ПРОЕКТ

 

 

 

 

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ

 

 

Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення літніх торгових майданчиків і тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Цуманської селищної ради

 

Відповідно до статей 25, 26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», та інших нормативних актів, з урахуванням наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011р. №244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльно, Цуманська  селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:

1.1.   Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення літніх торгових майданчиків і тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Цуманської селищної ради (додаток 1).

1.2.   Форму договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійно діючу комісію з питань планування, бюджету, соціально-економічного і культурного розвитку.

 

Селищний голова                                                                 А.В. Дорошук

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії селищної ради

Від_____ №___________

                  

Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення літніх торгових майданчиків і тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території  Цуманської    селищної ради 

 

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення літніх торгових майданчиків і тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі – Положення) розроблено, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про благоустрій населених пунктів».

1.2. Положення розроблено з метою визначення порядку та умов для отримання права тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення літніх торгових майданчиків (далі – ЛТМ), і пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі – ПТС), регулювання організаційно-правових відносин, пов’язаних з оформленням договорів.

1.3. Дане Положення поширюється на всіх суб’єктів господарської діяльності, що одержують дозвільно-погоджувальні документи на встановлення ПТС, ЛТМ.

1.4. Розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється на підставі чинного законодавства України.

1.5. Порядок отримання паспортів прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності визначено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011р. №244.

1.6. Розміщення тимчасових споруд на території парків, скверів, пляжів, інших місць масового відпочинку громадян відбувається за попереднім погодженням з їх балансоутримувачем.

1.7. Виконавець – виконавчий апарат Цуманської селищної ради.

1.8. Замовник – суб'єкт господарської діяльності, який має намір розмістити ЛТМ/ПТС або продовжити термін їх розташування.

1.9. Договір на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності (далі – Договір) – це документ, укладений у письмовій формі, згідно якого Цуманська селищна рада (далі – Уповноважений орган) зобов’язується передати у тимчасове користування окремі елементи благоустрою комунальної власності для розміщення ЛТМ або ПТС, а суб’єкт господарської діяльності (далі – Замовник) зобов’язаний сплатити в повному обсязі, частинами або єдиним платежем кошти за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності.

1.10. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

1.11. Пересувна ТС – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності, крім газовикористовуючого обладнання. 

1.12. Стаціонарна ТС - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до        30 кв.м.

1.13. Літній торговий майданчик – тимчасовий, збірно-розбірний пункт громадського харчування, що виготовляється з полегшених конструкцій та розміщується в теплий період року з 01 березня до 01 листопада безпосередньо біля об’єкта сфери торгівлі (послуг) який забезпечений санітарно-побутовими умовами для дотримання правил особистої гігієни з наявним (доступним) санітарним вузлом.

1.14. Окремі елементи благоустрою – покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів та інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

1.15. Прилегла територія тимчасової споруди – територія визначена схемою благоустрою тимчасової споруди для утримання в належному санітарному стані, як правило, встановлюється на відстані 15 м по її периметру.

1.16. Сезонна торгівля – мережа роздрібної торгівлі в залежності від сезону року (торгівля квасом, морозивом, прохолоджуючими та гарячими безалкогольними напоями, баштанними культурами, ялинками тощо).

1.17. Інші поняття та терміни визначаються діючими нормативно-правовими актами.

 

2. Методика розрахунку плати

2.1. Методика розрахунку плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності розроблена з метою визначення Виконавцем суми коштів для сплати в селищний бюджет Замовником.

2.2. Розмір плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності визначається за формулою:

Oпл= Bс х S,   де:

Oпл – місячна орендна плата за орендований конструктивний елемент благоустрою комунальної власності.

Вс – середня базова ставка плати за тимчасове користування 1кв.м елемента благоустрою, яка становить 8,5  грн. (0,5 % від неоподаткованого мінімуму доходів громадян).

S – площа орендованого конструктивного елемента благоустрою, яка надається в оренду згідно з дозвільним документом.

2.3.  При розрахунку орендної плати у договорах оренди, які укладені більше ніж на один сезон, розрахунок орендної плати проводиться способом коригування розміру орендної плати попереднього року на рівень інфляції за поточний рік.

 

3. Умови розміщення ЛТМ, ТС та укладення Договору про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності

 

3.1. Підставою для розміщення стаціонарної ТС є паспорт прив’язки ТС та правовстановлюючий документ на земельну ділянку.

3.2. Підставою для розміщення ПТС або ЛТМ є паспорт прив’язки ПТС/ЛТМ та договір про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності, укладений на підставі рішення селищної ради.

3.3. Замовник, зацікавлений у встановленні ПТС чи ЛТМ звертається до Цуманської  селищної ради із заявою встановленого зразка про можливість розміщення ПТС або ЛТМ до якої додає:

3.3.1. Графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ПТС/ЛТМ, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М1:500 кресленнями контурів ПТС/ЛТМ з прив'язкою до місцевості.
3.3.2. Лист - погодження (у разі наявності балансоутримувача території відповідно до пункту 3.15 цього Положення).
3.3.3. Ескізні пропозиції вигляду. 

Цей перелік документів є вичерпним.

3.4. Цуманська селищна рада впродовж  10 робочих днів з дня подання зазначеної заяви, встановлює відповідність намірів щодо місця розташування ПТС/ЛТМ містобудівній документації, будівельним нормам, Комплексній схемі розміщення ТС (у разі наявності).

3.5. На підставі визначеної відповідності намірів замовника щодо місця розташування ПТС/ЛТМ виконавчий апарат Цуманської селищної ради готує проект рішення селищної ради про укладення договору про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності.

3.6. Договір про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності підписується сторонами в день отримання витягу з рішення селищної ради і набирає чинності з моменту його укладення.

3.7. Від імені Уповноваженого органу на підставі позитивного рішення селищної ради Договір підписується селищним головою або особою, яка виконує обов'язки селищного голови.

3.8. Договір для ЛТМ/ПТС укладається на період їх функціонування згідно з термінами встановленими рішенням селищної ради.

3.8.1. Термін дії паспорта прив'язки ЛТМ/ПТС повинен відповідати терміну визначеному Договором.

3.9. Договір укладається в 2-х примірниках, по одному для кожної сторони.

3.10. Замовник, не пізніше, ніж за 60 днів до закінчення терміну дії Договору, письмово повідомляє Уповноважений орган про намір продовження дії Договору шляхом укладення додаткового Договору.

3.10.1. У випадку відсутності зауважень щодо функціонування ЛТМ/ПТС Уповноважений орган самостійно продовжує термін дії паспорта прив'язки та укладає додатковий Договір щодо продовження дії Договору про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності на період узгоджений із Замовником, але не більше терміну встановленого рішенням селищної ради про укладання основного Договору.

3.11. Інші зміни до Договору вносяться на підставі рішення селищної ради.

3.12. Дія Договору припиняється у випадку:

3.12.1. Анулювання паспорта прив’язки.

3.12.2. Відсутність паспорта прив’язки.

3.12.3. Недотримання вимог паспорта прив’язки.

