18.02.2016

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

   18 лютого 2016  року

        Цумань

            №4/ 2

 

 

 

Про план діяльності з підготовки

проектів  регуляторних актів

Цуманської селищної ради на 2016 рік

 

 

 З метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку населених пунктів територіальної громади Цуманської селищної ради, керуючись ст. 1, п.1 ст. 7, 13  Закону України  «Про засади  державної регуляторної  політики у сфері  господарської діяльності», ст. ст. 27, 59 Закону україни «Про  місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

                                             ВИРИШІЛА:

 

1.Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік(додається).

2. Контроль за виконанням  рішення покласти  на  заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого органу  Цуманської селищної ради Трофимчук Г.І.

Селищний голова                                                                  А.В.Дорошук

 

Януль 

9-42-60

 

                                                            Додаток №1

                                                                                           до рішення №4/2 від

                                                                                                                                                                              18.02.2016   р                                                                                                                                                                                      

                                                                          ПЛАН

                            діяльності з підготовки  Цуманської селищною радою проектів

                                            регуляторних   актів    та внесення змін

                                           до чинних регуляторних актів на 2016 рік

№з/п

Назва проекту рішення

Ціль прийняття

Термін підготовки проекту

Особа відповідальна за розроблення проекту

1

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2016 рік

Розширення бази оподаткування, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності  та захисті їх законних прав та інтересів, залучення додаткових коштів до бюджету Цуманської селищної ради.

І півріччя

2016 року

Постійна комісія селищної ради з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку

2

Про затвердження положення  про оренду земельних ділянок в смт.Цумань та с.Кадище  та порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянк

Забезпечення  оптимального рівня надходжень від орендної плати за землю  за рахунок  затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки, які  розташовані в смт.Цумань та с. Кадище і встановлення  порядку нарахування орендної плати за користування земельними ділянками в залежності від функціонального призначення . 

І півріччя

2016 року

Постійна комісія селищної  ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства

3

Про затвердження положення " Про порядок надання громадянам

земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд"

Запобігання зловживань на місцевому ринку земель;  забезпечення доцільного, економічного та ефективного використання і розпорядження землями громади;

 

задоволення потреб територіальної громади селища Цумань та с.Кадище, справедливої реалізації прав громадян на отримання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на умовах оренди.

І півріччя

2016 року

Постійна комісія селищної  ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства

4

Про затвердження положення «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної  ради»

Відповідно  до вимог ст.40 Закону України «Регулювання  містобудівної  діяльності»

І півріччя

2016 року

Постійна комісія селищної ради з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку

5

Про затвердження генерального плану забудови смт.Цумань

Реалізація містобудівної  політики в населеному пункті

ІІ півріччя

2016 року

Постійна комісія селищної  ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства

6

Про затвердження генерального плану забудови с.Кадище

Реалізація містобудівної  політики в населеному пункті

ІІ  півріччя

2016 року

Постійна комісія селищної  ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний       голова                                                                                       А.В.Дорошук

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

сьомого скликаня

РІШЕННЯ

 

   2016  року

         Цумань

            № /

 

 

ПРОЕКТ                                                                                                            

 

Про  затвердження Положення про порядок

залучення, розрахунку розміру і використання

коштів пайової участі у розвитку

інфраструктури населених пунктів

на території Цуманської селищної ради

у новій редакції

                                                                                                    

 На виконання рекомендацій адміністративної колегії Волинським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України від 28 липня 2015 року №68, керуючись  ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», селищна рада

 

                                                    ВИРІШИЛА:

 

   1. Затвердити у новій редакції:

   1.1. Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів на території Цуманської селищної ради згідно додатку №1;

   1.2. Типовий Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів на території Цуманської селищної ради, згідно додатку

№ 2;

   1.3. Розрахунок розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів до Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів на території Цуманської селищної ради, згідно додатку 

№ 3.

   

 2. Секретарю селищної ради Януль Т.І. оприлюднити дане рішення  на офіційному сайті селищної  ради та на дошці оголошень населеного пункту.

 3. Рішення Цуманської селищної ради від 13.07.2012 року № 15/6 «Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної радаи» вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням  рішення покласти  на  заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого органу  Цуманської селищної ади Трофимчук Г.І  та постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету, соціально-економічного і культурного розвитку

Селищний голова                                                                 А.В. Дорошук

 

                                                                                               Додаток №1

                                                                                               до рішення

                                                                                               селищної ради

                                                                                               від    .2016

                                                                                               № /

 

 

Положення

 про  порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів на території Цуманської селищної ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради (надалі – Положення) розроблене відповідно до законів України „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та „Про місцеве самоврядування в Україні”.  

1.2. Це Положення регламентує організаційні та економічні відносини, пов’язані з порядком залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  смт.Цумань, с.Кадище  у зв’язку з будівництвом будь-яких об’єктів на території Цуманської  селищної ради.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

будівництво – спорудження нових об’єктів громадського, виробничого та іншого комерційного призначення, їх реконструкція, розширення, добудова, реставрація відбудова та відтворення втраченої історичної забудови, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об’єктів, їх перепрофілювання, переобладнання, технічне переоснащення;

об`єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, комунікації, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

соціальна інфраструктура – об’єкти установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно–оздоровчі установи, установи культури і мистецтва, установи житлово–комунального господарства;

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;

інвестор – фізична або юридична особа України, іноземних держав, яка приймає рішення про вкладення власних, запозичених або залучених коштів в об’єкти будівництва та забезпечує фінансування їх спорудження;

замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) у населених пунктах селищної ради і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради – внесок замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради, який полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до місцевого бюджету коштів пайової участі замовника для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради (далі – пайова участь);

вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і  позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

кошти пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради – кошти замовника, які залучаються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради на пайовій участі (далі – кошти пайової участі);

договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради – договір, укладений між селищною радою і  замовником (далі – Договір) про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради;

будинки житлового фонду соціального призначення – житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк;

доступне житло – це житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

об’єкт самочинного будівництва – житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, яка не була відведена для цієї мети, а також без відповідних дозвільних документів, передбачених законодавством, чи з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

1.4. Дія цього Положення поширюється на всіх замовників, незалежно від форми власності, які мають намір щодо забудови земельних ділянок на території населених пунктів Цуманської селищної ради,  за винятком тих, що перелічені у п. 1.6. цього Положення.

1.5. Участь замовників, які мають намір щодо забудови земельних ділянок на території населених пунктів Цуманської селищної ради, у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради є обов’язковою.

1.6. Не залучаються до пайової участі у розвитку інфраструктури Цуманської селищної ради  замовники у разі будівництва з дотриманням вимог чинного законодавства:

 - об’єктів будь - якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування, громадських організацій, комунальних підприємств за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та коштів міжнародних грантових програм, коштів Європейського союзу;

 - комунальних підприємств за рахунок власних коштів;

- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

- індивідуальних  (садибних)  житлових будинків,  садових,  дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд,  розташованих на відповідних земельних ділянках;

- об’єктів забудови територій,  що  здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані  внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

 - культових споруд;

 - будівництва  об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу).

1.7. Для підтвердження приналежності об’єкта будівництва до видів будівель вказаних у п.1.6. замовник будівництва подає до Цуманської селищної ради декларацію про початок виконання будівельних робіт – щодо об’єктів будівництва, що належать  до 1-3 категорій складності, або дозвіл на виконання будівельних робіт   - щодо об’єктів будівництва, що належить до  4-5 категорій складності відповідно до ст. 34-37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.8.Якщо технічними  умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради зменшується рішенням Цуманської селищної ради на суму їх кошторисної  вартості, але не більше розрахункового розміру пайової участі, а  такі  інженерні  мережі  та/або об’єкти передаються у комунальну власність територіальної громади на безоплатній основі.

 

2. ПОРЯДОК  ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ  ПАЙОВОЇ  УЧАСТІ

 

2.1. Залучення  коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради здійснюється шляхом перерахування цих коштів замовником будівництва  до спеціального фонду бюджету Цуманської селищної ради.

2.2. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради визначається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладання договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта з техніко – економічними показниками.

2.3. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до початку ведення будівельних робіт. До звернення замовник додає документи, що підтверджують кошторисну вартість будівництва об’єкта.

2.4. Замовник будівництва зобов’язаний перераховувати визначену для нього величину коштів пайової участі для створення інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради при спорудженні об’єктів будівництва, на його території та\або поза адміністративними межами, але у межах генерального плану населених пунктів, або об’єктів, які підключені  до інженерних мереж та комунікацій, що розташовані за межами населених пунктів.

 

3. РОЗРАХУНОК  РОЗМІРУ  ПАЙОВОЇ  УЧАСТІ

 

3.1. Розмір  пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури  населених  пунктів селищної ради  встановлюється для  об’єктів  будівництва:

- 10 (десять) відсотків загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта  містобудування – для  нежитлових  будівель та /або  споруд,

- 4 (чотири) відсотки  загальної кошторисної вартості  будівництва (реконструкції) об’єкта  містобудування для індивідуальних житлових будинків загальною площею  більше 300 м2.,

В залежності  функціонального призначення  об’єкта будівництва  пайова участь  оплачується  в такому розмірі:

-   Індивідуальні  житлові  будинки  загальною площею  більше 300 м2- 4%.

-   Легка промисловість , харчова промисловість,  виробництво будівельних матеріалів  та конструкцій об’єктів побутового обслуговування  населення – 7%.

 

-   Інші об’єкти  будівництва-10 %.

 

          3.2. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради визначається у договорі, укладеному з Цуманською селищною радою, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.3. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.

3.4. Визначена величина пайової участі вказується у розрахунку, який є невід’ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради.

 3.5. Копії платіжних документів з відміткою головного бухгалтера Цуманської селищної ради про фактичне зарахування таких коштів до бюджету селищної ради є обов’язковою умовою для прийняття об’єктів будівництва в експлуатацію або реєстрації декларацій інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у Волинській області про відповідність закінчених будівництвом об’єктів до експлуатації.

 

4. ПОРЯДОК  ВИКОРИСТАННЯ  КОШТІВ  ПАЙОВОЇ  УЧАСТІ

 

4.1. Кошти, отримані як пайова участь замовника будівництва, можуть використовуватись виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради, відповідно до рішення Цуманської селищної ради.

