ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

сьомого скликання

РІШЕННЯ

           

  13 липня  2016  року

  Цумань

           

№   7/7

 

 

 

 

Про  затвердження Положення про порядок

залучення, розрахунку розміру і використання

коштів пайової участі у розвитку

інфраструктури населених пунктів

на території Цуманської селищної ради

у новій редакції

                                                                                                    

 На виконання рекомендацій адміністративної колегії Волинським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України від 28 липня 2015 року №68, керуючись  ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

   1. Затвердити у новій редакції:

   1.1. Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів на території Цуманської селищної ради згідно додатку №1;

   1.2. Типовий Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів на території Цуманської селищної ради, згідно додатку № 2;

   1.3. Розрахунок розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів до Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів на території Цуманської селищної ради, згідно додатку  № 3.

   2.Дане  рішення разом з додатками набирають чинності з 01.08.2016 року.

   3. Заступнику голови селищної ради (Трофимчук Г. І.) довести рішення до відома громадськості міста через засоби масової інформації.

   4. Рішення Цуманської селищної ради від 13.07.2012 року № 15/6 «Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури начелених пунктів Цуманської селищної радаи» вважати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням  рішення покласти  на  заступника селищного голови (Трофимчук Г. І.) та постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету та соціально-економічного і культурного розвитку.

 

 

 

Селищний голова                                                                   А.В. Дорошук

 Додаток №1

                                                                                         до рішення

                                                                                               селищної ради

                                                                                               від    13.07.2016

                                                                                             № 7/7

 

 

Положення

про  порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів на території Цуманської селищної ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради (надалі – Положення) розроблене відповідно до законів України „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та „Про місцеве самоврядування в Україні”.  

1.2. Це Положення регламентує організаційні та економічні відносини, пов’язані з порядком залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  смт.Цумань, с.Кадище  у зв’язку з будівництвом будь-яких об’єктів на території Цуманської  селищної ради.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

будівництво – спорудження нових об’єктів громадського, виробничого та іншого комерційного призначення, їх реконструкція, розширення, добудова, реставрація відбудова та відтворення втраченої історичної забудови, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об’єктів, їх перепрофілювання, переобладнання, технічне переоснащення;

об`єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, комунікації, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

соціальна інфраструктура – об’єкти установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно–оздоровчі установи, установи культури і мистецтва, установи житлово–комунального господарства;

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;

інвестор – фізична або юридична особа України, іноземних держав, яка приймає рішення про вкладення власних, запозичених або залучених коштів в об’єкти будівництва та забезпечує фінансування їх спорудження;

замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) у населених пунктах селищної ради і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради – внесок замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради, який полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до місцевого бюджету коштів пайової участі замовника для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради (далі – пайова участь);

вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і  позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

кошти пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради – кошти замовника, які залучаються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради на пайовій участі (далі – кошти пайової участі);

договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради – договір, укладений між селищною радою і  замовником (далі – Договір) про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради;

будинки житлового фонду соціального призначення – житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк;

доступне житло – це житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

об’єкт самочинного будівництва – житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, яка не була відведена для цієї мети, а також без відповідних дозвільних документів, передбачених законодавством, чи з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

1.4. Дія цього Положення поширюється на всіх замовників, незалежно від форми власності, які мають намір щодо забудови земельних ділянок на території населених пунктів Цуманської селищної ради,  за винятком тих, що перелічені у п. 1.6. цього Положення.

1.5. Участь замовників, які мають намір щодо забудови земельних ділянок на території населених пунктів Цуманської селищної ради, у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради є обов’язковою.

1.6. Не залучаються до пайової участі у розвитку інфраструктури Цуманської селищної ради  замовники у разі будівництва з дотриманням вимог чинного законодавства:

 - об’єктів будь - якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування, громадських організацій, комунальних підприємств за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та коштів міжнародних грантових програм, коштів Європейського союзу;

 - комунальних підприємств за рахунок власних коштів;

- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

- індивідуальних  (садибних)  житлових будинків,  садових,  дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд,  розташованих на відповідних земельних ділянках;

- об’єктів забудови територій,  що  здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані  внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

 - культових споруд;

 - будівництва  об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу).