3.12.4. Самовільна зміна власником (користувачем) ПТС її призначення.

3.12.5. Порушення режиму роботи закладу, який обслуговує ЛТМ.

3.12.6. Односторонньої відмови Цуманської селищної ради у випадках встановлених Договором.

3.12.7. Розірвання Договору за взаємною домовленістю сторін.

3.12.8. Ліквідації юридичної особи, припинення діяльності фізичної особи підприємця.

3.12.9. В інших випадках, передбачених законодавством України.

3.13. Оформлення паспорта прив’язки ТС здійснюється в порядку,  встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.  

3.14. Не укладаються договори на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності із замовниками, що мають наміри розмістити ПТС/ЛТМ на земельних ділянках, на які є правовстановлюючі документи.

 

4. Порядок та умови сплати коштів

4.1. Плата за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення ЛТМ/ПТС вноситься у безготівковій формі в терміни, визначені у Договорі та зараховується до загального фонду селищної ради.

5. Прикінцеві положення

5.1. Питання, не врегульовані даним Положенням, регулюються згідно з нормами чинного законодавства України.

5.2. Зміни у законодавстві, що спричиняють зміну цього Положення, не є підставою для невиконання умов Договору.

5.3. Селищна рада має право на відшкодування збитків, завданих неналежним використанням окремих елементів благоустрою комунальної власності.

5.4. Спори, що виникають з питань застосування цього Положення, вирішуються в судовому порядку.

 

 

Селищний голова                                                     А.В. Дорошук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням селищної ради

Від ______ № _________

 

                                                 

Договір №

на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика


“_____“ ________________ 201__ р.                          смт. Цумань
 

Цуманська селищна рада  (надалі – Орендодавець) в особі____________________________, з однієї сторони та ________________________________________________ в (підприємство, організація, установа) в особі _____________________________________ (надалі – Орендар),
з другої сторони уклали цей Договір про таке:

 

1. Предмет Договору

 

1.1. Предметом цього Договору є надання Орендодавцем Орендареві права на тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для розміщення відкритого літнього майданчика (надалі – Об’єкт) на умовах оренди на терміни відповідно до рішення Цуманської селищної ради. Невід’ємною частиною цього Договору є паспорт відкритого літнього майданчика від ________________ №______, з вказаним у ньому розміром орендованої площі.

1.2. Сторони домовилися, що цей договір не потребує підписання акта приймання-передачі між Орендодавцем та Орендарем. Орендар вступає у користування окремими конструктивними елементами благоустрою з моменту підписання цього Договору.

2. Зобов’язання сторін


         2.1. Орендодавець зобов’язується:

         2.1.1. Надати у тимчасову оренду конструктивний елемент благоустрою комунальної власності для розміщення відкритого літнього майданчика __________________________ площею ______ кв. м (тротуар, газон тощо) за адресою:__________________________________________.
         2.2. Орендар зобов’язується:
         2.2.1. Не встановлювати відкритий літній майданчик без паспорта відкритого літнього майданчика та договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика, укладеного на підставі виданого паспорта.

         2.2.2. Своєчасно та у повному обсязі сплачувати Орендодавцю вартість оренди окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності за діючими на день сплати розрахунковими ставками, визначеними згідно з Положенням про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення.

         2.2.3. Встановлювати (встановити) відкритий літній майданчик відповідно до погодженого у встановленому порядку проекту без пошкодження конструктивних елементів благоустрою комунальної власності та озеленення, із забезпеченням безпеки населення при під’єднанні конструкції до електричної мережі, утримувати їх у належному технічному і санітарному стані та впорядковувати (впорядкувати) місця для їх розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість конструкції.

         2.2.4. Демонтувати відкритий літній майданчик при скасуванні дозвільного документа, після закінчення терміну дії паспорта або цього Договору, а також у разі виникнення потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва на місці розташування літнього майданчика, окрім проведення робіт, які пов’язані з облаштуванням та ремонтом відкритого літнього майданчика. На період цього ремонту, реконструкції чи будівництва орендна плата не справляється у разі скерування на адресу управління комунальної власності:
         2.2.4.1. Документа районної адміністрації/виконавчого комітету про виконання ремонтних робіт із зазначенням дати початку та завершення робіт, а також території, на якій проводяться ремонтні роботи.

         2.2.4.2. Належним чином завіреної копії акта районної адміністрації про демонтаж літнього майданчика.

2.2.5. Не порушувати Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства. 

2.2.6. У тижневий термін листом повідомити Орендодавця про зміну адреси для листування, зміну банківського рахунку, зміну назви, зміну коду ЗКПО, реорганізацію.


3. Порядок і терміни розрахунків

 

         3.1. Орендар сплачує Орендодавцеві плату за користування Об’єктом площею _______ кв. м щомісячно до 25 числа поточного місяця у розмірі _______ грн. за місяць, у тому числі ПДВ ______ грн. 
         3.2. Орендну плату за користування Об’єктом та розміри орендованої площі встановлюють сторони при укладенні цього Договору. Розмір орендної плати щорічно на кожен наступний рік визначається способом коригування розміру орендної плати попереднього року на рівень інфляції за поточний рік.   Індексацію орендної плати проводить Орендодавець без внесення змін до цього Договору. 
         3.3. У разі зміни Методики розрахунку орендної плати орендар зобов’язаний не пізніше 14-днів з дати прийняття відповідного документа підписати запропоновані Орендодавцем зміни до цього Договору. Відсутність відповіді або не підписання змін Орендарем не звільняє його від внесення орендної плати згідно з новим розрахунком орендної плати, здійсненим орендодавцем з моменту прийняття відповідного документа.
         3.4. У разі зміни орендованої площі орендар зобов’язаний підписати договір про внесення змін до цього Договору у частині площі протягом 14 днів з моменту внесення управлінням архітектури департаменту містобудування змін до паспорта у частині площі. У разі не виконання цього положення Орендодавець нараховує орендну плату у розмірі, встановленому у змінах до паспорта відкритого літнього майданчика чи у змінах до рішення виконавчого комітету.
         3.5. Орендна плата для літніх майданчиків нараховується у межах строку дозвільного документа на розміщення відкритого літнього майданчика.
         3.6. Наявність у Орендаря заборгованості станом на 1 число поточного місяця понад 3 місяці за будь-які попередні розрахункові періоди є підставою для скасування паспорта відкритого літнього майданчика.


4. Відповідальність сторін


         4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань Сторони за цим Договором несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
         4.2. Спори, які виникають між сторонами за цим Договором або у зв’язку з ним, вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

         4.3. У разі протермінування платежів, передбачених у пункті 3.1 цього Договору, Орендар сплачує на користь Орендодавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми протермінованого платежу за кожен день протермінування.

         4.4. При погашені суми заборгованості (її частини) кошти, що сплачує Орендар, у першу чергу зараховується у рахунок погашення пені, у наступну чергу – на погашення заборгованості з орендної плати.