4.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайової участі приймає Цуманськка селищна рада при затвердженні бюджету селища та Програми економічного і соціального розвитку селища на кожний бюджетний рік.

4.3. Виконавчим органам Цуманської селищної ради забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь - яких послуг,  у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових  приміщень, у  тому  числі  шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту,  передбаченої  чинним законодавством.

5.ДОГОВІР ПРО ПАЙОВУ УЧАСТЬ У РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

5.1. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається  не пізніше ніж через 15 робочих днів з  дня  реєстрації звернення замовника про його укладення, але до початку ведення будівельних робіт.

5.2. Підготовку Договору проводить головний бухгалтер селищної ради ради на підставі звернення замовника про укладення Договору та доданих документів:

- завірена замовником копія правовстановлюючих документів на право володіння або користування земельною ділянкою;

- завірена замовником копія технічного паспорта об’єкта нерухомого майна;

- погоджені містобудівні умови та обмеження проектування та будівництво об’єкту;

- завірені замовником копії: свідоцтва про державну реєстрацію суб?єкта підприємницької діяльності (юридичної чи фізичної особи), довідка з ЄДРПОУ;

- завірена замовником копія паспорта фізичної особи чи керівника юридичної особи;

- завірена замовником копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- інформація про банківські реквізити (розрахунковий рахунок, банк, МФО);

 - проектно-кошторисна документація.

5.3. Істотними умовами Договору є:

- розмір пайової участі;

- строк (графік) сплати коштів пайової участі;

- відповідальність сторін.

5.4. Договір містить умови щодо розміру у відсотковому значені від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, форми, у якій будуть вноситись кошти пайової участі, банківські реквізити, рахунок, на який мають перераховуватись кошти, терміни сплати, майнові та інші права сторін, їх відповідальність, у тому числі відповідальність замовника за прострочення термінів сплати коштів, невиконання умов Договору та інше.

5.5. Невід’ємною частиною Договору є розрахунок розміру пайової участі. Розрахунок розміру пайової участі проводиться головним бухгалтером селищної ради протягом 10 робочих днів з  дня  реєстрації звернення замовника про проведення розрахунку до Договору у грошовому виразі відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта на підставі доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта з техніко-економічними показниками.

5.6. Договір, укладений між Цуманською селищною радою та замовником, підписується селищним головою (за його відсутності – уповноваженою особою).

6. ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Відповідальність за достовірність наданої інформації щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва та невиконання умов Договору про пайову участь несе замовник будівництва.

6.2. У разі невиконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради селищна рада здійснює заходи щодо стягнення коштів пайової участі у судовому порядку.

6.3. Спори щодо пайової участі замовника будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради вирішуються у судовому порядку.

 

 

7. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.На об’єктах житлового будівництва розпочаті до дії даного положення, але будуть вводитись в експлуатацію у наступних роках умови даного положення не поширюються.

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                  Т.І.Януль

 

                                                                                     Додаток № 2  до рішення

                                                                                     селищної ради

                                                                                     від        .2016 р.№ /

                                                                                                                                                                                

Д О Г О В І Р №_________

про пайову участь у розвитку інфраструктури

населених пунктів Цуманської селищної ради

 

смт. Цумань  

                                                                                                 «    »_______ 20______

Цуманська селищна рада в особі селищного голови  Дорошука А.В., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони (надалі - Одержувач)______________________________________ назва юридичної особи

Та в особі______________________________________________(посада, прізвище, ім’я, по-батькові), який діє на підставі ____________________________(надалі – Замовник будівництва) з іншої сторони (разом - Сторони), уклали цей Договір відповідно до рішення Цуманської селищної ради від _______________№ _____________ про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Розрахунок та залучення коштів пайової участі Замовника будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради.

              2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1.Одержувач має право:

2.1.1.На підставі рішення Цуманської селищної ради вносити зміни в умови даного Договору в межах чинного законодавства України.

2.1.2.Здійснювати контроль додержання Забудовником будівництва умов даного Договору.

2.1.3.Вимагати від Забудовника будівництва своєчасної та у повному обсязі сплати пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради.

2.2.Одержувач зобов’язується:

2.2.1.Провести розрахунок розміру пайової участі Замовника будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради.

2.2.2.На вимогу Замовника будівництва надавати необхідну інформацію та пояснення щодо пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради.

2.2.3.Використовувати грошові кошти, перераховані за пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради, у відповідності до цільового призначення.

2.3.Забудовник будівництва має право:

2.3.1.Звернутися до Одержувача з клопотанням про внесення змін до даного Договору.

2.3.2.Реалізувати свій проект будівництва відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил на території населених пунктів селищної ради, відведеної для будівництва.

2.3.3.Вимагати від Одержувача виконання зобов’язань за цим Договором, а також чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

2.4.Замовник будівництва зобов’язується:

2.4.1.Внести на відповідний рахунок Одержувача кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради відповідно до розрахунку, який є невід’ємною частиною даного Договору та встановлених строків (графіку):

1).______     до _____; 2) _____ до_____; 3) ______до_____ і т.д.

сума               число          сума       число       сума        число

Загальна сума коштів пайової участі становить ______ грн. ____коп., яка повинна бути  сплачена до прийняття об’єкта в експлуатацію.

2.4.2.Замовник будівництва несе відповідальність за достовірність наданої інформації, щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва.

2.4.3.Здійснити будівництво об’єкта відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил.

2.4.4.Забезпечити виконання відповідних технічних умов та зовнішнього благоустрою до введення об’єкта в експлуатацію.

2.4.5.Дотримуватись під час будівництва вимог проекту організації будівництва та Правил благоустрою і утримання території населеного пункту.

2.5.Сторони також мають інші права та обов’язки, визначені чинним законодавством України.

3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1.У випадку порушення зобов’язання, передбачених даним Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену даним Договором та (або) чинним законодавством України.

3.2.Порушення Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом даного Договору.

3.3.За порушення строків сплати коштів пайової участі Забудовник будівництва сплачує пеню у розмірі 0,5 % облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочки.

3.4.У разі невиконання або несвоєчасного виконання Замовником будівництва зобов’язань визначених даним Договором, Цуманськка селищна рада здійснює заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

3.5.Сторона не несе відповідальності за даним Договором, якщо воно сталося не з її вини.

3.6.Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення даного Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання даного Договору.

 

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1.Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до моменту виконання Замовником будівництва зобов’язань передбачених даним Договором.

4.2.Договір може бути розірвано у порядку визначеному чинним законодавством України.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1.Внесення змін та/або доповнень до даного Договору здійснюється відповідно та на підставі рішення Цуманської селищної ради з ініціативи однієї та за згодою обох Сторін у письмовій формі шляхом укладення Додаткової угоди до Договору, або в судовому порядку.

5.2.При виникненні умов та обставин не передбачених даним Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

5.3.Спори щодо виконання Сторонами умов даного Договору вирішуються шляхом переговорів, а за відсутності взаємної згоди – у судовому порядку.

5.4.Визнання одного або кількох пунктів даного Договору нечинними або скасування його окремих положень не тягне за собою визнання Договору нечинним у цілому.

5.5.Даний Договір складено у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу та зберігаються у Сторін.

6.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ОДЕРЖУВАЧ                                                      ЗАМОВНИК БУДІВНИЦТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ПІДПИСИ СТОРІН

 

Селищний голова                                                                         Начальник

Дорошук А.В.             _________________                           ______________                                          

 

М.П.                                                                                                             М.П.

 

Секретар селищної ради                                                            Януль Т.І.

                                

 

                                                            Додаток № 3

                                                            до рішення Цуманської селищної ради

                                                            від      2016 року   №/

 

                                                  Р О З Р А Х У Н О К

розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів  Цуманської селищної ради

до Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради

від _____________20__ року № _____

смт. Цумань

Розрахунок розміру пайової участі _____________________________________________________________________                                          назва Замовника будівництва

у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради  проведено відповідно і на підставі рішення Цуманської селищної ради від  18.02.2016 р.  № ___ на об’єкт будівництва ______________________________, що знаходиться за адресою смт. Цумань/ с. Кадище,  вул. _______________________________________________ .

                           назва об’єкта  будівництва

Розмір пайової участі визначено за формулою: Пу = Кв х В%, у тис. грн.,

де: Пу – розмір пайової участі у тис. грн.;

      Кв – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта у тис. грн.;

      В   – відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.

При розрахунку розміру пайової участі використано проектно-кошторисну документацію (іншу документацію), яка підтверджує загальну кошторисну вартість будівництва об’єкта.

Розмір пайової участі _______________________________________________

 назва Замовника будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради при будівництві об’єкта  ______________________________

назва об’єкта  будівництва, що знаходиться за адресою _____________ __________________ становить _________тис.грн. і повинна бути сплачено в такі строки:                                      прописом

1) ____ до_______         2) _____до____;    3) _____до______ і т.д.

  сума       число                  сума          число     сума        число       

ОДЕРЖУВАЧ                                                      ЗАМОВНИК БУДІВНИЦТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ПІДПИСИ СТОРІН

 

Селищний голова                                                                         Начальник

Дорошук А.В.           _________________                           ______________                                          

 

М.П.                                                                                                             М.П.

 

Секретар селищної  ради                                                          Януль Т.І.

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Цуманської селищної ради «Про  затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів на території Цуманської селищної ради у новій редакції»

I. Визначення проблеми

Відповідно до рекомендацій Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету №68 від 28.07.2015 року Положення про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради, затверджене рішенням ради №15/6 від 13 липня 2012 року не відповідає вимогам статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а саме пунктом 4.9 та 4.10 Положення передбачено сплату пайової участі у розмірі 4 відсотків від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) будівель закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення (у разі їх будівництва забудовником з метою отримання прибутку). Також виявлено ряд інших технічних невідповідностей.

З метою виконання рекомендацій Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету №68 від 28.07.2015 року Цуманською селищною радою розроблено Положення про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради в новій редакції, в якій враховано всі зауваження згадані рекомендаціях та зміни, що були внесені до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» протягом 2013-2015 років. Разом з тим, проект положення приведено у відповідність до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

У зв’язку із прийняття зазначеного вище регуляторного акту Положення про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради, затверджене рішенням ради №15/6 від 13 липня 2012 року втратить свою чинність.