1.7. Для підтвердження приналежності об’єкта будівництва до видів будівель вказаних у п.1.6. замовник будівництва подає до Цуманської селищної ради декларацію про початок виконання будівельних робіт – щодо об’єктів будівництва, що належать  до 1-3 категорій складності, або дозвіл на виконання будівельних робіт   - щодо об’єктів будівництва, що належить до  4-5 категорій складності відповідно до ст. 34-37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.8.Якщо технічними  умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради зменшується рішенням Цуманської селищної ради на суму їх кошторисної  вартості, але не більше розрахункового розміру пайової участі, а  такі  інженерні  мережі  та/або об’єкти передаються у комунальну власність територіальної громади на безоплатній основі.

 

2. ПОРЯДОК  ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ  ПАЙОВОЇ  УЧАСТІ

 

2.1. Залучення  коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради здійснюється шляхом перерахування цих коштів замовником будівництва  до спеціального фонду бюджету Цуманської селищної ради.

2.2. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради визначається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладання договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта з техніко – економічними показниками.

2.3. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до початку ведення будівельних робіт. До звернення замовник додає документи, що підтверджують кошторисну вартість будівництва об’єкта.

2.4. Замовник будівництва зобов’язаний перераховувати визначену для нього величину коштів пайової участі для створення інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради при спорудженні об’єктів будівництва, на його території та\або поза адміністративними межами, але у межах генерального плану населених пунктів, або об’єктів, які підключені  до інженерних мереж та комунікацій, що розташовані за межами населених пунктів.

 

3. РОЗРАХУНОК  РОЗМІРУ  ПАЙОВОЇ  УЧАСТІ

 

3.1. Розмір  пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури  населених  пунктів селищної ради  встановлюється для  об’єктів  будівництва:

- 10 (десять) відсотків загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта  містобудування – для  нежитлових  будівель та /або  споруд,

- 4 (чотири) відсотки  загальної кошторисної вартості  будівництва (реконструкції) об’єкта  містобудування для індивідуальних житлових будинків загальною площею  більше 300 м2.,

В залежності  функціонального призначення  об’єкта будівництва  пайова участь  оплачується  в такому розмірі:

-   Індивідуальні  житлові  будинки  загальною площею  більше 300 м2- 4%.

-   Легка промисловість , харчова промисловість,  виробництво будівельних матеріалів  та конструкцій об’єктів побутового обслуговування  населення – 7%.

 

-   Інші об’єкти  будівництва-10 %.

 

          3.2. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради визначається у договорі, укладеному з Цуманською селищною радою, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.3. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.

3.4. Визначена величина пайової участі вказується у розрахунку, який є невід’ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради.

 3.5. Копії платіжних документів з відміткою головного бухгалтера Цуманської селищної ради про фактичне зарахування таких коштів до бюджету селищної ради є обов’язковою умовою для прийняття об’єктів будівництва в експлуатацію або реєстрації декларацій інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у Волинській області про відповідність закінчених будівництвом об’єктів до експлуатації.

 

4. ПОРЯДОК  ВИКОРИСТАННЯ  КОШТІВ  ПАЙОВОЇ  УЧАСТІ

 

4.1. Кошти, отримані як пайова участь замовника будівництва, можуть використовуватись виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради, відповідно до рішення Цуманської селищної ради.

4.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайової участі приймає Цуманськка селищна рада при затвердженні бюджету селища та Програми економічного і соціального розвитку селища на кожний бюджетний рік.

4.3. Виконавчим органам Цуманської селищної ради забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь - яких послуг,  у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових  приміщень, у  тому  числі  шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту,  передбаченої  чинним законодавством.