         4.5. При невідповідності встановленого літнього майданчика погодженому проекту ставка орендної плати збільшується у десять разів на період до усунення відхилень від проекту, до часу його демонтажу або отримання дозволу на його розміщення.

4.6. Ризик випадкового пошкодження або знищення відкритого літнього майданчика або його частини несе Орендар.

4.7. За невиконання вимог пункту 2.2 цього Договору Орендар несе відповідальність згідно із законодавством України.


5. Прикінцеві положення

5.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору мають однакову з ним юридичну силу, якщо вони оформлені письмово і підписані уповноваженими представниками сторін.
         5.2. Додатки (незалежно від дати їх оформлення), підписані сторонами з метою належного виконання цього Договору, є його невід’ємною частиною.

5.3. Договір припиняється/розривається у разі:

5.3.1. Закінчення терміну його дії.

5.3.2. Достроково за згодою сторін.

5.4. Сторони домовилися, що Договір припиняється в односторонньому порядку Орендодавцем у разі скасування паспорта відкритого літнього майданчика (дозвільного документа) з дати прийняття рішення про його скасування.
         5.5. Договір складений у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Два примірники зберігається в Орендодавця, один - в Орендаря.
         5.6. Укладені раніше сторонами договори, що суперечать цьому Договору, є не чинними.
         5.7. Обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про орендні відносини.
         5.8. Після закінчення терміну дії цього Договору подальші взаємовідносини сторін регулюються укладанням нового Договору.
         5.9. Сторони домовилися, що умови цього Договору застосовуються до відносин, які виникли до дати його укладення, у разі наявності додаткових підстав, передбачених у дозвільному документі.

 

6. Термін дії Договору


         Термін дії договору встановлюється: з______________ до _____________

 

7. Додатки до цього Договору

1.__________________________________________________________

2.__________________________________________________________

8. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

 

ООрендодавець

ННазва:________________________
Адреса:_______________________
Р/р___________________________
МФО_________________________
ЗКПО_________________________
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ__________________
Ідентифікаційний код №_________
Система оподаткування _________
Телефон: _____________________
Підпис: _______________________

м. п.

ООрендар

ННазва: _______________________
Адреса:______________________
Р/р__________________________
МФО________________________
ЗКПО________________________
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ_________
Ідентифікаційний код №_________
Система оподаткування _________
Телефон: _____________________
Підпис: _______________________
м. п.

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

 

(відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308).

Назва регуляторного акта: Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення літніх торгових майданчиків і тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території селища Цумань.

Регуляторний орган  Цуманська селищна рада

Розробник документа  секретар селищної ради Януль Тетяна Іванівна

 

 

№ п/п

Розділ

Опис

1.

Визначення проблеми

 

 

 

 

 

 

 

     Відсутній нормативний документ, який визначає порядок розміщення та функціонування тимчасових споруд з використанням окремих елементів благоустрою комунальної власності, який надасть можливість ефективніше управляти майном селищної комунальної власності. Відсутня можливість надати право суб’єктам господарської діяльності встановити літні торгові майданчики і тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, що не дає можливість залучити додаткові надходження до селищного бюджету.

Визначення причин проблеми.

 

На державному рівні не прийнято нормативних актів, які надали б можливість вирішити проблему.

Визначити основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

Х

Держава

Х

 

Суб’єкти господарювання,

 

Х

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

 

Х

 

Зазначити, чому проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або за допомогою діючих регуляторних актів

Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, тому що тільки органи місцевого самоврядування мають повноваження щодо визначення порядку використання майна селищної комунальної власності, а саме елементів благоустрою. Інших регуляторних актів у селищі Буштино по цьому питанню не приймалось.

2

Цілі регулювання

Організація порядку використання окремих елементів благоустрою селищної комунальної власності для розміщення та функціонування тимчасових споруд торговельного, побутового та соціально-культурного призначення  з метою отримання додаткових надходжень до місцевого бюджету.

3

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Перший альтернативний спосіб досягнути цілі і вирішення проблеми-чекати прийняття рішення на центральному рівні.

Альтернатива 2

Другий альтернативний спосіб досягнути цілі - прийняти запропонований проект регуляторного акта.

 

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Перший альтернативний спосіб досягнути цілі і вирішення проблеми не дозволяє вирішити питання ефективного використання окремих елементів благоустрою селищної комунальної власності та збільшити надходження до бюджету селища

Другий альтернативний спосіб є більш прийнятним, оскільки надасть можливість ефективно управляти майном селищної комунальної власності.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (місцевої громади)

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

          відсутні

Альтернатива 2

Збільшаться надходження до місцевого бюджету

 

 

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

відсутні

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

20

0

20

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100%

0

Х

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

Врегулювання відносин  за користування елементами благоустрою комунальної власності

Плата за користування елементами благоустрою комунальної власності

 

               

 

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва окремо кількісно визначити витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, грн.

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва 

0

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва

0

 

4.

Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

цілі без прийняття регуляторного акта   не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 2

4

цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде).

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

1

1

Не надходження коштів до місцевого бюджету

Альтернатива 2

4

4

Збільшення надходження до бюджету селища.

           
 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Перший альтернативний спосіб не зможе забезпечити досягнення поставлених цілей, тому що він не надає можливості організувати порядок розміщення та функціонування тимчасових споруд з використанням окремих елементів благоустрою комунальної власності на території селища Цумань з метою отримання додаткових надходжень до місцевого бюджету. 

 

Х

Альтернатива 2

Другий альтернативний спосіб є більш придатним для вирішення проблеми, тому що   при прийняті запропонованого  проекту регуляторного акта  буде вирішено питання ефективного використання комунального майна (окремих елементів благоустрою) та додаткового наповнення місцевого бюджету.

 

 

5.

Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання проблеми

 

 

Даним регуляторним актом врегульовано порядок та умови  надання в тимчасове користування окремих елементів благоустрою комунальної власності на території селища Цумань суб’єктам підприємницької діяльності. Забезпечується ефективне використання майна комунальної власності, що дає можливість збільшити надходження до селищного бюджету.

Виписано контроль і відповідальність за виконання проекту регуляторного акта.

Прийняття запропонованого проекту регуляторного акта дасть можливість:

- Забезпечити ефективне використання майна комунальної власності;

- Контроль за поверненням суб’єктами господарювання окремих елементів благоустрою після використання у належному стані;

- забезпечити зростання грошових надходжень до селищного бюджету від використання комунального майна.

 

Підготовка інформаційних матеріалів для оприлюднення через засоби масової інформації.

 

Використання фінансових ресурсів для публікації даного рішення в засобах масової інформації.

 

Проведення опитування суб’єктів господарювання для визначення правильності  вибраної альтернативи вирішення проблеми.

 

8.

Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Дія регуляторного акта запроваджується до прийняття нового акта або зміни чинного законодавства на державному рівні .

9

Визначення показників результативності акта

 

 

Показник

Розмір  надходжень коштів  до  міського бюджету  пов'язаних з дією акта (тис.грн.)

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта (шт.)

Розмір коштів, що витрачаються суб'єктами господарювання та/або фізичними особами ,пов'язаними з виконанням вимог акта (тис. грн.)