Дане питання справляє вплив на:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

 

-

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

 

Отже, проблема полягає в тому, що не встановлено прозорий та чіткий врегульований порядок при вирішенні питань пайової участі замовників в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради. Не приведено діючі рішення до  вимог чинного законодавства.

Вказану вище проблему пропонується вирішити шляхом затвердження Положення про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради у новій редакції.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 

Цілями державного регулювання проекту акту є:

 

-   забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради;

- врегулювання взаємовідносин селищної ради з замовниками будівництва (реконструкції) шляхом укладання договорів, що передбачають диференціацію відрахувань виходячи з вартості будівництва (реконструкції) об'єктів, категорій об'єктів будівництва (реконструкції);

-   збільшення обсягу надходжень в місцевий бюджет від замовників на економічний та соціальний  розвиток міста;

- здійснення контролю за своєчасністю та повнотою надходжень внесків на розвиток;

- сприяння розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста та його благоустрою.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

В якості альтернативи до запропонованого регулювання є можливість залишення усього без змін. Однак, такий підхід лише заглиблює проблему і жодним шляхом не сприяє її рішенню. Не прийняття запропонованого регуляторного акту призведе до недоотримання коштів у бюджет селища, що не дасть змоги розбудовувати інженерно-транспортну та соціальну інфраструктуру населеного пункту. Одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання чинного законодавства.

Перевагами обраного регулювання є:

  - забезпечення виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- забезпечення наповнення бюджету селища;

- встановлення прозорого та чіткого механізму співпраці селищної ради та забудовників;

- реалізація основних завдань та заходів економічного і соціального розвитку населених пунктів Цуманської селищної ради;

- забезпечення збалансованого розвитку інженерно–транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради та його благоустрою з метою підвищення рівня життя і добробуту територіальної громади.

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Цуманська селищна рада вважає, що на сьогоднішній день відсутній оптимальний альтернативний спосіб досягнення поставленої цілі, окрім прийняття вказаних змін до нормативно-правового акта.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

          Механізмом досягнення цілей регулювання є:

-  внесення змін та доповнень до діючого порядку залучення коштів фізичних та юридичних осіб – замовників будівництва (реконструкції), дасть можливість розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради,  визначення переліку замовників, що не будуть залучені до пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури населених пунктів ради;

 - застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного у встановленні розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів ради, в залежності від об'єкта будівництва (реконструкції);

- чітке врегулювання прав та обов'язків сторін у рамках договорів про пайову участь забудовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Цуманська селищна рада не в змозі зробити розрахунки витрат на адміністрування вказаних змін в т.ч. облікувати суб'єктів господарювання, що перебувають у сфері регулювання та розробити інші розрахунки, адже під сферу впливу даних змін підпадають усі суб’єкти господарювання, які мають бажання здійснити будівництво в межах населених пунктів селищної ради.

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:
Цуманська селищна рада

 

 

Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулюва-
ння

Витрати на адміні-
стрування регулюва-
ння* (за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

 -

 -

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

 -

 -

камеральні

-

-

-

 -

 -

виїзні

-

-

-

 -

 -

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

 -

 -

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

 -

 -

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

-

-

-

 -

 -

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

 -

 -

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
________________________________________
________________________________________
________________________________________

-

-

-

 -

 -

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

 

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п'ять років, гривень

 1.
  

Мінекономрозвитку

82.560,00 грн./                4 працівників

412.800,00 грн./                     4 працівники

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва

 

-

 

-

 

-

 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

 

Цуманська селищна рада вважає, що дані зміни повинні запровадитися якомога швидше та діяти на постійній основі.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Виходячи з цілей державного регулювання, для відстеження результативності цього регуляторного акту обрано такі показники:

- розмір надходжень до місцевого бюджету пов’язаних з дією акту - додаткових надходжень до місцевого бюджетів запропонованим проектом акту не передбачається;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акту – не зміниться;

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акту, – акт поширюється на всіх суб'єктів господарювання відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- рівень поінформованості з основних положень акту середній - Суб’єкти господарювання будуть поінформовані щодо положень проекту акту, оскільки повідомлення про оприлюднення, проекту наказу та аналіз регуляторного впливу акту розміщено на офіційному веб-сайті Цуманської селищної ради.

Після прийняття цього нормативно-правового документа його буде офіційно опубліковано згідно з вимогами Указу Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності”.

 

IX. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

Базове відстеження результативності рішення буде здійснюватися після набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні дані. Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік після набрання чинності регуляторним актом шляхом порівняння показників базового та повторного відстеження, періодичне – раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатися необхідність внесення відповідних змін.

Голова  комісії                                                                                                                    Н.Бутеєць

 

“_____”______________ 2016 р.

 

 

ТЕСТ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (М-ТЕСТ)

щодо оцінки проекту рішення Цуманської селищної ради «Про  затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів на території Цуманської селищної ради у новій редакції»

I. Визначення проблеми

Рішення детальніше регулює механізм пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради, як того вимагає стаття 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (із змінами та допоавненнями).

Ключові норми регулювання.

Положення встановлює порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

1 вересня 2015 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства" від 09.04.2015 №320-VIII згідно якого було внесено зміни до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а саме передбачено, що інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту та його виконання зазначається у декларації про готовність об'єкта до експлуатації або в акті готовності об'єкта до експлуатації.

07.11.2015 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України №880 від 21.10.2015 "Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" відповідно до якої приведено у відповідність до вимог зазначеного вище закону форму Декларації про готовність до експлуатації об’єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності.

Виходячи із викладеного вище суб’єкт господарювання в разі проведення будівництва нової будівлі (магазин, аптека та ін.) не може подати декларацію про готовність такого об’єкта у разі відсутності підписаного договору з Цуманською селищною радою про пайову участь в розвитку інфраструктури населених пунктів селищної ради.

Положення визначає розмір пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради для об’єктів будівництва:

- виробничого призначення промислових підприємств – 4 %;

- призначення яких є фінансові і страхові компанії, нотаріальні контори, агенства нерухомості та інші адміністративні приміщення  – 10 %;

- призначення яких є кафе, ресторани та інші об’єкти торгівлі – 5 %;

- призначення яких є готелі, мотелі, перукарні, ательє, хімчистки – 5 %;

- лазні, сауни – 5 %;

- призначення яких є індивідуальні житлові будинки та квартири більше 300 кв.м. загальної площі – 4 %;

- багатоповерхові житлові будинки – 4%;

 - будівлі АЗС всіх  типів  - 10 %

- що не ввійшли до зазначеного переліку – 5%.

Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:

- 10% загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

- 4% загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.

 

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "01" березня 2016 р. по "02" квітня 2016 р.

 

Вид консультації

Кількість учасників консультації, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Особисті зустрічі

3:

2 – СПД

1 – посадовці

Отримано інформацію від державного адміністратора про часові витрати на подання документації до ЦНАП

2.

Телефонні дзвінки

3:

3 - СПД

Від суб’єктів МСБ отримано інформацію про послідовність та час подання документів до ЦНАП. Також отримано інформацію щодо розміру пайової участі у відсотках від вартості будівництва обєкта.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 40 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 40 (одиниць) та мікропідприємництва 40 (одиниць).

Примітка. Регулювання стосується суб’єктів МСБ, які матимуть намір здійснити нове будівництво об’єкта містобудування для здійснення підприємницької діяльності. Кількість суб’єктів МСБ не є сталою та може як збільшуватись так і зменшуватись. Орієнтовна кількість МСБ на рік, що потребують отримання договору про пайову участь дорівнює не більше 5  

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

 

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) тис. грн

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

 

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

 

 

 

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

 

 

 

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

 

 

 

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 

 

 

 

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

 

 

 

Інші процедури

 

 

 

 

Вартість будівництва об’єкта

200

-

-

 

 

 

 

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

 

 

 

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

 

 

 

 

Процедури організації виконання вимог регулювання

 

 

 

 

Процедури офіційного звітування

 

 

 

 

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

 

 

 

Інші процедури

 

 

 

 

Розмір пайової участі у відсотках від вартості будівництва (4% промислові підприємства/5% заклади громадського харчування, магазини)

8/10

 

 

 

Разом, гривень

 

х

 

 

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

5

 

 

 

Сумарно, гривень

40/50

Х

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

200

1000

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

40/50

200/250

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

240/250

1200//1250

 

 

 

Голова комісії                                                                              Н.Бутеєць

 

            

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 сьомого скликання

                                                  

                                                РІШЕННЯ                                                     

                                                   

 18 лютого   2016 року                                Цумань                                                  №4/3      

 

Про встановлення податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

 

      Відповідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»  відповідно до статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендацій постійної комісії з питань планування бюджету соціально-економічного і культурного розвитку № 4/1  від 17.02.2016 року, селищна  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Встановити на території   Цуманської селищної ради  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2.Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додається).

3.Секретарю селищної  ради /Януль Т.І./ оприлюднити дане рішення згідно чинного законодавства.

4.Рішення селищної ради від 30.01.2015р. № 32/2 «Про встановлення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Цуманської селищної ради» та «Положення про встановлення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки » вважати такими, що втратили чинність.

5.Організацію виконання та контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податку здійснює Ківерцівська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Волинській області.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування  бюджету та соціально-економічного і культурного розвитку  (голова комісії  Бутеєць Н.І.) та головного бухгалтера  селищної ради.

 

 

 

Селищний  голова                                                                 А.В.Дорошук

 Януль Т.І

9-42-60

 

 

 

                                                                          

 

 

 

                                                                                            

                                                                                                                                                  Додаток                                                             

                                                                                                              до рішення

                                                                                                                   селищної ради

                                                                                  від 18.02.2016р. №4/3  

                                                   

 

                                                   ПОЛОЖЕННЯ

        про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

1. Загальні положення

 

1.1. Положення про податок на майно, відмінне від земельної ділянки

(далі – Положення)  визначає механізм справляння, розміри, порядок

обчислення та сплати до місцевого  бюджету податку на майно.

1.2. Положення розроблено відповідно Закону України "Про місцеве

самоврядування в Україні", Податкового кодексу України від 02.12.2010 року

№2755-VI, Закону України від 28.12.2014р. №71-VIII "Про внесення змін до

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо

податкової реформи", Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VІІІ "Про

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016

році".

1.3. Визначення понять.

 

У цьому Положенні поняття вживаються у значеннях згідно із статтею 14

Податкового кодексу України.