5.ДОГОВІР ПРО ПАЙОВУ УЧАСТЬ У РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

5.1. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається  не пізніше ніж через 15 робочих днів з  дня  реєстрації звернення замовника про його укладення, але до початку ведення будівельних робіт.

5.2. Підготовку Договору проводить головний бухгалтер селищної ради ради на підставі звернення замовника про укладення Договору та доданих документів:

- завірена замовником копія правовстановлюючих документів на право володіння або користування земельною ділянкою;

- завірена замовником копія технічного паспорта об’єкта нерухомого майна;

- погоджені містобудівні умови та обмеження проектування та будівництво об’єкту;

- завірені замовником копії: свідоцтва про державну реєстрацію суб?єкта підприємницької діяльності (юридичної чи фізичної особи), довідка з ЄДРПОУ;

- завірена замовником копія паспорта фізичної особи чи керівника юридичної особи;

- завірена замовником копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- інформація про банківські реквізити (розрахунковий рахунок, банк, МФО);

 - проектно-кошторисна документація.

5.3. Істотними умовами Договору є:

- розмір пайової участі;

- строк (графік) сплати коштів пайової участі;

- відповідальність сторін.

5.4. Договір містить умови щодо розміру у відсотковому значені від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, форми, у якій будуть вноситись кошти пайової участі, банківські реквізити, рахунок, на який мають перераховуватись кошти, терміни сплати, майнові та інші права сторін, їх відповідальність, у тому числі відповідальність замовника за прострочення термінів сплати коштів, невиконання умов Договору та інше.

5.5. Невід’ємною частиною Договору є розрахунок розміру пайової участі. Розрахунок розміру пайової участі проводиться головним бухгалтером селищної ради протягом 10 робочих днів з  дня  реєстрації звернення замовника про проведення розрахунку до Договору у грошовому виразі відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта на підставі доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта з техніко-економічними показниками.

5.6. Договір, укладений між Цуманською селищною радою та замовником, підписується селищним головою (за його відсутності – уповноваженою особою).

6. ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Відповідальність за достовірність наданої інформації щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва та невиконання умов Договору про пайову участь несе замовник будівництва.

6.2. У разі невиконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради селищна рада здійснює заходи щодо стягнення коштів пайової участі у судовому порядку.

6.3. Спори щодо пайової участі замовника будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради вирішуються у судовому порядку.

 

 

7. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.На об’єктах житлового будівництва розпочаті до дії даного положення, але будуть вводитись в експлуатацію у наступних роках умови даного положення не поширюються.

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                  Т.І.Януль

 

                                                                                  

 

 

Додаток № 2

                                                                                                            до рішення

                                                                                                                   селищної ради

                                                                                                                                                 від  13.07.2016 р.

                                                                                                        №7/7

 

Д О Г О В І Р №_________

про пайову участь у розвитку інфраструктури

населених пунктів Цуманської селищної ради

 

смт. Цумань  

                                                                                 «    »_______ 20______

Цуманська селищна рада в особі селищного голови  Дорошука А.В., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони (надалі - Одержувач)______________________________________ назва юридичної особи

Та в особі______________________________________________(посада, прізвище, ім’я, по-батькові), який діє на підставі ____________________________(надалі – Замовник будівництва) з іншої сторони (разом - Сторони), уклали цей Договір відповідно до рішення Цуманської селищної ради від _______________№ _____________ про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Розрахунок та залучення коштів пайової участі Замовника будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради.

              2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1.Одержувач має право:

2.1.1.На підставі рішення Цуманської селищної ради вносити зміни в умови даного Договору в межах чинного законодавства України.

2.1.2.Здійснювати контроль додержання Забудовником будівництва умов даного Договору.

2.1.3.Вимагати від Забудовника будівництва своєчасної та у повному обсязі сплати пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради.

2.2.Одержувач зобов’язується:

2.2.1.Провести розрахунок розміру пайової участі Замовника будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради.