Час, що витрачається суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта год.

         тис.грн.

Кількість документів, необхідних для виконання вимог регуляторного акта (шт.)

Кількість випадків недотримання державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами, що впроваджують цей акт, його основних положень (шт.)

Кількість штрафних санкцій сплачених суб’єктами господарювання при невиконанні вимог регуляторного акту (шт.)

 

9.

Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Повторне відстеження буде через рік після набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження  здійснюватиметься раз на три роки після завершення заходів із повторного відстеження.

Використовуватись будуть статистичні дані департаменту фінансів та бюджету, управління розвитку підприємництва та реклами, управління містобудування та архітектури, офіційних статистичних даних.

Використовуватимуться також дані опитування суб’єктів господарювання які уклади договір на тимчасове користування окремих елементів благоустрою комунальної власності на території селища Цумань.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                          А.В. Дорошук

 

Регуляторні  акти

          

   ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАС

 сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

   18 лютого 2016  року

        Цумань

            №4/ 2

 

 

 

Про план діяльності з підготовки

проектів  регуляторних актів

Цуманської селищної ради на 2016 рік

 

 

 З метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку населених пунктів територіальної громади Цуманської селищної ради, керуючись ст. 1, п.1 ст. 7, 13  Закону України  «Про засади  державної регуляторної  політики у сфері  господарської діяльності», ст. ст. 27, 59 Закону україни «Про  місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

                                             ВИРИШІЛА:

 

1.Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік(додається).

2. Контроль за виконанням  рішення покласти  на  заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого органу  Цуманської селищної ради Трофимчук Г.І.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                  А.В.Дорошук

 

Януль 

9-42-60

 

                                                            Додаток №1

                                                                                           до рішення №4/2 від

                                                                                                                                                                              18.02.2016   р                                                                                                                                                                                      

                                                                          ПЛАН

                            діяльності з підготовки  Цуманської селищною радою проектів

                                            регуляторних   актів    та внесення змін

                                           до чинних регуляторних актів на 2016 рік

№з/п

Назва проекту рішення

Ціль прийняття

Термін підготовки проекту

Особа відповідальна за розроблення проекту

1

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2016 рік

Розширення бази оподаткування, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності  та захисті їх законних прав та інтересів, залучення додаткових коштів до бюджету Цуманської селищної ради.

І півріччя

2016 року

Постійна комісія селищної ради з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку

2

Про затвердження положення  про оренду земельних ділянок в смт.Цумань та с.Кадище  та порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянк

Забезпечення  оптимального рівня надходжень від орендної плати за землю  за рахунок  затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки, які  розташовані в смт.Цумань та с. Кадище і встановлення  порядку нарахування орендної плати за користування земельними ділянками в залежності від функціонального призначення . 

І півріччя

2016 року

Постійна комісія селищної  ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства

3

Про затвердження положення " Про порядок надання громадянам

земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд"

Запобігання зловживань на місцевому ринку земель;  забезпечення доцільного, економічного та ефективного використання і розпорядження землями громади;

 

задоволення потреб територіальної громади селища Цумань та с.Кадище, справедливої реалізації прав громадян на отримання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на умовах оренди.

І півріччя

2016 року

Постійна комісія селищної  ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства

4

Про затвердження положення «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної  ради»

Відповідно  до вимог ст.40 Закону України «Регулювання  містобудівної  діяльності»

І півріччя

2016 року

Постійна комісія селищної ради з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку

5

Про затвердження генерального плану забудови смт.Цумань

Реалізація містобудівної  політики в населеному пункті

ІІ півріччя

2016 року

Постійна комісія селищної  ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства

6

Про затвердження генерального плану забудови с.Кадище

Реалізація містобудівної  політики в населеному пункті

ІІ  півріччя

2016 року

Постійна комісія селищної  ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний       голова                                                                                       А.В.Дорошук

                                                                               ПОВІДОМЛЕННЯ

 

про оприлюднення проекту рішення  Цуманської   селищної  ради

 

«Про затвердження Положення  про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів на території

Цуманської  селищної ради»

 

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань

 

                                                                     оприлюднюється:

проект рішення  Цуманської   селищної  ради «Про затвердження Положення  про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів на території   Цуманської  селищної ради»

         Цей порядок визначає впорядкування  відносин  при :
-  реалізації місцевої політики в сфері планування і забудови територій;
- забезпеченні прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Цуманської   селищної  ради ;
- комплексному підходу до рівномірного розвитку інфраструктури по всій території  Цуманської   селищної  ради.
       

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовій формі від юридичних та фізичних осіб-підприємців, їх об’єднань впродовж місяця з дня оприлюднення на адресу розробника:

 

45233, смт. Цумань,Ківерцівського району Волинської області  вул. Грушевського, 2, Цуманська  селищна   рада , тел. 9-42-60,  e-mail:           tsuman.sr@i.ua

 

    Проект рішення разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднюється на офіційному сайті  селищної ради: cuman.webnode.com.ua

  У  селищній раді  можна ознайомитись з проектом рішення Цуманської   селищної  ради «Про затвердження Положення  про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів на території   Цуманської  селищної ради» у новій  редакції

      Даний проект регуляторного  акту та аналіз регуляторного впливу розміщено  на офіційному сайті Цуманської селищної ради з метою обговорення.

      Пропозиції та зауваження від фізичних і юридичних осіб, їх об'єднань щодо даного проекту просимо направляти у письмовій формі упродовж  одного місяця  з дня опублікування оголошення за адресою: смт.Цумань, вул. Грушевського, 2 , тел. 9-452-60.

 

 

Цуманська селищна рада

     

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

сьомого скликаня

РІШЕННЯ

 

   2016  року

         Цумань

            № /

 

 

ПРОЕКТ                                                                                                            

 

Про  затвердження Положення про порядок

залучення, розрахунку розміру і використання

коштів пайової участі у розвитку

інфраструктури населених пунктів

на території Цуманської селищної ради

у новій редакції

                                                                                                    

 На виконання рекомендацій адміністративної колегії Волинським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України від 28 липня 2015 року №68, керуючись  ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», селищна рада

 

                                                    ВИРІШИЛА:

 

   1. Затвердити у новій редакції:

   1.1. Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів на території Цуманської селищної ради згідно додатку №1;

   1.2. Типовий Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів на території Цуманської селищної ради, згідно додатку

№ 2;

   1.3. Розрахунок розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів до Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів на території Цуманської селищної ради, згідно додатку 

№ 3.

   

 2. Секретарю селищної ради Януль Т.І. оприлюднити дане рішення  на офіційному сайті селищної  ради та на дошці оголошень населеного пункту.

 3. Рішення Цуманської селищної ради від 13.07.2012 року № 15/6 «Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної радаи» вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням  рішення покласти  на  заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого органу  Цуманської селищної ади Трофимчук Г.І  та постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету, соціально-економічного і культурного розвитку

 

 

 

 

Селищний голова                                                                 А.В. Дорошук

 

                                                                                               Додаток №1

                                                                                               до рішення

                                                                                               селищної ради

                                                                                               від    .2016

                                                                                               № /

 

 

Положення

 про  порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів на території Цуманської селищної ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради (надалі – Положення) розроблене відповідно до законів України „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та „Про місцеве самоврядування в Україні”.  