 

2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

2.1. Платники податку

2.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової

та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній

власності кількох осіб:

2.1.2.1 якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у

спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих

осіб за належну йому  частку;

2.1.2.2 якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у

спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником

податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не

встановлено судом;

2.1.2.3 якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у

спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну  йому  частку.

2.2. Об’єкт оподаткування

2.2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2.2Не є об’єктом оподаткування:

2.2.2.1 об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у

власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також  організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю

утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

2.2.2.2 будівлі дитячих будинків сімейного типу;

2.2.2.3 гуртожитки;

2.2.2.4 житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у

зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням селищної ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

2.2.2.5 об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать

дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх

числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

2.2.2.6 об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами

господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

2.2.2.7 будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські

приміщення промислових підприємств;

2.2.2.8 будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників,

призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській

діяльності;

2.2.2.9 об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у

власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

2.2.2.10 об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних

організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

2.2.2.11 будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

2.3. База оподаткування

2.3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

2.3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в

тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється

контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

2.3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в

тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб,

обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

2.4. Пільги зі сплати податку

2.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому

числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку,

зменшується:

2.4.1.1 для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 80 кв. метрів;

2.4.1.2 для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 150

кв. метрів;

2.4.1.3 для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх

часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку

квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на

230 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

1.об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів

перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої

рішенням селищної ради;

2. об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою

одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у

підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

2.5. Ставка податку

2.5.1. Встановити з 01.01.2016 року ставки податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки:

- для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних

та юридичних осіб, у розмірі 1(одного) відсотка від розміру мінімальної

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у

власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках до

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного

(податкового) року, за 1 кв. метр для об’єктів нежитлової нерухомості в таких

розмірах:

Господарські (присадибні) будівлі 0%

Інші об’єкти нежитлової нерухомості 1%

При цьому врахувати, що у нежитловій нерухомості виділяють:

- будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

- будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-

побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

- будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки,

павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування

автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й

громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

- гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

- будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

- господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення,

до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні,

погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції;

- інші будівлі.

2.6. Податковий період

2.6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.7. Порядок обчислення суми податку

2.7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості,

які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється Ківерцівською ОДПІ

за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у

такому порядку:

2.7.1.1 за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової

нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів 2.4.1.1 або 2.4.1.2

підпункту 2.4.1. пункту 2.4, та відповідної ставки податку;

2.7.1.2 за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта

житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок

обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної

відповідно до підпунктів 2.4.1.1 або 2.4.1.2 підпункту 2.4.1 пункту 2.4, та

відповідної ставки податку;

2.7.1.3 за наявності у власності платника податку об’єктів житлової

нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється

виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до

підпункту 2.4.1.3 підпункту 2.4.1 пункту 2.4, та відповідної ставки податку;

2.7.1.4 за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів)

житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності

фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого

перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів 2.7.1.1 -2.7.1.3 цього підпункту, збільшується на 25 000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які

перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється Ківерцівською ОДПІ за

місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості

виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та

відповідної ставки податку.

2.7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум

податку, обчисленого згідно з підпунктом 2.7.1 пункту 2.7, та відповідні

платіжні реквізити, зокрема, органу місцевого самоврядування за

місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової

нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку Ківерцівською

ОДПІ за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року,

що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової

нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з

місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Ківерцівська ОДПІ за місцем проживання (реєстрації) платників податку в

десятиденний строк інформує відповідні контролюючі органи за

місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про

надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про

сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої

влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну

політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-

рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють

контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або

нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

2.7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до

контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення

звірки даних щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток,

що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

2.7.4. Орган державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи,

що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані

щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного)

кварталу подавати в Ківерцівську ОДПІ відомості, необхідні для розрахунку

податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на

перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом

Міністрів України.

2.7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму

податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають в Ківерцівську ОДПІ за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування

декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46

Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової

нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

2.8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком.

2.8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного

власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для

попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

2.8.2. Ківерцівська ОДПІ надсилає податкове повідомлення-рішення

новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

2.9. Порядок сплати податку

2.9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів

оподаткування і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями

Бюджетного кодексу України.

2.10. Строки сплати податку

2.10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

2.10.1.1 фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового

повідомлення-рішення;

2.10.1.2 юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній

податковій декларації.

 

 

 

Селищний голова                                                                        А.В.Дорошук

 

Привиденець 9-44-50

 

 

                                                                                      

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

сьомого скликання

 

                                                                     РІШЕННЯ                                                     

                                                   

 18 лютого   2016 року                                 Цумань                                                  № 4/4  

                                                                                                        

Про внесення змін до  Регламенту роботи Цуманської селищної ради Ківерцівсього  району Волинської області сьомого скликання

        

      Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України « Про внесення зміни до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань, пункту 3 статті 29 Глави VІІІ «Прийняття рішень селищною радою та її органами» Регламенту Роботи Цуманської селищної ради Ківерцівського району Волинської області сьомого скликання, затвердженого рішенням селищної  ради від 30.11.2015 №2/2 «Про затвердження Регламенту роботи Цуманської селищної  ради сьомого скликання», рекомендацій постійної комісії  селищної  ради з питань духовності, історичної спадщини, освіти, охорони здоров’я , культури та спорту , соціального захисту населення, депутатської діяльності і етики  від 18.02.2016 року  №4/1 селищна  рада

                                            

                                                          ВИРІШИЛА:

 

         Внести зміни до  Регламенту роботи Цуманської селищної  ради Волинської області сьомого скликання, затвердженого рішенням селищної  ради від 30.11.2015 №2/2 «Про затвердження Регламенту роботи Цуманської селищної  ради сьомого скликання»,

         1. Пункт 3 статті 29 Глави VІІІ «Прийняття рішень селищною радою та її органами» викласти в такій редакції:

1.1.Рішення ради приймаються відкритим поіменним і таємним голосуванням. Відкритим поіменним голосуванням рада приймає всі рішення, окрім випадків, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом.

1.2. Підрахунок голосів веде секретаріат, що обирається на сесії. При голосуванні депутат має один голос і подає його «За», «Проти», «Утримався» або «Не голосував».

         У разі відсутності технічного оснащення поіменне голосування проводиться шляхом зачитування членами секретаріату списку депутатів. Кожен депутат під час зачитування його прізвища оголошує своє рішення: «За», «Проти», «Утримався» або «Не голосував». Член секретаріату фіксує оголошене

 

рішення депутата і вносить його у листок голосування за відповідне питання порядку денного пленарного засідання, після чого підписує кожний листок поіменного голосування. У разі відсутності у сесійні залі депутата, у листку голосування ставиться відмітка «Відсутній». Члени секретаріату проводять підрахунок голосів і повідомляють результат голосування, який заноситься до протоколу пленарного засідання.

 У випадку наявності технічних засобів для поіменного голосування, результати голосування оголошує головуючий на сесії. Результати голосування вносяться у протокол пленарного засідання, переносяться на паперові носії, що підписуються членами секретаріату.

         Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Цуманської селищної  ради в день голосування. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради. Результати поіменного голосування зберігаються протягом необмеженого строку.

        2. Пункт 3 статті 29 Глави VІІІ «Прийняття рішень селищною радою та її органами» - виключити.

        

  

 

Селищний голова                                                                       А.В.Дорошук

 

           Януль

          9-42-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

сьомого скликання

 

                                                                     РІШЕННЯ                                                     

                                                   

 18 лютого   2016 року                            смт  Цумань                                                №4/5   

                                                                                                         

 

 

Про затвердження Програми соціально-

економічного та культурного  розвитку

Цуманської селищної  на 2016 рік

 

 

 

 Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, рекомендацій постійної комісії селищної  ради з питань планування, бюджету та  соціально-економічного і культурного розвитку   від  18  лютого 2016  року № 4/2

 

 

                                                   ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму соціально -економічного та культурного  розвитку

Цуманської селищної  на 2016 рік (додається).

 

2. Покласти контроль за виконанням   Програми соціально -економічного та культурного  розвитку  Цуманської селищної  на 2016 рік  на селищного   голову  Дорошука А.В.

 

 

Селищний голова                                                                       А.В.Дорошук

 

           Януль

          9-42-60

 

 

 

“ Затверджено"

                                                                                                                       рішенням селищної ради від                   

18.02. 2016 року № 4/5

 

 

Програма

соціально-економічного та культурного розвитку Цуманської

селищної ради на 2016 рік

 

Зміст

I.  Вступ.

II. Пріоритети розвитку в 2016 році.

III.         Підвищення росту економічних показників селищної ради.

IV.       Соціальні програми підвищення якості життя.

V.  Охорона навколишнього середовища.

VI. Розвиток селища Цумань та с.Кадище.

I.                  Вступ

 

Програма економічного, соціального та культурного розвитку селища Цумань і села Кадище розроблена з метою забезпечення інтересів держави, району та жителів територіальної громади.

Законодавчим підгрунттям для розроблення програми є Закони України „ Про місцеве самоврядування в Україні ", „ Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку ", проекту Державної програми економічного та соціального розвитку України на 2016 рік, та програми економічного і соціального розвитку Ківерцівського району на 2016 рік.

 

II.               Пріоритети розвитку в 2016 році.

 

Відповідно до пріоритетів, визначених у Стратегії економічного і соціального розвитку Волинської області на 2016 рік, Державній програмі економічного і соціального розвитку України на 2016рік та районній програмі економічного і соціального розвитку району на 2016 рік, основними пріоритетними напрямками розвитку селища Цумань та села Кадище в 2016 році будуть:

-         створення сприятливого клімату для розвитку підприємництва, стимулювання їх співпраці з інвесторами з метою впровадження інновацій, створення нових робочих місць;

-         реалізація енергозберігаючих заходів ;

-         розвиток інфраструктури ;

-         забезпечення виплати заробітної плати не нижче мінімальної та підвищення її рівня ;

-         підвищення рівня зайнятості населення;

-         розвиток інфраструктури селища.

III. Підвищення росту економічних показників.

1.Виробнича діяльність.