2.2.2.На вимогу Замовника будівництва надавати необхідну інформацію та пояснення щодо пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради.

2.2.3.Використовувати грошові кошти, перераховані за пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради, у відповідності до цільового призначення.

2.3.Забудовник будівництва має право:

2.3.1.Звернутися до Одержувача з клопотанням про внесення змін до даного Договору.

2.3.2.Реалізувати свій проект будівництва відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил на території населених пунктів селищної ради, відведеної для будівництва.

2.3.3.Вимагати від Одержувача виконання зобов’язань за цим Договором, а також чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

2.4.Замовник будівництва зобов’язується:

2.4.1.Внести на відповідний рахунок Одержувача кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради відповідно до розрахунку, який є невід’ємною частиною даного Договору та встановлених строків (графіку):

1).______     до _____; 2) _____ до_____; 3) ______до_____ і т.д.

сума               число          сума       число       сума        число

Загальна сума коштів пайової участі становить ______ грн. ____коп., яка повинна бути  сплачена до прийняття об’єкта в експлуатацію.

2.4.2.Замовник будівництва несе відповідальність за достовірність наданої інформації, щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва.

2.4.3.Здійснити будівництво об’єкта відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил.

2.4.4.Забезпечити виконання відповідних технічних умов та зовнішнього благоустрою до введення об’єкта в експлуатацію.

2.4.5.Дотримуватись під час будівництва вимог проекту організації будівництва та Правил благоустрою і утримання території населеного пункту.

2.5.Сторони також мають інші права та обов’язки, визначені чинним законодавством України.

3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1.У випадку порушення зобов’язання, передбачених даним Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену даним Договором та (або) чинним законодавством України.

3.2.Порушення Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом даного Договору.

3.3.За порушення строків сплати коштів пайової участі Забудовник будівництва сплачує пеню у розмірі 0,5 % облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочки.

3.4.У разі невиконання або несвоєчасного виконання Замовником будівництва зобов’язань визначених даним Договором, Цуманськка селищна рада здійснює заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

3.5.Сторона не несе відповідальності за даним Договором, якщо воно сталося не з її вини.

3.6.Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення даного Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання даного Договору.

 

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1.Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до моменту виконання Замовником будівництва зобов’язань передбачених даним Договором.

4.2.Договір може бути розірвано у порядку визначеному чинним законодавством України.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1.Внесення змін та/або доповнень до даного Договору здійснюється відповідно та на підставі рішення Цуманської селищної ради з ініціативи однієї та за згодою обох Сторін у письмовій формі шляхом укладення Додаткової угоди до Договору, або в судовому порядку.

5.2.При виникненні умов та обставин не передбачених даним Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

5.3.Спори щодо виконання Сторонами умов даного Договору вирішуються шляхом переговорів, а за відсутності взаємної згоди – у судовому порядку.

5.4.Визнання одного або кількох пунктів даного Договору нечинними або скасування його окремих положень не тягне за собою визнання Договору нечинним у цілому.

5.5.Даний Договір складено у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу та зберігаються у Сторін.

6.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ОДЕРЖУВАЧ                                                      ЗАМОВНИК БУДІВНИЦТВА

 

7. ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                               Дорошук А.В.             

Секретар селищної ради                                                    Януль Т.І.

                                

 

М.П

                                                                                                                Додаток № 3

                                                            до рішення

Цуманської селищної ради

                                                            від  13.07. 2016 року   №7/7

 

 

Р О З Р А Х У Н О К

розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів  Цуманської селищної ради

до Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради

від _____________20__ року № _____

 

 

смт. Цумань

 

Розрахунок розміру пайової участі _____________________________________________________________________    назва Замовника будівництва

у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради  проведено відповідно і на підставі рішення Цуманської селищної ради від  18.02.2016 р.  № ___ на об’єкт будівництва ______________________________, що знаходиться за адресою смт. Цумань/ с. Кадище,  вул. _______________________________________________ .