1.2. Це Положення регламентує організаційні та економічні відносини, пов’язані з порядком залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт.Цумань та с.Кадище у зв’язку з будівництвом будь-яких об’єктів на території  селищної ради.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

будівництво – спорудження нових об’єктів громадського, виробничого та іншого комерційного призначення, їх реконструкція, розширення, добудова, реставрація відбудова та відтворення втраченої історичної забудови, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об’єктів, їх перепрофілювання, переобладнання, технічне переоснащення;

об`єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, комунікації, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

соціальна інфраструктура – об’єкти установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно–оздоровчі установи, установи культури і мистецтва, установи житлово–комунального господарства;

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;

інвестор – фізична або юридична особа України, іноземних держав, яка приймає рішення про вкладення власних, запозичених або залучених коштів в об’єкти будівництва та забезпечує фінансування їх спорудження;

замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) у населених пунктах селищної ради і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради – внесок замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради, який полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до місцевого бюджету коштів пайової участі замовника для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради (далі – пайова участь);

вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і  позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

кошти пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради – кошти замовника, які залучаються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради на пайовій участі (далі – кошти пайової участі);

договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради – договір, укладений між селищною радою і  замовником (далі – Договір) про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради;

будинки житлового фонду соціального призначення – житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк;

доступне житло – це житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

об’єкт самочинного будівництва – житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, яка не була відведена для цієї мети, а також без відповідних дозвільних документів, передбачених законодавством, чи з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

1.4. Дія цього Положення поширюється на всіх замовників, незалежно від форми власності, які мають намір щодо забудови земельних ділянок на території населених пунктів Цуманської селищної ради,  за винятком тих, що перелічені у п. 1.6. цього Положення.

1.5. Участь замовників, які мають намір щодо забудови земельних ділянок на території населених пунктів Цуманської селищної ради, у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради є обов’язковою.

1.6. Не залучаються до пайової участі у розвитку інфраструктури Цуманської селищної ради  замовники у разі будівництва з дотриманням вимог чинного законодавства:

 - об’єктів будь - якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування, громадських організацій, комунальних підприємств за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та коштів міжнародних грантових програм, коштів Європейського союзу;

 - комунальних підприємств за рахунок власних коштів;

- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

- індивідуальних  (садибних)  житлових будинків,  садових,  дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд,  розташованих на відповідних земельних ділянках;

- об’єктів забудови територій,  що  здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані  внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

 - культових споруд;

 - будівництва  об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу).

1.7. Для підтвердження приналежності об’єкта будівництва до видів будівель вказаних у п.1.6. замовник будівництва подає до Цуманської селищної ради декларацію про початок виконання будівельних робіт – щодо об’єктів будівництва, що належать  до 1-3 категорій складності, або дозвіл на виконання будівельних робіт   - щодо об’єктів будівництва, що належить до  4-5 категорій складності відповідно до ст. 34-37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.8.Якщо технічними  умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради зменшується рішенням Цуманської селищної ради на суму їх кошторисної  вартості, але не більше розрахункового розміру пайової участі, а  такі  інженерні  мережі  та/або об’єкти передаються у комунальну власність територіальної громади на безоплатній основі.

 

2. ПОРЯДОК  ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ  ПАЙОВОЇ  УЧАСТІ

 

2.1. Залучення  коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради здійснюється шляхом перерахування цих коштів замовником будівництва  до спеціального фонду бюджету Цуманської селищної ради.

2.2. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради визначається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладання договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта з техніко – економічними показниками.

2.3. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до початку ведення будівельних робіт. До звернення замовник додає документи, що підтверджують кошторисну вартість будівництва об’єкта.

2.4. Замовник будівництва зобов’язаний перераховувати визначену для нього величину коштів пайової участі для створення інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради при спорудженні об’єктів будівництва, на його території та\або поза адміністративними межами, але у межах генерального плану населених пунктів, або об’єктів, які підключені  до інженерних мереж та комунікацій, що розташовані за межами населених пунктів.

 

3. РОЗРАХУНОК  РОЗМІРУ  ПАЙОВОЇ  УЧАСТІ

 

3.1. Розмір  пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури  населених  пунктів селищної ради  встановлюється для  об’єктів  будівництва:

- 10 (десять) відсотків загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта  містобудування – для  нежитлових  будівель та /або  споруд,

- 4 (чотири) відсотки  загальної кошторисної вартості  будівництва (реконструкції) об’єкта  містобудування для індивідуальних житлових будинків загальною площею  більше 300 м2.,

В залежності  функціонального призначення  об’єкта будівництва  пайова участь  оплачується  в такому розмірі:

-   Індивідуальні  житлові  будинки  загальною площею  більше 300 м2- 4%.

-   Легка промисловість , харчова промисловість,  виробництво будівельних матеріалів  та конструкцій об’єктів побутового обслуговування  населення – 7%.

 

-   Інші об’єкти  будівництва-10 %.

 

          3.2. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради визначається у договорі, укладеному з Цуманською селищною радою, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.3. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.

3.4. Визначена величина пайової участі вказується у розрахунку, який є невід’ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради.

 3.5. Копії платіжних документів з відміткою головного бухгалтера Цуманської селищної ради про фактичне зарахування таких коштів до бюджету селищної ради є обов’язковою умовою для прийняття об’єктів будівництва в експлуатацію або реєстрації декларацій інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у Волинській області про відповідність закінчених будівництвом об’єктів до експлуатації.

 

4. ПОРЯДОК  ВИКОРИСТАННЯ  КОШТІВ  ПАЙОВОЇ  УЧАСТІ

 

4.1. Кошти, отримані як пайова участь замовника будівництва, можуть використовуватись виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради, відповідно до рішення Цуманської селищної ради.

4.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайової участі приймає Цуманськка селищна рада при затвердженні бюджету селища та Програми економічного і соціального розвитку селища на кожний бюджетний рік.

4.3. Виконавчим органам Цуманської селищної ради забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь - яких послуг,  у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових  приміщень, у  тому  числі  шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту,  передбаченої  чинним законодавством.

5.ДОГОВІР ПРО ПАЙОВУ УЧАСТЬ У РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

5.1. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається  не пізніше ніж через 15 робочих днів з  дня  реєстрації звернення замовника про його укладення, але до початку ведення будівельних робіт.

5.2. Підготовку Договору проводить головний бухгалтер селищної ради ради на підставі звернення замовника про укладення Договору та доданих документів:

- завірена замовником копія правовстановлюючих документів на право володіння або користування земельною ділянкою;

- завірена замовником копія технічного паспорта об’єкта нерухомого майна;

- погоджені містобудівні умови та обмеження проектування та будівництво об’єкту;

- завірені замовником копії: свідоцтва про державну реєстрацію суб?єкта підприємницької діяльності (юридичної чи фізичної особи), довідка з ЄДРПОУ;

- завірена замовником копія паспорта фізичної особи чи керівника юридичної особи;

- завірена замовником копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- інформація про банківські реквізити (розрахунковий рахунок, банк, МФО);

 - проектно-кошторисна документація.