1.1.                створення сприятливих умов для модернізації та розширення виробництв промислових підприємств селища : ПАТ „ Цумань ", ДП „ Цуманське лісове господарство ", ДП „ Рибгосп Цумань ", Цуманської виправної колонії ВК № 84;

1.2.      продовжити роботу по розширенню площ торгівельних закладів селища, поліпшення торгівельного та побутового обслуговування;

1.3. Кошти державного та місцевого бюджету спрямувати на :

-   на  ремонт  будинку культури в смт.Цумань;

-   завершення робіт по розмежуванню земель державної та комунальної власності;

-   запровадження енергозберігаючих технологій ;

-   ремонт доріг смт.Цумань та с.Кадище;

-   ремонт приміщення лікарні, школи, дитячого садка, будинок ДЮТ;

-   створення дитячих майданчиків на території ДНЗ «Сонечко»;

-   впорядкування парків на території  Цуманської селищної ради;

-   налагодження роботи з вивезення сміття від дворів населення.

 

2.Податково бюджетна політика

2.1.наповнення дохідної частини бюджету селищної ради, виведення з

тіні доходів фізичних та юридичних осіб, підвищення рівня добровільної

сплати  платежів до бюджету, активізація роботи депутатів по сплаті

земельного податку та орендній платі за землю;

2.2.забезпечення реалізації соціальних гарантій  і  соціального захисту

вразливих     верств     населення,     продовження     реалізації     програми

енергозбереження ;

2.3.продовжити роботу по виявленню додаткових джерел  наповнення

бюджету;

2.4.посилення  контролю  за дотриманням  чинного  законодавства  при

сплаті    юридичними    особами    та   їх   уповноваженими    підрозділами

платежів до бюджету;

2.5.недопущення не обгрунтованого збільшення чисельності працівників

бюджетних установ;

2.6.забезпечити   врахування   в  селищному  бюджеті   у   повному  обсязі

асигнувань на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно

до   встановлених   чинним   законодавством   умов   оплати    праці,    на

проведення    розрахунків    за    енергоносії    та    послуги    зв'язку,    які

споживаються    бюджетними    установами ;

З.Регуляторна політика та розвиток підприємництва.

3.1.забезпечити взаємодію селищної ради, виконавчого комітету з суб'єктами підприємницької діяльності, сприяти їх розвитку та розширенню сфери обслуговування населення, залучати до вирішення важливих завдань по соціально-економічному та культурному розвитку територіальної громади;

3.2.забезпечення дотримання вимог прозорості під час підготовки, прийняття, вивчення результативності та перегляду регуляторних актів відповідно до Закону України „ „ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ".

4.Енергозбереження

4.1 .зменшення енергоспоживання в бюджетних установах за рахунок монтажу економних ламп та зонних лічильників;

4.2.зменшення         енергоспоживання        виробничими        суб'єктами

господарювання;

4.3.монтаж світильників вуличного освітлення з меншим споживанням

електроенергії   та   встановлення   лічильників   зонного   обліку   ліній

зовнішнього освітлення.

5.Транспортно-дорожній комплекс .

5.1.надання    пропозицій    щодо    графіків    руху    маршрутних    таксі,

забезпечити     врегулювання     зупинок     маршрутних     таксі,     шляхом

обладнання відповідних місць посадки та висадки пасажирів;

5.2.проведення ремонтних робіт на дорогах з твердим покриттям;

5.3.грейдерування вулиць з ґрунтовим покриттям ;

6.Розвиток житлово-комунального обслуговування

6.1.створювати      умови      покращення      функціонування      Цуманського

виробничого       управління        житлово-комунального        господарства,

забезпечувати    повне    відшкодування    вартості    житлово-комунальних

послуг ( плата за житлову площу, водопостачання та водовідведення );

6.2.залучати до надання комунальних послуг населенню фізичних осіб,

підприємців;

6.3.сприяти   кооперативам   в   проведенні   робіт  по   електропостачанню  вулиць

селища .

ІУ.Соціальні програми підвищення якості життя.

1.Доходи населення та заробітна плата.

1.1.легалізація найманої праці;

1.2.подальше підвищення оплати праці працівників бюджетної сфери на

основі єдиної тарифної сітки.

2.Соціальне забезпечення та страхування

2.1.підтримка вразливих груп населення засобами адресного соціального

захисту    за   рахунок    коштів    селищного    бюджету,    спонсорства   та

благодійництва юридичних та фізичних осіб ;

2.2.забезпечення державної підтримки соціально- незахищених категорій

населення шляхом надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим

сім'ям житлових субсидій та інших видів соціальних гарантій;

2.3.забезпечення     осіб     з     обмеженими     фізичними     можливостями

необхідними засобами реабілітації, підтримка ветеранської організації та

благодійної організації   „ Життя " ;

2.4. Забезпечення одиноких громадян похилого віку паливом, (згідно списків)

З.Дошкільне виховання, освіта

3.1.зміцнення матеріально-технічної бази дитячого дошкільного закладу
„ Сонечко “;

3.2.охоплення дошкільним навчанням всіх дітей селища шляхом
створення додаткових груп;

3.3.    забезпечення високого рівня підготовки дітей дошкільного віку до навчання в школі;

3.4.    поліпшувати умови навчання дітей шкільного віку і здобуття ними базової та повної середньої освіти;

3.5.вишукувати можливості для покращення діяльності діючого позашкільного закладу - будинку дитячої та юнацької творчості, дитячої музичної школи з метою покращення інтелектуального розвитку дітей, підлітків, що є дієвим засобом попередження злочинності та правопорушень.

4.Підтримка сім'ї, дітей та молоді

4.1.   підвищення якості оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку;

4.2.   поліпшення попереджувальної профілактичної роботи та проведення широкої просвітницької компанії, спрямованої на викорінення будь-яких форм насильства в сім'ї, впровадження у суспільну свідомість гуманістичних моральних і культурних цінностей сімейних відносин, заснованих на пріоритетності прав людини;

4.3.   надавати організаційно-фінансову підтримку  в проведенні заходів спрямованих на реабілітацію дітей з особливими потребами, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, посилити профілактику дитячої бездоглядності.

5. Культура та спорт

5.1.розробити план проведення культурно-мистецьких та спортивних
заходів на території селища Цумань та села Кадище;

5.2.популяризація серед трудових колективів виступів колективів художньої самодіяльності, Будинку культури, дитячої музичної школи, будинку дитячої та юнацької творчості, Цуманської загальноосвітньої школи;

5.3.надавати підтримку в функціонуванні музею історії селища, створеного в Цуманській ЗОШ;

5.4. утримувати Цуманський стадіон в належному технічному стані;

5.5.                   організувати   спортивні   змагання   серед   школярів,   працівників трудових колективів;

5.6.                   організувати   участь   селищної   команди   в   районному   фестивалі фізкультури і спорту.

У.Охорона навколишнього природного середовища.   

             - проведення конкурсу серед підприємств, установ та організацій, жителів селищної ради  на краще озеленення та прикрашення  свого закладу, садиби, багатоквартирних житлових будиків;

- впорядкувати існуюче сміттєзвалище в селі Кадище;

- врегулювати   роботу   комунальної   служби    по   вивезенню   сміття   з

комунального та приватного сектору;

- постійне проведення роз'яснювальної роботи серед населення стосовно

забезпечення  в селищі та на околицях належного санітарного стану,

- організовувати  громадські  суботники  по  прибиранню  парків, скверів,

кладовищ, берега річки Путилівки.

У І. Розвиток селища Цумань та села Кадище

- сприяти     розвитку     та     покращенню     матеріально-технічної     бази

Цуманського ВУЖКГ    ,

створювати сприятливі умови для залучення

інвестицій у сферу житлово-комунального господарства;

- сприяти розвитку галузей освіти, культури, охорони здоров'я, торгівлі,

побутового обслуговування, фізкультури та спорту;

- сприяти   проведенню   земельної   реформи,   підготовку   та   продаж   на

земельних торгах вільних земельних ділянок;

- сприяти розвитку індивідуального житлового будівництва

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                        Т.І.Януль

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                                                         

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

    РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016 р                                        Цумань                                                            №4/6    

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

гр. Веремію Анатолію Миколайовичу

   

      У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 12, 81, 90-91, 116, 118, 121, 125-126 Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/1 від 16.02.2016 року, селищна  рада

 ВИРІШИЛА:

    1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в смт. Цумань   по вулиці Комсомольська,7 площею 0,1211 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1866 для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд – КВЦПЗ – (02.01).

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

    2. Передати громадянину  Веремію Анатолію Миколайовичу  у власність  земельну    ділянку   в смт. Цумань  по вулиці Комсомольська,7  площею  0,1211 га,  з кадастровим  номером   0721855700:01:001:1866  для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд – КВЦПЗ – (02.01).

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

   3.  Зобов’язати громадянина Веремія А.М.:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Виконувати обов’язки користувача земельної ділянки відповідно до вимог  Земельного кодексу України.

3.3. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної  ради  з  питань земельних відносин  та охорони навколишнього природного середовища.

 

Селищний голова                                                                   А.В. Дорошук

Ковш,94260

 

 

 

                                                                         

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                   РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016 р                                                                  Цумань                                        №4/7   

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Кузьмику Сергію Володимировичу        

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №2 від 16.02.2016 року, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кузьмику Сергію Володимировичу в смт.Цумань по             вул. Народних Депутатів, площею 0,0746 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1869, для ведення особистого селянського господарства - КВЦПЗ секція В (03.01). Категорія земель – землі сільськогосподарського призначення .

    2.  Передати громадянину  Кузьмику Сергію Володимировичу у власність земельну    ділянку   в смт.Цумань по  вул. Народних Депутатів, площею 0,0746 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1869, для ведення особистого селянського господарства - КВЦПЗ секція В (03.01). Категорія земель – землі сільськогосподарського призначення .

   3.Зобов’язати громадянина Кузьмика Сергія Володимировича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

                                                                         

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                         РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016 р                                                           Цумань                                                                №4/8    

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

гр. Бажеюку Миколі Леонідовичу

   

      У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 12, 81, 90-91, 116, 118, 121, 125-126 Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/3 від 16.02.2016 року, селищна  рада

 ВИРІШИЛА:

    1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в смт. Цумань   по вулиці Жовтнева, 7/2  площею 0,1500 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1870 для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд – КВЦПЗ – (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

    2. Передати громадянину  Бажеюку Миколі Леонідовичу  у власність  земельну    ділянку   в смт. Цумань  по вулиці Жовтнева, 7/2  площею  0,1500 га,  з кадастровим  номером   0721855700:01:001:1870  для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд – КВЦПЗ – (02.01).