                           назва об’єкта  будівництва

Розмір пайової участі визначено за формулою: Пу = Кв х В%, у тис. грн.,

де: Пу – розмір пайової участі у тис. грн.;

      Кв – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта у тис. грн.;

      В   – відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.

При розрахунку розміру пайової участі використано проектно-кошторисну документацію (іншу документацію), яка підтверджує загальну кошторисну вартість будівництва об’єкта.

Розмір пайової участі _______________________________________________

 назва Замовника будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Цуманської селищної ради при будівництві об’єкта  ______________________________

назва об’єкта  будівництва, що знаходиться за адресою _____________ __________________ становить _________тис.грн. і повинна бути сплачено в такі строки:                                      прописом

1) ____ до_______         2) _____до____;    3) _____до______ і т.д.

  сума       число                  сума          число     сума        число       

ОДЕРЖУВАЧ                                                      ЗАМОВНИК БУДІВНИЦТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ПІДПИСИ СТОРІН

 

Селищний голова                                                                         Начальник

Дорошук А.В.          

 

 

Секретар селищної  ради                                                          Януль Т.І.

 

 

 

 

М.П.                                                                                                             М.П.

 

 

 

 

 

29.03.2016

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                      РІШЕННЯ

 

Від  29 березня 2016 року                                                         Цумань                                        №5/19

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Ховайлу Леоніду Анатолійовичу

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ховайлу Леоніду Анатолійовичу в смт.Цумань , площею 0,1119 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1888, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

    2.  Передати громадянину  Ховайлу Леоніду Анатолійовичу у власність земельну  ділянку  в смт.Цумань, площею 0,1119 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1888, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

   3.Зобов’язати громадянина Ховайла Леоніда Анатолійовича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

          

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                      РІШЕННЯ

 

Від  29 березня 2016 року                                             Цумань                                        №5/18 

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Якубському Володимиру Олександровичу

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Якубському Володимиру Олександровичу в смт.Цумань, площею 0,1477 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1883, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

    2.  Передати громадянину  Якубському Володимиру Олександровичу у власність земельну  ділянку  в смт.Цумань, площею 0,1477 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1883, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

   3.Зобов’язати громадянина Якубського Володимира Олександровича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житво-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

                                                                 

                                                                                             

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                         РІШЕННЯ

 

Від  29 березня 2016 року                                                     Цумань                                    № 5/17

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Чечотці Валентині Миколаївні

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чечотці Валентині Миколаївні в смт.Цумань , площею 0,1069 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1881, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

    2.  Передати громадянці Чечотці Валентині Миколаївні у власність земельну  ділянку  в смт.Цумань, площею 0,1069 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1881, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

   3.Зобов’язати громадянку Чечотку Валентину Миколаївну:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                         РІШЕННЯ

 

Від  29 березня                                  Цумань                                        №5/16

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Ткачук Аллі Степанівні

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ткачук Аллі Степанівні в смт.Цумань , площею 0,1477 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1887, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

    2.  Передати громадянці  Ткачук Аллі Степанівні у власність земельну   ділянку  в смт.Цумань, площею 0,1477 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1887, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

   3.Зобов’язати громадянку Ткачук Аллу Степанівну:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                        РІШЕННЯ

 

Від  29 березня 2016 року               Цумань                             №5/15

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Наглюку Олександру Анатолійовичу

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Наглюку Олександру Анатолійовичу в смт.Цумань , площею 0,1100  га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1894 , для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

    2.  Передати громадянину  Наглюку Олександру Анатолійовичу у власність земельну ділянку   в смт.Цумань, площею 0,1100 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1894, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

   3.Зобов’язати громадянина Наглюка Олександра Анатолійовича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та охорони навколишнього природного середовища.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                       РІШЕННЯ

 

Від  29 березня 2016 року               Цумань                                        №5/14

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Лайтеру Семену Миколайовичу

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лайтеру Семену Миколайовичу в смт.Цумань , площею 0,1473  га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1891 , для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

