30.12.2016

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

28 лютого   2017   року

     Цумань

№ 12/45

 

 

Про перегляд рішення Цуманської селищної  ради № 4/3 від 18.02.2016 та «Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

 

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 8, 10, 12, 14 та 266 Податкового кодексу України, рекомендацій постійної комісії  Цуманської  селищної  ради з питань планування бюджету та соціально-економічного і культурного розвитку, селищна  рада   

 

                                                                      В И Р І Ш И Л А :

 

1.   Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у новій редакції згідно з додатком до цього рішення.

2.   Дане рішення застосовувати для розрахунків  з 01.01.2017 року.

3.   Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки затверджене рішенням Цуманської селищної  ради № 4/3  від 18.02.2016 вважати таким, що втратило чинність.

4.   Секретарю селищної ради Януль Т.І.оприлюднити дане рішення згідно чинного законодавства.

5.   Організацію виконання та контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податку здійснює Ківерцівська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Волинській області.

6.   Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії  Цуманської  селищної  ради з питань планування бюджету та соціально-економічного і культурного розвитку.

 

 

Селищний голова                                                                       А.В.Дорошук

Трофимчук

9-42-60


                                                                                             Додаток                                                             

                                                                                                             до рішення

                                                                                                                селищної ради

                                                                                  від 28.02.2017р. № 12/ 45

ПОЛОЖЕННЯ

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Загальні положення

1.1. Положення про податок на майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Положення)  визначає механізм справляння, розміри, порядок обчислення та сплати до місцевого  бюджету податку на майно.

1.2. Положення розроблено відповідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI, Закону України від 28.12.2014р. №71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році".

1.3. Визначення понять.

У цьому Положенні поняття вживаються у значеннях згідно із статтею 14 Податкового кодексу України.

2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

2.1. Платники податку

2.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

2.1.2.1 якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну йому  частку;

2.1.2.2 якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2.1.2.3 якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну  йому  частку.

2.2. Об’єкт оподаткування

2.2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2.2. Не є об’єктом оподаткування:

2.2.2.1 об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також  організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

2.2.2.2 будівлі дитячих будинків сімейного типу;

2.2.2.3 гуртожитки;

2.2.2.4 житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у

зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням селищної ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

2.2.2.5 об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

2.2.2.6 об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

2.2.2.7 будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

2.2.2.8 будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

2.2.2.9 об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

2.2.2.10 об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних

організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

2.2.2.11 будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

2.3. База оподаткування

2.3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

2.3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

2.3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

2.4. Пільги зі сплати податку

2.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

2.4.1.1 для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 80 кв. метрів;

2.4.1.2 для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 150 кв. метрів;

2.4.1.3 для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 230 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

1.об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням селищної ради;

2. об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

2.5. Ставка податку

2.5.1. Встановити з 01.01.2017 року ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

- для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, у розмірі 1(одного) відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр для об’єктів нежитлової нерухомості в таких розмірах:

Господарські (присадибні) будівлі 0%

Інші об’єкти нежитлової нерухомості 1%

При цьому врахувати, що у нежитловій нерухомості виділяють:

- будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

- будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-

побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

- будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки,

павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування

автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й

громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

- гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

- будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

- господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення,

до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні,

погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції;

- інші будівлі.

2.6. Податковий період

2.6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.7. Порядок обчислення суми податку

2.7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснює Ківерцівська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Волинській області за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

2.7.1.1 за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів 2.4.1.1 або 2.4.1.2

підпункту 2.4.1. пункту 2.4, та відповідної ставки податку;

2.7.1.2 за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів 2.4.1.1 або 2.4.1.2 підпункту 2.4.1 пункту 2.4, та відповідної ставки податку;

2.7.1.3 за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту 2.4.1.3 підпункту 2.4.1 пункту 2.4, та відповідної ставки податку;

2.7.1.4 за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого

перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів 2.7.1.1 -2.7.1.3 цього підпункту, збільшується на 25 000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку). Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснює Ківерцівська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Волинській області за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

2.7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сумм податку, обчисленого згідно з підпунктом 2.7.1 пункту 2.7, та відповідніплатіжні реквізити, зокрема, органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитловоїнерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку Ківерцівською об’єднаною державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Волинській області за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Ківерцівська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Волинській області за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформує відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень- рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

2.7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

2.7.4. Орган державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати в Ківерцівську об’єднану державну податкову інспекцію  ГУ ДФС у Волинській області відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2.7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають в Ківерцівську об’єднану державну податкову інспекцію ГУ ДФС у Волинській області за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46  Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

2.8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком.

2.8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

2.8.2. Ківерцівська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Волинській області надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

2.9. Порядок сплати податку

2.9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

2.10. Строки сплати податку

2.10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

2.10.1.1 фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

2.10.1.2 юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

Селищний голова                                                                        А.В.Дорошук

 

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

28 лютого   2017   року

     Цумань

№ 12/44

 

 

Про встановлення податку на майно

(в частині транспортного податку)

 

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 8, пункту 10.2 статті 10, статей 12 та 267 Податкового кодексу України, рекомендацій постійної комісії Цуманської селищної ради з питань планування бюджету соціально-економічного і культурного розвитку, селищна  рада  

                                                   В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити Положення про порядок справляння податку на майно в частині транспортного податку узгідно з додатком до цього рішення.

 

  2. Дане рішення застосовувати для розрахунків  з 01.01.2017 року.

 

3.Секретарю селищної  ради Януль Т.І. оприлюднити дане рішення згідно чинного законодавства.

 

4.Організацію виконання та контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податку здійснює Ківерцівська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Волинській області.

 

5.Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії Цуманської селищної  ради з питань  планування бюджету соціально-економічного і культурного розвитку

 

Селищний голова                                                                              А.В.Дорошук

Януль Т.

9-42-60

 

 

                                                                                                                                                                                        Додаток

до рішення Цуманської

селищної  ради №12/44

від 28.02.2017

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок справляння податку на майно

в частині транспортного податку

 

1. Загальні положення

1.            Податок на майно в частині транспортного податку встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

 

2. Платники податку

1.            Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 3.1. даного Положення є об’єктами оподаткування.

 

3. Об'єкт оподаткування

1.            Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

4. База оподаткування

1.            Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1. даного Положення.

 

5. Ставка податку

1.            Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1. даного Положення.

6. Порядок обчислення  податку

1.                        Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.                        Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснює Ківерцівська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Волинській області за місцем реєстрації платника податку.

3.                        Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку Ківерцівською об’єднаною державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Волинській області за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Ківерцівська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Волинській області надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснює Ківерцівська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Волинській області за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

4.            Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2016 року подати Ківерцівській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Волинській області за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2016 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати Ківерцівській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Волинській області  відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

5.            Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають Ківерцівській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Волинській області за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.            У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Ківерцівська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Волинській області надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

7.            За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

8.            У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

9.            У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1. даного Положення, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

10.                        У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

11.                   Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

1)                       об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

2)                       розміру ставки податку;

3)                       нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування, документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування.

7.    Порядок сплати податку

 

1.            Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до бюджету Цуманської селищної  ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8.    Строки сплати податку

 

1.            Транспортний податок сплачується:

1)     фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

2)     юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

3)      

9. Відповідальність за порушення податкового законодавства  та контроль за надходженням транспортного податку до місцевого бюджету

1.            Платники транспортного податку несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання декларації з транспортного податку до контролюючого органу, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати податку до бюджету Прилуцької сільської ради відповідно до Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями).

2.            Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння транспортного податку здійснює Ківерцівська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Волинській області.

 

 

Секретар селищної  ради                                                                      Т.І.Януль