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

   3.  Зобов’язати громадянина Бажеюка Миколу Леонідовича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Виконувати обов’язки користувача земельної ділянки відповідно до вимог  Земельного кодексу України.

3.3. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної  ради  з  питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                   А.В. Дорошук

Ковш,94260

 

 

 

                                                                         

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016 р                                                             Цумань                                         №4/9    

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

гр. Бажеюку Миколі Леонідовичу

   

      У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 12, 81, 90-91, 116, 118, 121, 125-126 Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/4 від 16.02.2016 року, селищна  рада

 ВИРІШИЛА:

    1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в смт. Цумань  по вулиці Жовтнева, 7/2  площею 0,0216  га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1871 для ведення особистого селянського господарства  – КВЦПЗ – (01.03). Категорія земель – землі сільськогосподарського призначення.

    2. Передати громадянину  Бажеюку Миколі Леонідовичу  у власність  земельну    ділянку   в смт. Цумань  по вулиці Жовтнева, 7/2  площею  0,0216  га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1871 для ведення особистого селянського господарства  – КВЦПЗ – (01.03). Категорія земель – землі сільськогосподарського призначення.

   3.  Зобов’язати громадянина Бажеюка Миколи Леонідовича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Виконувати обов’язки користувача земельної ділянки відповідно до вимог  Земельного кодексу України.

3.3. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної  ради  з  питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                   А.В. Дорошук

Ковш,94260

 

 

 

 

                                                                      

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                               РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016 р                                                                Цумань                                                   №4/10   

 

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для обслуговування

 житлового будинку гр. Довгуну Миколі Васильовичу

 

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України  «Про затвердження класифікації видів цільового призначення земель» - КВЦПЗ, Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 29 грудня 2008 року № 643 «Про Класифікатор обмежень та обтяжень у використання земельних ділянок», рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/5 від 16.02.2016 року, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Довгуну Миколі Васильовичу  –  за рахунок земель резерву Цуманської селищної ради, орієнтовною площею 0,1500 га, згідно цільового призначення: 0,1500 га для обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд   - КВЦПЗ (02.01), що розташована в смт. Цумань по вулиці Лесі Українки,10.  Категорія земель –  землі житлової та громадської забудови.

           2. В місячний термін, з дня отримання цього рішення, замовити в відповідних організаціях виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

           3. Виконувати умови, викладені у висновках землекористувачів, зацікавлених установ, організацій та рішення селищної ради.

          

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального  господарства.

Селищний голова                                                                          А. В.  Дорошук

Ковш,94260

 

 

                                                              

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                 РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016 р                                                                   Цумань                                             №4/11  

 

 Про розгляд заяви  гр.Боровицької Світлани Іванівни

 відносно надання дозволу на розроблення

 проекту землеустрою щодо  відведення  земельної ділянки

 у власність  площею 0,31 га. на вулиці Калініна,15  для ведення

 особистого селянського  господарства  

 

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/6 від 16.02.2016 року, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. У зв’язку з потребою вивчення даного питання, встановлення відповідності  місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генерального плану населеного  пункту та іншої містобудівної документації, схеми планування території, доопрацювати дане питання на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин охорони навколишнього природного середовища та житлово- комунального господарства.

   

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого органу  Г.І. Трофимчук.

 

 

Селищний голова                                                                         А.В. Дорошук

Ковш,94450

                                                                         

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                 РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016 р                                                                Цумань                                                      №4/12    

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

гр. Арендарчуку Олександру Антоновичу

   

      У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 12, 81, 90-91, 116, 118, 121, 125-126 Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/7 від 16.02.2016 року, селищна  рада

 ВИРІШИЛА:

    1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в смт. Цумань   по вулиці Комсомольська,1 площею 0,1120 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1874 для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд – КВЦПЗ – (02.01).

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

    2. Передати громадянину  Арендарчуку Олександру Антоновичу  у власність  земельну    ділянку   в смт. Цумань  по вулиці Комсомольська,1  площею  0,1120  га,  з кадастровим  номером   0721855700:01:001:1874  для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд – КВЦПЗ – (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

   3.  Зобов’язати громадянина Арендарчука О.А.:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Виконувати обов’язки користувача земельної ділянки відповідно до вимог  Земельного кодексу України.

3.3. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної  ради  з  питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                   А.В. Дорошук

Ковш,94260

 

 

 

                                                                         

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                  РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016 р                                                                  Цумань                                                      №4/13    

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

гр. Денисюк Ніні Іванівні

   

      У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 12, 81, 90-91, 116, 118, 121, 125-126 Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/8 від 16.02.2016 року, селищна  рада

 ВИРІШИЛА:

    1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в смт. Цумань   по вулиці Ковпака,6  площею 0,0800 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1875 для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд – КВЦПЗ – (02.01).

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

    2. Передати громадянці  Денисюк  Ніні Іванівні  у власність  земельну    ділянку   в смт. Цумань  по вулиці Ковпака,6  площею  0,0800  га,  з кадастровим  номером   0721855700:01:001:1875  для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд – КВЦПЗ – (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

   3.  Зобов’язати громадянку Денисюк Н.І.:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Виконувати обов’язки користувача земельної ділянки відповідно до вимог  Земельного кодексу України.

3.3. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної  ради  з  питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                   А.В. Дорошук

Ковш,94260

 

 

 

 

                                                                         

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                            РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016 р                                                             Цумань                                                      №4/14    

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

гр. Янулю Якову Павловичу

   

      У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 12, 81, 90-91, 116, 118, 121, 125-126 Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/9 від 16.02.2016 року, селищна  рада

 ВИРІШИЛА:

    1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в смт. Цумань  по вулиці Медведєва,14  площею 0,1500 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1872 для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд – КВЦПЗ – (02.01).

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

    2. Передати громадянину  Янулю Якову Павловичу  у власність  земельну    ділянку   в смт. Цумань  по вулиці Медведєва,14  площею  0,1500  га,  з кадастровим  номером   0721855700:01:001:1872  для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд – КВЦПЗ – (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

   3.  Зобов’язати громадянина Януля Я.П.:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Виконувати обов’язки користувача земельної ділянки відповідно до вимог  Земельного кодексу України.

3.3. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної  ради  з  питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                   А.В. Дорошук

Ковш,94260

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                            РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016 р                                                             Цумань                                             №4/15 

 

 Про розгляд заяви  гр.Януля Якова Павловича

 відносно надання дозволу на виготовлення

 проекту землеустрою щодо  відведення  земельної ділянки

 у власність  для ведення особистого селянського господарства

площею 0,1434 га в смт. Цумань по вулиці Медведєва.  

 

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/10  від 16.02.2016 року, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. У зв’язку з потребою вивчення даного питання, встановлення відповідності  місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генерального плану населеного  пункту та іншої містобудівної документації, схеми планування території, доопрацювати дане питання на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

   

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого органу  Г.І. Трофимчук.

 

 

Селищний голова                                                                         А.В. Дорошук

Ковш,94450

 

 

 

 

 

                                                   

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                               РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016 р                                                             Цумань                                             №4/16

 

 Про внесення змін в рішення сесії селищної ради

 від 30 листопада  2015 року №2/16 «Про надання дозволу

 на виготовлення технічної документації із землеустрою

 щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Тарасюку Олександру Адамовичу

 

 

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/11  від 16.02.2016 року, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1.  Внести зміни  в п.1  рішення сесії селищної ради від 30 листопада  2015 року №2/16 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) гр. Тарасюку Олександру Адамовичу, виклавши даний пункт  наступним чином:

1.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Тарасюку Олександру Адамовичу   орієнтовною площею 0,1500 га   для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд  (присадибна ділянка)- КВЦПЗ  (02.01), що розташована в смт. Цумань по вул. Лугова,3. Категорія земель -  землі житлової та громадської забудови.

  2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального  господарства.

 

Селищний голова                                                                         А.В. Дорошук

Ковш,94450

 

 

                                                                         

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                           РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016 р                                                            Цумань                                         №4/17    

 

Про присвоєння  поштової адреси

земельній ділянці гр. Мельника Володимира

Михайловича

 

     Відповідно до пункту 41 частина 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна рада

 

                                               ВИРІШИЛА :

 

    1. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці яка є у власності гр. Мельника Володимира Михайловича:

   Волинська область  Ківерцівський район  смт.Цумань  вулиця Княгині Ольги,19 (дев’ятнадцять )

     2. Спеціалісту-землевпоряднику селищної ради внести зміни в земельно-облікові документи.

 

Селищний голова                                                                       А.В. Дорошук

Ковш,9426

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                           РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016 р                                                           Цумань                                         №4/18    

 

Про присвоєння  поштової адреси

земельній ділянці гр. Мельника Тараса

Михайловича

 

     Відповідно до пункту 41 частина 1 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна рада

 

                                               ВИРІШИЛА :

 

    1. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці яка є у власності гр. Мельника Тараса Михайловича:

   Волинська область  Ківерцівський район  смт. Цумань  вулиця Княгині Ольги,17 (сімнадцять )

     2. Спеціалісту-землевпоряднику селищної ради внести зміни в земельно-облікові документи.

 

Селищний голова                                                                       А.В. Дорошук

Ковш,94260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                      РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016 р                                                   Цумань                                                      №4/19    

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості)

гр. Наглюк Тамарі Олексіївні

 

Керуючись ст. 12, 81, 90-91, 116, 118, 121, 125-126 Земельного кодексу України,  у відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/14  від 16.02.2016 року, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі в оренду на 4 роки гр. Наглюк Тамарі Олексіївні орієнтовною площею 0,07  га, згідно цільового призначення: 0,07 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - КВЦПЗ (02.01), що розташована в смт. Цумань по вул. 1-го Травня,37. Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

        2.Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) подати селищній раді для розгляду та затвердження.

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради  з  питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Селищний голова                                                                    А.В. Дорошук

Ковш, 94260

 

 

 

 

                                                                         

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                              РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016 р                                                               Цумань                                                      №4/20    

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості)

ТзОВ «Танфоран»

  

    Керуючись ст. 12, 81, 90-91, 116, 118, 121, 125-126 Земельного кодексу України,  у відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №15  від 16.02.2016 року селищна рада  

                ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТзОВ «Танфоран»  орієнтовною площею 1,6 га для обслуговування придбаного  приміщень(меблевого цеху), згідно цільового призначення: 1,6  га для розміщення та експлуатації  основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості - КВЦПЗ (11.02), що розташована в смт.Цумань   по вул. Грушевського,7 (сім) Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

2.Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) подати селищній раді для розгляду та затвердження.     

