної об’єднаної  територіальної  громади житлово-комунальних послуг належної якості;

-   безпечне проживання населення;

-  зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

-  забезпечення сталої та ефективної роботи підприємства галузі житлово-комунального господарства;

-  покращення екологічної ситуації  територій Цуманської селищної селищної об’єднаної  територіальної  громади;

-   поліпшення екологічного і  санітарного стану та естетичного вигляду

територій Цуманської селищної селищної об’єднаної  територіальної  громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник сeлищного голови
з  питань діяльності виконавчого органу                                     Г.Трофимчук