5.3. Істотними умовами Договору є:

- розмір пайової участі;

- строк (графік) сплати коштів пайової участі;

- відповідальність сторін.

5.4. Договір містить умови щодо розміру у відсотковому значені від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, форми, у якій будуть вноситись кошти пайової участі, банківські реквізити, рахунок, на який мають перераховуватись кошти, терміни сплати, майнові та інші права сторін, їх відповідальність, у тому числі відповідальність замовника за прострочення термінів сплати коштів, невиконання умов Договору та інше.

5.5. Невід’ємною частиною Договору є розрахунок розміру пайової участі. Розрахунок розміру пайової участі проводиться головним бухгалтером селищної ради протягом 10 робочих днів з  дня  реєстрації звернення замовника про проведення розрахунку до Договору у грошовому виразі відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта на підставі доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта з техніко-економічними показниками.

5.6. Договір, укладений між Цуманською селищною радою та замовником, підписується селищним головою (за його відсутності – уповноваженою особою).

6. ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Відповідальність за достовірність наданої інформації щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва та невиконання умов Договору про пайову участь несе замовник будівництва.

6.2. У разі невиконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради селищна рада здійснює заходи щодо стягнення коштів пайової участі у судовому порядку.

6.3. Спори щодо пайової участі замовника будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради вирішуються у судовому порядку.

 

 

7. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.На об’єктах житлового будівництва розпочаті до дії даного положення, але будуть вводитись в експлуатацію у наступних роках умови даного положення не поширюються.

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                  Т.І.Януль

 

                                                                                     Додаток № 2  до рішення

                                                                                     селищної ради

                                                                                     від        .2016 р.№ /

                                                                                                                                                                                

Д О Г О В І Р №_________

про пайову участь у розвитку інфраструктури

населених пунктів Цуманської селищної ради

 

смт. Цумань  

                                                                                                 «    »_______ 20______

Цуманська селищна рада в особі селищного голови  Дорошука А.В., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони (надалі - Одержувач)______________________________________ назва юридичної особи

Та в особі______________________________________________(посада, прізвище, ім’я, по-батькові), який діє на підставі ____________________________(надалі – Замовник будівництва) з іншої сторони (разом - Сторони), уклали цей Договір відповідно до рішення Цуманської селищної ради від _______________№ _____________ про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Розрахунок та залучення коштів пайової участі Замовника будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради.

              2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1.Одержувач має право:

2.1.1.На підставі рішення Цуманської селищної ради вносити зміни в умови даного Договору в межах чинного законодавства України.

2.1.2.Здійснювати контроль додержання Забудовником будівництва умов даного Договору.

2.1.3.Вимагати від Забудовника будівництва своєчасної та у повному обсязі сплати пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради.

2.2.Одержувач зобов’язується:

2.2.1.Провести розрахунок розміру пайової участі Замовника будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради.

2.2.2.На вимогу Замовника будівництва надавати необхідну інформацію та пояснення щодо пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради.

2.2.3.Використовувати грошові кошти, перераховані за пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради, у відповідності до цільового призначення.

2.3.Забудовник будівництва має право:

2.3.1.Звернутися до Одержувача з клопотанням про внесення змін до даного Договору.

2.3.2.Реалізувати свій проект будівництва відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил на території населених пунктів селищної ради, відведеної для будівництва.

2.3.3.Вимагати від Одержувача виконання зобов’язань за цим Договором, а також чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

2.4.Замовник будівництва зобов’язується:

2.4.1.Внести на відповідний рахунок Одержувача кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради відповідно до розрахунку, який є невід’ємною частиною даного Договору та встановлених строків (графіку):

1).______     до _____; 2) _____ до_____; 3) ______до_____ і т.д.

сума               число          сума       число       сума        число

Загальна сума коштів пайової участі становить ______ грн. ____коп., яка повинна бути  сплачена до прийняття об’єкта в експлуатацію.

2.4.2.Замовник будівництва несе відповідальність за достовірність наданої інформації, щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва.

2.4.3.Здійснити будівництво об’єкта відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил.

2.4.4.Забезпечити виконання відповідних технічних умов та зовнішнього благоустрою до введення об’єкта в експлуатацію.

2.4.5.Дотримуватись під час будівництва вимог проекту організації будівництва та Правил благоустрою і утримання території населеного пункту.

2.5.Сторони також мають інші права та обов’язки, визначені чинним законодавством України.

3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1.У випадку порушення зобов’язання, передбачених даним Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену даним Договором та (або) чинним законодавством України.

3.2.Порушення Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом даного Договору.

3.3.За порушення строків сплати коштів пайової участі Забудовник будівництва сплачує пеню у розмірі 0,5 % облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочки.

3.4.У разі невиконання або несвоєчасного виконання Замовником будівництва зобов’язань визначених даним Договором, Цуманськка селищна рада здійснює заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

3.5.Сторона не несе відповідальності за даним Договором, якщо воно сталося не з її вини.

3.6.Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення даного Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання даного Договору.

 

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1.Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до моменту виконання Замовником будівництва зобов’язань передбачених даним Договором.

4.2.Договір може бути розірвано у порядку визначеному чинним законодавством України.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1.Внесення змін та/або доповнень до даного Договору здійснюється відповідно та на підставі рішення Цуманської селищної ради з ініціативи однієї та за згодою обох Сторін у письмовій формі шляхом укладення Додаткової угоди до Договору, або в судовому порядку.

5.2.При виникненні умов та обставин не передбачених даним Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

5.3.Спори щодо виконання Сторонами умов даного Договору вирішуються шляхом переговорів, а за відсутності взаємної згоди – у судовому порядку.

5.4.Визнання одного або кількох пунктів даного Договору нечинними або скасування його окремих положень не тягне за собою визнання Договору нечинним у цілому.

5.5.Даний Договір складено у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу та зберігаються у Сторін.

6.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ОДЕРЖУВАЧ                                                      ЗАМОВНИК БУДІВНИЦТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ПІДПИСИ СТОРІН

 

Селищний голова                                                                         Начальник

Дорошук А.В.             _________________                           ______________                                          

 

М.П.                                                                                                             М.П.

 

Секретар селищної ради                                                            Януль Т.І.

                                

 

                                                            Додаток № 3

                                                            до рішення Цуманської селищної ради

                                                            від      2016 року   №/

 

                                                  Р О З Р А Х У Н О К

розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів  Цуманської селищної ради

до Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради

від _____________20__ року № _____

смт. Цумань

Розрахунок розміру пайової участі _____________________________________________________________________                                          назва Замовника будівництва

у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради  проведено відповідно і на підставі рішення Цуманської селищної ради від  18.02.2016 р.  № ___ на об’єкт будівництва ______________________________, що знаходиться за адресою смт. Цумань/ с. Кадище,  вул. _______________________________________________ .