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради  з  питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Селищний голова                                                                             А.В. Дорошук

Ковш, 94260

 

 

 

 

                                                                   

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                               РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016 р                                                            Цумань                                         №4/21    

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

гр. Денисюку Олександру Васильовичу

   

      У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 12, 81, 90-91, 116, 118, 121, 125-126 Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/16 від 16.02.2016 року, селищна  рада

 ВИРІШИЛА:

    1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в смт. Цумань   по вулиці Кузнэцова,14   площею 0,1440  га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1876 для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд – КВЦПЗ – (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

    2. Передати громадянину  Денисюку Олександру Васильовичу  у власність  земельну    ділянку   в смт. Цумань  по вулиці Кузнєцова,14  площею  0,1440 га,  з кадастровим  номером   0721855700:01:001:1876  для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд – КВЦПЗ – (02.01).

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

   3.  Зобов’язати громадянина Денисюка Олександра Анатолійовича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Виконувати обов’язки користувача земельної ділянки відповідно до вимог  Земельного кодексу України.

3.3. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної  ради  з  питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                   А.В. Дорошук

Ковш,94260

 

 

 

 

                                                                         

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                               РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016 р                                                             Цумань                                                      №4/22    

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості)

гр. Папежук Марії Василівні

 

Керуючись ст. 12, 81, 90-91, 116, 118, 121, 125-126 Земельного кодексу України,  у відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/17  від 16.02.2016 року, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі в оренду на 4 роки гр. Папежук Марії Василівні орієнтовною площею 0,04  га, згідно цільового призначення: 0,04 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - КВЦПЗ (02.01), що розташована в смт. Цумань по вул.Жовтнева,6. Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

        2.Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) подати селищній раді для розгляду та затвердження.

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради  з  питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Селищний голова                                                                    А.В. Дорошук

Ковш, 94260

 

 

 

                                                                         

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                          РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016 р                                                        Цумань                                                      №4/23    

 

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж

земельної ділянки загального користування

для передачі в постійне користування

Цуманській селищній  раді

 

 

        Керуючись статтями 116,122, 123, 125, Земельного Кодексу України, Законом України «Про землеустрій», відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/18 від 16.02.2016 року, селищна  рада

 

     В И Р І Ш И Л А :

 

1.     Надати  дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки загального користування, стадіону, орієнтовною площею 2,0 га для передачі в постійне користування Цуманській селищній раді, що знаходиться за адресою: смт.Цумань , вулиця Шкільна  Ківерцівського  району Волинської області.

 

2.     Взяти до відома, що під час проведення геодезичних робіт  площа вказаної земельної ділянки  може бути уточнена.

 

 3. Технічну документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки загального користування, стадіону, для передачі в постійне користування Цуманській селищній раді, що знаходиться за адресою: смт.Цумань , вулиця Шкільна  Ківерцівського  району Волинської області  подати на затвердження до селищної  ради.

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради  з  питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Селищний голова                                                                    А.В. Дорошук

Ковш, 94260

 

 

 

                                                                         

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                               РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016 р                                                               Цумань                                                      №4/24    

 

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж

земельної ділянки загального користування

для передачі в постійне користування

Цуманській селищній  раді

 

 

        Керуючись статтями 116,122, 123, 125, Земельного Кодексу України, Законом України «Про землеустрій», відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/19 від 16.02.2016 року, селищна  рада

 

     В И Р І Ш И Л А :

 

1.     Надати  дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для  будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування (адміністративного приміщення Цуманської селищної ради) – згідно КВЦПЗ – (03.01) - Землі громадської забудови, орієнтовною площею 0,20  для передачі в постійне користування Цуманській селищній раді, що знаходиться за адресою: смт.Цумань, вулиця Грушевського,2  Ківерцівського  району Волинської області.

 

2.     Взяти до відома, що під час проведення геодезичних робіт  площа вказаної земельної ділянки  може бути уточнена.

 

 3. Технічну документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для  будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування (адміністративного приміщення Цуманської селищної ради) – згідно КВЦПЗ – (03.01) - Землі громадської забудови, орієнтовною площею 0,20  для передачі в постійне користування Цуманській селищній раді, що знаходиться за адресою: смт.Цумань, вулиця Грушевського,2  Ківерцівського  району Волинської області подати на затвердження до селищної  ради.

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради  з  питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Селищний голова                                                                    А.В. Дорошук

Ковш, 94260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                            РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016 р                                                          Цумань                                                   №4/25    

 

Про затвердження детального плану

території земельної ділянки в районі вулиць Грушевського- Лісна

в смт.Цумань  Ківерцівського району Волинської області

 

Відповідно до статей 8, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №20 від 16.02.2016 року 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити детальний план території території земельної ділянки в районі вулиць Грушевського- Лісна в смт.Цумань  Ківерцівського району Волинської області.

2.Використовувати дані матеріали для виготовлення іншої землевпорядної документації.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної  ради  з  питань земельних відносин  та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Селищний голова                                                                А.В. Дорошук

Ковш,94260

 

 

                                                                        

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                        РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016 р                                                         Цумань                                                      №4/26 

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку гр. Левуну Віктору Миколайовичу

 

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України  «Про затвердження класифікації видів цільового призначення земель» - КВЦПЗ, Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 29 грудня 2008 року № 643 «Про Класифікатор обмежень та обтяжень у використання земельних ділянок», рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/21  від 16.02.2016 року, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Левуну Віктору Миколайовичу  –  за рахунок земель резерву Цуманської селищної ради, орієнтовною площею 0,1500 га, згідно цільового призначення: 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  - КВЦПЗ (02.01), що розташована в смт. Цумань.  Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

      2. В місячний термін, з дня отримання цього рішення, замовити в відповідних організаціях виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

      3. Виконувати умови, викладені у висновках землекористувачів, зацікавлених установ, організацій та рішення селищної ради.

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради  з  питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Селищний голова                                                                    А.В. Дорошук

Ковш, 9426

                                                                         

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                            РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016р.                                                           Цумань                                                      №4/27 

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку гр. Веремію Миколі Павловичу

 

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України  «Про затвердження класифікації видів цільового призначення земель» - КВЦПЗ, Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 29 грудня 2008 року № 643 «Про Класифікатор обмежень та обтяжень у використання земельних ділянок», рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/22  від 16.02.2016 року, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Веремію Миколі Павловичу  –  за рахунок земель резерву Цуманської селищної ради, орієнтовною площею 0,1500 га, згідно цільового призначення: 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  - КВЦПЗ (02.01), що розташована в смт. Цумань.  Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

      2. В місячний термін, з дня отримання цього рішення, замовити в відповідних організаціях виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

      3. Виконувати умови, викладені у висновках землекористувачів, зацікавлених установ, організацій та рішення селищної ради.

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради  з  питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Селищний голова                                                                    А.В. Дорошук

Ковш, 9426

 

                                                                         

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                            РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016р.                                                              Цумань                                                     №4/28 

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку гр. Веремію Миколі Борисовичу

 

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України  «Про затвердження класифікації видів цільового призначення земель» - КВЦПЗ, Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 29 грудня 2008 року № 643 «Про Класифікатор обмежень та обтяжень у використання земельних ділянок», рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/23  від 16.02.2016 року, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Веремію Миколі Борисовичу  –  за рахунок земель резерву Цуманської селищної ради, орієнтовною площею 0,1500 га, згідно цільового призначення: 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  - КВЦПЗ (02.01), що розташована в смт. Цумань.  Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

      2. В місячний термін, з дня отримання цього рішення, замовити в відповідних організаціях виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

      3. Виконувати умови, викладені у висновках землекористувачів, зацікавлених установ, організацій та рішення селищної ради.

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради  з  питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Селищний голова                                                                    А.В. Дорошук

Ковш, 9426

 

                                                                   

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                           РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016р.                                                             Цумань                                                      №4/29 

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку гр. Чечотці Олександру Олександровичу

 

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України  «Про затвердження класифікації видів цільового призначення земель» - КВЦПЗ, Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 29 грудня 2008 року № 643 «Про Класифікатор обмежень та обтяжень у використання земельних ділянок», рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/24  від 16.02.2016 року, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чечотці Олександру Олександровичу  –  за рахунок земель резерву Цуманської селищної ради, орієнтовною площею 0,1500 га, згідно цільового призначення: 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  - КВЦПЗ (02.01), що розташована в смт. Цумань.  Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

      2. В місячний термін, з дня отримання цього рішення, замовити в відповідних організаціях виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

      3. Виконувати умови, викладені у висновках землекористувачів, зацікавлених установ, організацій та рішення селищної ради.

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради  з  питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Селищний голова                                                                    А.В. Дорошук

Ковш, 9426

 

                                                                                            

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                            РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016р.                                                               Цумань                                                         №4/30 

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку гр. Грицені Олександру Анатолійовичу

 

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України  «Про затвердження класифікації видів цільового призначення земель» - КВЦПЗ, Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 29 грудня 2008 року № 643 «Про Класифікатор обмежень та обтяжень у використання земельних ділянок», рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/25  від 16.02.2016 року, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Грицені Олександру Анатолійовичу  –  за рахунок земель резерву Цуманської селищної ради, орієнтовною площею 0,1500 га, згідно цільового призначення: 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  - КВЦПЗ (02.01), що розташована в смт. Цумань.  Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

      2. В місячний термін, з дня отримання цього рішення, замовити в відповідних організаціях виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

      3. Виконувати умови, викладені у висновках землекористувачів, зацікавлених установ, організацій та рішення селищної ради.

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради  з  питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Селищний голова                                                                    А.В. Дорошук

Ковш, 9426

 

                                                                                             

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                            РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016р.                                                           Цумань                                                      №4/31 

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку гр. Ясниревичу Миколі Петровичу

 

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України  «Про затвердження класифікації видів цільового призначення земель» - КВЦПЗ, Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 29 грудня 2008 року № 643 «Про Класифікатор обмежень та обтяжень у використання земельних ділянок», рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/26  від 16.02.2016 року, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ясниревичу Миколі Петровичу  –  за рахунок земель резерву Цуманської селищної ради, орієнтовною площею 0,1500 га, згідно цільового призначення: 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  - КВЦПЗ (02.01), що розташована в смт. Цумань.  Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

      2. В місячний термін, з дня отримання цього рішення, замовити в відповідних організаціях виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

      3. Виконувати умови, викладені у висновках землекористувачів, зацікавлених установ, організацій та рішення селищної ради.