    2.  Передати громадянину  Лайтеру Семену Миколайовичу  у власність земельну ділянку   в смт.Цумань, площею 0,1473 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1891, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

   3.Зобов’язати громадянина Лайтера Семена Миколайовича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                РІШЕННЯ

 

Від  29 березня 2016 року              Цумань                                        №5/13

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Мельничуку Руслану Олександровичу

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мельничуку Руслану Олександровичу в смт.Цумань , площею 0,1325  га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1893 , для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

    2.  Передати громадянину  Мельничуку Руслану Олександровичу  у власність земельну ділянку   в смт.Цумань, площею 0,1325 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1893, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

   3.Зобов’язати громадянина Мельничука Руслана Олександровича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

                    

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                   РІШЕННЯ

 

Від  29 березня 2016 року              Цумань                                        №5/12

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Павлюк Світлані Василівні

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Павлюк Світлані Василівні в смт.Цумань , площею 0,1325  га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1895, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

    2.  Передати громадянці  Павлюк Світлані Василівні у власність земельну ділянку   в смт.Цумань, площею 0,1325 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1895, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

   3.Зобов’язати громадянку Павлюк Світлану Василівну:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

                                              

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                          РІШЕННЯ

 

Від  29 березня 2016 року              Цумань                                №5/11

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Дубині Галині Олександрівні

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Дубині Галині Олександрівні  в смт.Цумань , площею 0,1147  га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1902, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

    2.  Передати громадянці  Дубині Галині Олександрівні у власність земельну ділянку   в смт.Цумань, площею 0,1147 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1902, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

   3.Зобов’язати громадянку Дубину Галину Олександрівну:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

                                          

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                      РІШЕННЯ

 

Від 29 березня 2016 року                 Цумань                           №5/10

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Гламазді Марії Олександрівні

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гламазді Марії Олександрівні  в смт.Цумань , площею 0,1325  га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1898, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

    2.  Передати громадянці  Гламазді Марії Олександрівні у власність земельну ділянку   в смт.Цумань, площею 0,1325 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1898, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

   3.Зобов’язати громадянку Гламазду Марію Олександрівну:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

                                         

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                     РІШЕННЯ

 

Від  29 березня 2016 року           Цумань                                        №5/8

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Мельнику Дмитру Валерійовичу

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мельнику Дмитру Валерійовичу в смт.Цумань , площею 0,1169  га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1892 , для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

    2.  Передати громадянину  Мельнику Дмитру Валерійовичу  у власність земельну ділянку   в смт.Цумань, площею 0,1169 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1892, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

   3.Зобов’язати громадянина Мельника Дмитра Валерійовича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 РІШЕННЯ

 

Від  29 березня 2016                Цумань                                        №5/7

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Приступі Євгенію Володимировичу

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Приступі Євгенію Володимировичу в смт.Цумань , площею 0,1169  га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1897 , для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

    2.  Передати громадянину  Приступі Євгенію Володимировичу  у власність земельну ділянку   в смт.Цумань, площею 0,1169 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1897, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

   3.Зобов’язати громадянина Приступу Євгенія Володимировича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносинохорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                         РІШЕННЯ

 

Від 29 березня 2016 року                  Цумань                             №5/6

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Пахолюку Сергію Михайловичу

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пахолюку Сергію Михайловичу в смт.Цумань , площею 0,1102  га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1896, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

    2.  Передати громадянину  Пахолюку Сергію Михайловичу  у власність земельну ділянку   в смт.Цумань, площею 0,1102 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1896, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

   3.Зобов’язати громадянина Пахолюка Сергія Михайловича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

                                       

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                    РІШЕННЯ

 

Від  29 березня 2016 року             Цумань                                        №5/5

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Тарасюку Леоніду Дмитровичу

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Тарасюку Леоніду Дмитровичу в смт.Цумань , площею 0,1070  га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1904 , для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

    2.  Передати громадянину  Тарасюку Леоніду Дмитровичу  у власність земельну ділянку   в смт.Цумань, площею 0,1070 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1904, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