                           назва об’єкта  будівництва

Розмір пайової участі визначено за формулою: Пу = Кв х В%, у тис. грн.,

де: Пу – розмір пайової участі у тис. грн.;

      Кв – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта у тис. грн.;

      В   – відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.

При розрахунку розміру пайової участі використано проектно-кошторисну документацію (іншу документацію), яка підтверджує загальну кошторисну вартість будівництва об’єкта.

Розмір пайової участі _______________________________________________

 назва Замовника будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради при будівництві об’єкта  ______________________________

назва об’єкта  будівництва, що знаходиться за адресою _____________ __________________ становить _________тис.грн. і повинна бути сплачено в такі строки:                                      прописом

1) ____ до_______         2) _____до____;    3) _____до______ і т.д.

  сума       число                  сума          число     сума        число       

ОДЕРЖУВАЧ                                                      ЗАМОВНИК БУДІВНИЦТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ПІДПИСИ СТОРІН

 

Селищний голова                                                                         Начальник

Дорошук А.В.           _________________                           ______________                                          

 

М.П.                                                                                                             М.П.

 

Секретар селищної  ради                                                          Януль Т.І.

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Цуманської селищної ради «Про  затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів на території Цуманської селищної ради у новій редакції»

I. Визначення проблеми

Відповідно до рекомендацій Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету №68 від 28.07.2015 року Положення про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради, затверджене рішенням ради №15/6 від 13 липня 2012 року не відповідає вимогам статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а саме пунктом 4.9 та 4.10 Положення передбачено сплату пайової участі у розмірі 4 відсотків від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) будівель закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення (у разі їх будівництва забудовником з метою отримання прибутку). Також виявлено ряд інших технічних невідповідностей.

З метою виконання рекомендацій Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету №68 від 28.07.2015 року Цуманською селищною радою розроблено Положення про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради в новій редакції, в якій враховано всі зауваження згадані рекомендаціях та зміни, що були внесені до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» протягом 2013-2015 років. Разом з тим, проект положення приведено у відповідність до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

У зв’язку із прийняття зазначеного вище регуляторного акту Положення про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради, затверджене рішенням ради №15/6 від 13 липня 2012 року втратить свою чинність.

Дане питання справляє вплив на:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

 

-

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

 

Отже, проблема полягає в тому, що не встановлено прозорий та чіткий врегульований порядок при вирішенні питань пайової участі замовників в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради. Не приведено діючі рішення до  вимог чинного законодавства.

Вказану вище проблему пропонується вирішити шляхом затвердження Положення про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради у новій редакції.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 

Цілями державного регулювання проекту акту є:

 

-   забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради;

- врегулювання взаємовідносин селищної ради з замовниками будівництва (реконструкції) шляхом укладання договорів, що передбачають диференціацію відрахувань виходячи з вартості будівництва (реконструкції) об'єктів, категорій об'єктів будівництва (реконструкції);

-   збільшення обсягу надходжень в місцевий бюджет від замовників на економічний та соціальний  розвиток міста;

- здійснення контролю за своєчасністю та повнотою надходжень внесків на розвиток;

- сприяння розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста та його благоустрою.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

В якості альтернативи до запропонованого регулювання є можливість залишення усього без змін. Однак, такий підхід лише заглиблює проблему і жодним шляхом не сприяє її рішенню. Не прийняття запропонованого регуляторного акту призведе до недоотримання коштів у бюджет селища, що не дасть змоги розбудовувати інженерно-транспортну та соціальну інфраструктуру населеного пункту. Одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання чинного законодавства.

Перевагами обраного регулювання є:

  - забезпечення виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- забезпечення наповнення бюджету селища;

- встановлення прозорого та чіткого механізму співпраці селищної ради та забудовників;

- реалізація основних завдань та заходів економічного і соціального розвитку населених пунктів Цуманської селищної ради;

- забезпечення збалансованого розвитку інженерно–транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради та його благоустрою з метою підвищення рівня життя і добробуту територіальної громади.

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Цуманська селищна рада вважає, що на сьогоднішній день відсутній оптимальний альтернативний спосіб досягнення поставленої цілі, окрім прийняття вказаних змін до нормативно-правового акта.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

          Механізмом досягнення цілей регулювання є:

-  внесення змін та доповнень до діючого порядку залучення коштів фізичних та юридичних осіб – замовників будівництва (реконструкції), дасть можливість розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради,  визначення переліку замовників, що не будуть залучені до пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури населених пунктів ради;

 - застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного у встановленні розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів ради, в залежності від об'єкта будівництва (реконструкції);

- чітке врегулювання прав та обов'язків сторін у рамках договорів про пайову участь забудовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Цуманська селищна рада не в змозі зробити розрахунки витрат на адміністрування вказаних змін в т.ч. облікувати суб'єктів господарювання, що перебувають у сфері регулювання та розробити інші розрахунки, адже під сферу впливу даних змін підпадають усі суб’єкти господарювання, які мають бажання здійснити будівництво в межах населених пунктів селищної ради.

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:
Цуманська селищна рада

 

 

Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулюва-
ння

Витрати на адміні-
стрування регулюва-
ння* (за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

 -

 -

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

 -

 -

камеральні

-

-

-

 -

 -

виїзні

-

-

-

 -

 -

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

 -

 -

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

 -

 -

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

-

-

-

 -

 -

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

 -

 -

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
________________________________________
________________________________________
________________________________________

-

-

-

 -

 -

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

 

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п'ять років, гривень

 1.
  

Мінекономрозвитку

82.560,00 грн./                4 працівників

412.800,00 грн./                     4 працівники

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва

 

-

 

-

 

-

 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

 

Цуманська селищна рада вважає, що дані зміни повинні запровадитися якомога швидше та діяти на постійній основі.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Виходячи з цілей державного регулювання, для відстеження результативності цього регуляторного акту обрано такі показники:

- розмір надходжень до місцевого бюджету пов’язаних з дією акту - додаткових надходжень до місцевого бюджетів запропонованим проектом акту не передбачається;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акту – не зміниться;

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акту, – акт поширюється на всіх суб'єктів господарювання відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- рівень поінформованості з основних положень акту середній - Суб’єкти господарювання будуть поінформовані щодо положень проекту акту, оскільки повідомлення про оприлюднення, проекту наказу та аналіз регуляторного впливу акту розміщено на офіційному веб-сайті Цуманської селищної ради.

Після прийняття цього нормативно-правового документа його буде офіційно опубліковано згідно з вимогами Указу Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності”.

 

IX. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

Базове відстеження результативності рішення буде здійснюватися після набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні дані. Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік після набрання чинності регуляторним актом шляхом порівняння показників базового та повторного відстеження, періодичне – раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатися необхідність внесення відповідних змін.

 

Голова  комісії                                                                                  Н.Бутеєць

 

“     ”                     2016 р.