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради  з  питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Селищний голова                                                                    А.В. Дорошук

Ковш, 9426

 

                                                                                         

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                             РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016р.                                                           Цумань                                                      №4/32 

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку гр. Чечотці Василю Кузьмовичу

 

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України  «Про затвердження класифікації видів цільового призначення земель» - КВЦПЗ, Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 29 грудня 2008 року № 643 «Про Класифікатор обмежень та обтяжень у використання земельних ділянок», рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/27  від 16.02.2016 року, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чечотці Василю Кузьмовичу  –  за рахунок земель резерву Цуманської селищної ради вул. Івана Мазепи, орієнтовною площею 0,1500 га, згідно цільового призначення: 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  - КВЦПЗ (02.01), що розташована в смт. Цумань по вул. Івана Мазепи.  Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

      2. В місячний термін, з дня отримання цього рішення, замовити в відповідних організаціях виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

      3. Виконувати умови, викладені у висновках землекористувачів, зацікавлених установ, організацій та рішення селищної ради.

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради  з  питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Селищний голова                                                                    А.В. Дорошук

Ковш, 9426

 

                                                                                         

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016р.                                                               Цумань                                                      №4/33 

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку гр. Федорчук Олені Миколаївні

 

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України  «Про затвердження класифікації видів цільового призначення земель» - КВЦПЗ, Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 29 грудня 2008 року № 643 «Про Класифікатор обмежень та обтяжень у використання земельних ділянок», рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/28  від 16.02.2016 року, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Федорчук Олені Миколаївні  –  за рахунок земель резерву Цуманської селищної ради, орієнтовною площею 0,1500 га, згідно цільового призначення: 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  - КВЦПЗ (02.01), що розташована в смт. Цумань по вул. Стуса.  Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

      2. В місячний термін, з дня отримання цього рішення, замовити в відповідних організаціях виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

      3. Виконувати умови, викладені у висновках землекористувачів, зацікавлених установ, організацій та рішення селищної ради.

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради  з  питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Селищний голова                                                                    А.В. Дорошук

Ковш, 9426

 

                                                                     

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                 РІШННЯ

 

Від  18 лютого   2016р.                                                                     Цумнь                                                      №4/34 

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку гр. Арендарчук Галині Євстахіївні

 

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України  «Про затвердження класифікації видів цільового призначення земель» - КВЦПЗ, Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 29 грудня 2008 року № 643 «Про Класифікатор обмежень та обтяжень у використання земельних ділянок», рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/29  від 16.02.2016 року, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Арендарчук Галині Євстахіївні  –  за рахунок земель резерву Цуманської селищної ради, орієнтовною площею 0,1500 га, згідно цільового призначення: 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  - КВЦПЗ (02.01), що розташована в смт. Цумань по вул. Філатова.  Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

      2. В місячний термін, з дня отримання цього рішення, замовити в відповідних організаціях виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

      3. Виконувати умови, викладені у висновках землекористувачів, зацікавлених установ, організацій та рішення селищної ради.

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради  з  питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Селищний голова                                                                    А.В. Дорошук

Ковш, 9426

 

                                                                    

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

сьомого скликання

 

  РІШЕННЯ

                                                   

18  лютого   2016 року                                      смт  Цумань                                     № 4/35      

 

Про найменування та перейменування вулиць

та провулків  смт.Цумань та с.Кадище

Ківерцівського району Волинської області

 

   З метою виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал - соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», згідно з Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», Закону України «Про географічні назви», розглянувши протоколи робочої групи з проведення заходів з найменування та перейменування вулиць та інших географічних назв, враховуючи протоколи проведення громадських обговорень з найменування та перейменування вулиць смт. Цумань та с.Кадище   керуючись статтями 26, 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна  рада

                                                      ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати вулиці та провулки  смт. Цумань та с.Кадище  Ківерцівського району Волинської області ( згідно додатку).

2.Вважати правочинним використання старої назви вулиці в правовстановлюючих документах до моменту переоформлення документів.

3. Секретарю селищної  ради у місячний термін провести відповідну роботу щодо включення  перейменованих вулиць до Словників державного реєстру речових прав на нерухоме майно,  повідомивши  про відповідні зміни Волинську  філію  державного підприємства "Національні інформаційні системи" Міністерства юстиції України, та  відділу  ведення державного реєстру виборців апарату Ківерцівської районної державної адміністрації,       відповідно до цього рішення.

4. Цуманському   ВУЖКГ   (Прусакова Г.М.) здійснити організаційні заходи щодо встановлення адресних табличок.

5. Секретарю селищної  ради у тижневий термін оприлюднити рішення на офіційному сайті селищної ради та на дошці оголошень населених  пункту

6. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника селищного голови Трофимчук Г.І.

 

Селищний голова                                                                              А.В.Дорошук

Трофимчук  9-42-60

                                                                                                                      

 

                                                                                                                        

                                                                                                                             Додаток                                                                        

                                                                                                                     до рішення № 4/35

                                                                                                                         від   18  лютого 2016 року

 

 

№ з/п

Існуюча назва

Запропонована  нова  назва

1

Жовтнева

Незалежності

Радянська

Затишна

Медвєдєва

Вербова

Чапаєва

Покровська

5

Провулок Чапаєва

Провулок Петро-Павлівський

Комсомольська

Відродження

Жукова

Соловїна

 

Дзержинського

Івана  Тарасюка

 

Калініна
 

Авіаконструктора Калініна

10

Крупської

Волошкова

11 

Коцюбинського

Михайла Коцюбинського

12

Щорса

Лебедина

13

17 Вересня

Свободи

14

Червоної  Армії

Стрітенська

15

Кузнєцова

Бузкова

16

Терешкової

Зоряна

17

С.Кадище

Радянська

 

Рудочка

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                 А.В.Дорошук

 

 

                                                                           

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

сьомого скликання

 

                                                       РІШЕННЯ

                                                   

18  лютого   2016 року                                       Цумань                                     № 4/36

 

 

Про затвердження розпоряджень

селищного  голови , виданих у

міжсесійний період

 

 

     Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», сесія селищної ради

 

                                                            ВИРІШИЛА:

 

       Видані розпорядження селищним головою в період  з 17.11.2015 року по 31.12.2015 року  в межах своїх повноважень ,  метою  яких було досягнення  на території  селищної ради  Законів України , Указів Президента України та інших  нормативних актів – затвердити (додаток

№ 1).     

 

 

 

Селищний голова                                                                 Януль Т.І.

Януль Т.І.

9-42-60

 

                                                                                                      Додаток №1  до рішення

                                                                                                                                                 сесії селищної ради від    

                                                                                                      18.02.2016 за № 4/36

 

СПИСОК

розпоряджень селищного голови, виданих в міжсесійний період

 

№п/п

Назва розпорядження

Дата видачі

Номер розпорядження

Примітка

 

1

Про призначення відповідальних  осіб  за

здійснення забезпечення застосування електронного цифрового підпису до реєстру АРМ «ДРАЦ»

18.11.2015

21

 

2

Про скликання сесії

20.11.2015

22

 

3

Про створення комісії по обстеженню фактичних обставин наслідків стихії

02.12.2015

23

 

4

Про призначення  відповідального за здійснення державної реєстрації актів цивільного стану, обліку, зберігання та витрачання бланків свідоцтв

14.12.2015

24

 

5

Про скликання сесії

18.12.2015

25

 

6

Про затвердження Плану заходів з питань запобігання та виявлення корупції в апараті Цуманської селищної ради та її виконавчому комітеті на 2016 рік

23.12.2015

26

 

7

Про затвердження Положення про експертну комісію та складу експертної комісії Цуманської селищної ради

23.12.2015

27

 

8

Про забезпечення виконання вимог закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчому комітеті Цуманської селищної ради

24.12.2015

28

 

9

Про затвердження розподілу обов’язків працівників селищної ради

24.12.2015

29

 

10

Про затвердження Положення про кадрову службу Цуманської селищної ради

28.12.2015

30

 

 

 

Селищний голова                                                                                    А.Дорошук

         

 

 

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                 РІШЕННЯ

 

Від  11 лютого   2016 р             Цумань                                         №4/41   

 

Про надання дозволу  на проведення

експертної оцінки земельної ділянки

Цуманській селищній раді

 

     Відповідно до пункту 34 частина 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.12,91,122,125,128 Земельного кодексу України, ст. 19,50 закону України «Про землеустрій» рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №30 від 16.02.2016 року, селищна рада:

 

                                               ВИРІШИЛА:

 

1.     Надати дозвіл Цуманській селищній раді на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки яка розташована в смт.Цумань по вулиці Вишнева,1 площею 0,0771 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1783, згідно КВЦПЗ – 03.04. для  будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій.

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

2.     Замовити виготовлення  експертної грошової оцінки земельної ділянки в землеоціночної організації, яка має ліцензію на виконання даних робіт.

3.     За умови позитивного висновку державної землевпорядної експертизи, подати оціночну документацію на затвердження Цуманській селищній раді.

4.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства. 

 

Селищний голова                                                                       А.В. Дорошук

Ковш,94260

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                 РІШЕННЯ

 

Від  18 лютого   2016р.         Цумань                                                      №4/40 

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку гр. Ховайлу Леоніду Васильовичу

 

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України  «Про затвердження класифікації видів цільового призначення земель» - КВЦПЗ, Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 29 грудня 2008 року № 643 «Про Класифікатор обмежень та обтяжень у використання земельних ділянок», рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства №3/31  від 16.02.2016 року, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ховайлу Леоніду Васильовичу  –  за рахунок земель резерву Цуманської селищної ради, орієнтовною площею 0,1500 га, згідно цільового призначення: 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  - КВЦПЗ (02.01), що розташована в смт. Цумань.  Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

      2. В місячний термін, з дня отримання цього рішення, замовити в відповідних організаціях виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

      3. Виконувати умови, викладені у висновках землекористувачів, зацікавлених установ, організацій та рішення селищної ради.

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради  з  питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Селищний голова                                                                    А.В. Дорошук

Ковш, 94260