   3.Зобов’язати громадянина Тарасюка Леоніда Дмитровича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

                                 

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                         РІШЕННЯ

 

Від  29 березня 2016 року                                                     Цумань                               №5/4

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Денисюку Руслану Петровичу

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Денисюку Руслану Петровичу  в смт.Цумань , площею 0,1147  га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1901 , для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

    2.  Передати громадянину  Денисюку Руслану Петровичу  у власність земельну ділянку   в смт.Цумань, площею 0,1147 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1901, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

   3.Зобов’язати громадянина Денисюка Руслана Петровича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                РІШЕННЯ

 

Від  29 березня 2016 року             Цумань                                       №5/9

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Семенюку Ігору Вікторовичу

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Семенюку Ігору Вікторовичу  в смт.Цумань , площею 0,1147  га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1886, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

    2.  Передати громадянину  Семенюку Ігору Вікторовичу  у власність земельну ділянку   в смт.Цумань, площею 0,1147 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1886, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

   3.Зобов’язати громадянина Семенюка Ігора Вікторовича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

                                  

                                                                                           

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                             РІШЕННЯ

 

Від  29 березня 2016 року            Цумань                                        №5/27

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Рабчуну Петру Миколайовичу

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Рабчуну Петру Миколайовичу  в смт.Цумань , площею 0,1070 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1885 , для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

 2.  Передати громадянину  Рабчуну Петру Миколайовичу  у власність земельну ділянку   в смт.Цумань, площею 0,1070 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1885, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

  3.Зобов’язати громадянина Рабчуна Петра Миколайовича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

                                                                

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                      РІШЕННЯ

 

Від  29 березня 2016 року                Цумань                                        №5/26

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Янулю  Дмитру Дмитровичу

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Янулю  Дмитру Дмитровичу  в смт.Цумань , площею 0,1147 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1884 , для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

 2.  Передати громадянину  Янулю Дмитру Дмитровичу   у власність земельну ділянку   в смт.Цумань, площею 0,1147 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1884, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

 3.Зобов’язати громадянина Януля Дмитра Дмитровича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

                                                               

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                      РІШЕННЯ

 

Від  29 березня 2016 року              Цумань                                  №5/25

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Шульгачу Володимиру Васильовичу

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шульгачу Володимиру Васильовичу  в смт.Цумань , площею 0,1324  га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1882 , для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

2.  Передати громадянину  Шульгачу Володимиру Васильовичу  у власність земельну ділянку   в смт.Цумань, площею 0,1324 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1882, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

 3.Зобов’язати громадянина Шульгача Володимира Васильовича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450


                                                                                             

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                    РІШЕННЯ

 

Від 29 березня 2016 року             Цумань                                        №5/24

 

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Ходорчуку  Ігору Петровичу

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ходорчуку  Ігору Петровичу  в смт.Цумань , площею 0,1477 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1880 , для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

    2.  Передати громадянину  Ходорчуку Ігору Петровичу  у власність земельну ділянку   в смт.Цумань, площею 0,1477 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1880, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

   3.Зобов’язати громадянина Ходорчука Ігора Петровича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 РІШЕННЯ

 

Від  29 березня 2016 року        Цумань                                        №5/23

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Денисюку Євгенію Миколайовичу

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Денисюку Євгенію Миколайовичу  в смт.Цумань , площею 0,1100  га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1900 , для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

  2.  Передати громадянину  Денисюку Євгенію Миколайовичу  у власність земельну ділянку   в смт.Цумань, площею 0,1100 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1900, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

3.Зобов’язати громадянина Денисюка Євгенія Миколайовича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

                                                              

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                РІШЕННЯ

 

Від  29 березня 2016 року         Цумань                                        №5/22

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Грицаю Олександру Анатолійовичу

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Грицаю Олександру Анатолійовичу  в смт.Цумань , площею 0,1069 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1899 , для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

    2.  Передати громадянину  Грицаю Олександру Анатолійовичу  у власність земельну ділянку   в смт.Цумань, площею 0,1069 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1899, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