ТЕСТ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (М-ТЕСТ)

щодо оцінки проекту рішення Цуманської селищної ради «Про  затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів на території Цуманської селищної ради у новій редакції»

I. Визначення проблеми

Рішення детальніше регулює механізм пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради, як того вимагає стаття 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (із змінами та допоавненнями).

Ключові норми регулювання.

Положення встановлює порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

1 вересня 2015 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства" від 09.04.2015 №320-VIII згідно якого було внесено зміни до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а саме передбачено, що інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту та його виконання зазначається у декларації про готовність об'єкта до експлуатації або в акті готовності об'єкта до експлуатації.

07.11.2015 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України №880 від 21.10.2015 "Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" відповідно до якої приведено у відповідність до вимог зазначеного вище закону форму Декларації про готовність до експлуатації об’єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності.

Виходячи із викладеного вище суб’єкт господарювання в разі проведення будівництва нової будівлі (магазин, аптека та ін.) не може подати декларацію про готовність такого об’єкта у разі відсутності підписаного договору з Цуманською селищною радою про пайову участь в розвитку інфраструктури населених пунктів селищної ради.

Положення визначає розмір пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради для об’єктів будівництва:

- виробничого призначення промислових підприємств – 4 %;

- призначення яких є фінансові і страхові компанії, нотаріальні контори, агенства нерухомості та інші адміністративні приміщення  – 10 %;

- призначення яких є кафе, ресторани та інші об’єкти торгівлі – 5 %;

- призначення яких є готелі, мотелі, перукарні, ательє, хімчистки – 5 %;

- лазні, сауни – 5 %;

- призначення яких є індивідуальні житлові будинки та квартири більше 300 кв.м. загальної площі – 4 %;

- багатоповерхові житлові будинки – 4%;

 - будівлі АЗС всіх  типів  - 10 %

- що не ввійшли до зазначеного переліку – 5%.

Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:

- 10% загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

- 4% загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.

 

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "01" березня 2016 р. по "02" квітня 2016 р.

 

Вид консультації

Кількість учасників консультації, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Особисті зустрічі

3:

2 – СПД

1 – посадовці

Отримано інформацію від державного адміністратора про часові витрати на подання документації до ЦНАП

2.

Телефонні дзвінки

3:

3 - СПД

Від суб’єктів МСБ отримано інформацію про послідовність та час подання документів до ЦНАП. Також отримано інформацію щодо розміру пайової участі у відсотках від вартості будівництва обєкта.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 40 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 40 (одиниць) та мікропідприємництва 40 (одиниць).

Примітка. Регулювання стосується суб’єктів МСБ, які матимуть намір здійснити нове будівництво об’єкта містобудування для здійснення підприємницької діяльності. Кількість суб’єктів МСБ не є сталою та може як збільшуватись так і зменшуватись. Орієнтовна кількість МСБ на рік, що потребують отримання договору про пайову участь дорівнює не більше 5  

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

 

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) тис. грн

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

 

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

 

 

 

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

 

 

 

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

 

 

 

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 

 

 

 

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

 

 

 

Інші процедури

 

 

 

 

Вартість будівництва об’єкта

200

-

-

 

 

 

 

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

 

 

 

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

 

 

 

 

Процедури організації виконання вимог регулювання

 

 

 

 

Процедури офіційного звітування

 

 

 

 

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

 

 

 

Інші процедури

 

 

 

 

Розмір пайової участі у відсотках від вартості будівництва (4% промислові підприємства/5% заклади громадського харчування, магазини)

8/10

 

 

 

Разом, гривень

 

х

 

 

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

5

 

 

 

Сумарно, гривень

40/50

Х

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання

 вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

200

1000

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

40/50

200/250

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

240/250                                                                             1200/1250                                                                         

 

  

 

Голова комісії                                                                                                 Н.Бутеєць

 

“    ”                             2016 р.

 

Звіт

про  базове відстеження  результативності проекту рішення «Про  затвердження Положення про порядок  залучення, розрахунку розміру і використання  коштів пайової участі у розвитку  інфраструктури населених пунктів  на території Цуманської селищної

ради у новій редакції»

 

з/п

Зміст

 

1.

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

 Рішення  селищної  ради  «Про  затвердження Положення про порядок  залучення, розрахунку розміру і використання  коштів пайової участі у розвитку  інфраструктури населених пунктів  на території Цуманської селищної ради у новій редакції»


 

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Постійна комісія  селищної ради з питань планування бюджету та соціально-економічного і культурного розвитку.
 

3

Цілі прийняття акта

 

Реалізація державної політики у сфері регулювання містобудівної діяльності.

Основними цілями державного регулювання є:

забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради;

- врегулювання взаємовідносин селищної ради з замовниками будівництва (реконструкції) шляхом укладання договорів, що передбачають диференціацію відрахувань виходячи з вартості будівництва (реконструкції) об'єктів, категорій об'єктів будівництва (реконструкції);

-   збільшення обсягу надходжень в місцевий бюджет від замовників на економічний та соціальний  розвиток міста;

- здійснення контролю за своєчасністю та повнотою надходжень внесків на розвиток;

- сприяння розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста та його благоустрою.


 

4

Строк виконання заходів з відстеження

14.07.2016- 31.12.2016

5

Тип відстеження

Базове

6

Методи одержання результатів відстеження

 Аналіз статистичних даних, що надійшли  

Інформація щодо основних положень регуляторного акту доведена до забудовників, суб’єктів господарювання та фізичних осіб смт.Цумань та с.Кадище через Інтернет на сайті  Цуманської  селищної ради. 

7

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність

відстеження результативності регуляторного акта здійснюється на підставі аналізу застосування норм цього регуляторного акта шляхом аналізу даних органів місцевого самоврядування, кількості поданих заяв, кількості наданих паспортів прив’язки на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та кількості відмов.

8

Кількісні та якісні значення показників результативності акта;

Показник

2016 рік

Розмір  надходжень коштів  до  селищного  бюджету  пов'язаних з дією акта (тис.грн.)

           0

Кількість суб'єктів господарювання  на яких поширюватиметься дія акта

( згідно заяв – звернень)

 

Час, що витрачається суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта  (дні)

 

Кількість документів, необхідних для виконання вимог регуляторного акта (шт.)

 

 

9

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта

 

В результаті прийняття регуляторного акту – встановлено , що за період з липня  2016р. по грудень 2016 р. договорів про  пайової участі у розвитку  інфраструктури населених пунктів  на території Цуманської селищної ради не вкладалося .
До бюджету Цуманської  селищної ради кошти від пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт.Цумань та с.Кадище в період з  липня  2016 р. по грудень  2016 р.-  не надходили.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступень досягнення мети будуть визначені при повторному відстеженні. Повторне відстеження регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання ним чинності. За результатами повторного відстеження при співставленні з результатами базового відстеження буде визначена ефективність та доцільність акту.

 

Селищний голова                                                                                                                            А.В.Дорошук

Головний бухгалтер                                                                                                                        І.М.Привиденець