   3.Зобов’язати громадянина Грицая Олександра Анатолійовича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450


 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                      РІШЕННЯ

 

Від  29 березня 2016 року           Цумань                                        №5/20

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Кашубіну Івану Дем'яновичу

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кашубіну Івану Дем'яновичу в смт.Цумань , площею 0,1325 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1890 , для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

    2.  Передати громадянину  Кашубіну Івану Дем'яновичу  у власність земельну ділянку   в смт.Цумань, площею 0,1325 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1890, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

   3.Зобов’язати громадянина Кашубіна Івана Дем'яновича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

                                                                

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                   РІШЕННЯ

 

Від  29 березня 2016 року         Цумань                                        №5/21

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Берестюку Олександру Ігоровичу

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Берестюку Олександру Ігоровичу  в смт.Цумань , площею 0,1168 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1903 , для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

  2.  Передати громадянину  Берестюку Олександру Ігоровичу  у власність земельну ділянку   в смт.Цумань, площею 0,1168 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1903, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

  3.Зобов’язати громадянина Берестюка Олександра Ігоровича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450


ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                   РІШЕННЯ

 

Від  29 березня 2016 року         Цумань                                        №5/28

 

Про затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та передачу

її у власність гр. Кардашу Олександру Вікторовичу

   

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кардашу Олександру Вікторовичу  в смт.Цумань , площею 0,1147 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:1889 , для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

  2.  Передати громадянину  Кардашу Олександру Вікторовичу  у власність земельну ділянку   в смт.Цумань, площею 0,1147 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:11889, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд - КВЦПЗ секція В (02.01). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови .

  3.Зобов’язати громадянина Кардаша Олександра Вікторовича:

3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства.

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                  РІШЕННЯ

 

Від  29 березня 2016 року             Цумань                                        №5/30

 

Про розгляд припису Державної екологічної інспекції

у Волинській області №000084 від 22.03.2016 року

 

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши Припис Державної екологічної інспекції у Волинській області №000084 від 22.03.2016 року, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1.                        Взяти до уваги зміст припису державної екологічної інспекції у Волинській області №000084 від 22.03.2016 року, відносно можливості виготовлення документів що посвідчують право користування земельною ділянкою гр.Боровицькій Світлані Іванівні.

2.                        Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук

Ковш,94450

 

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

 КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                      РІШЕННЯ

 

Від  29 березня 2016 року                Цумань                                        №5/29

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

на (місцевості) ТзОВ «КАМІНСЬКИЙ ТІМБЕР ЕНД ВЕНІРЗ »  

 

У відповідності до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши Припис Державної екологічної інспекції у Волинській області №000084 від 22.03.2016 року, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1.   Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  по вулиці Грушевського,7 в смт. Цумань, площею 2,4800 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:0948  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості(для обслуговування придбаних приміщень)   – КВЦПЗ – (11.02). Категорія земель – землі промисловості.

2.    Передати ТзОВ «КАМІНСЬКИЙ ТІМБЕР ЕНД ВЕНІРЗ »в оренду на 49 років   земельну    ділянку   в смт. Цумань по вулиці Грушевського,7  площею  2,4800 га, з кадастровим номером 0721855700:01:001:0948  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості(для обслуговування придбаних приміщень)   – КВЦПЗ – (11.02). Категорія земель – землі промисловості.

   2.1.Встановити орендну плату в розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки смт.Цумань.

3.  Зобов’язати «ТзОВ КАМІНСЬКИЙ ТІМБЕР ЕНД ВЕНІРЗ»:

       3.1. Зареєструвати земельну ділянку та речові права на неї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

       3.2. Виконувати обов’язки користувача земельної ділянки відповідно до вимог  Земельного кодексу України.

       3.3. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж  інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.          

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної  ради  з  питань земельних відносин  та охорони навколишнього природного середовища..

 

 

Селищний голова                                                                            А.В. Дорошук 

Ковш,94450