Очищення влади

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 жовтня 2014 р. № 1025-р 
Київ

Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ 
№ 248-р від 30.03.2016}

Затвердити план проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 31

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 16 жовтня 2014 р. № 1025-р

ПЛАН 
проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”

Провести відповідно до Закону України “Про очищення влади” перевірку щодо:

Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку, членів Центральної виборчої комісії, членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, голів та членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг, Голови Служби зовнішньої розвідки, начальника Управління державної охорони, Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, голів місцевих держадміністрацій.

Листопад 2014 р. - лютий 2015 р.*;

Міністра юстиції, його першого заступника та заступників, посадових і службових осіб апарату Мін’юсту, керівників та заступників керівників територіальних органів Мін’юсту, Міністра внутрішніх справ, його першого заступника та заступників, посадових і службових осіб апарату МВС, Голови ДФС, його першого заступника та заступників, посадових і службових осіб апарату ДФС, керівників територіальних органів ДФС, їх перших заступників та заступників, Голови СБУ, його першого заступника та заступників, посадових і службових осіб Центрального управління СБУ, Голови ДСА, його першого заступника та заступників, посадових і службових осіб ДСА, начальників територіальних управлінь ДСА, Генерального прокурора України, його першого заступника та заступників, посадових і службових осіб Генеральної прокуратури України.

Листопад 2014 р. - січень 2015 р.*;

членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Грудень 2014 р. - лютий 2015 р.*;

професійних суддів.

Грудень 2014 р. - грудень 2015 р.*;

перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, першого заступника та заступників Голови Національного банку, першого заступника та заступників Голови Служби зовнішньої розвідки, першого заступника та заступників Глави Адміністрації Президента України, першого заступника та заступників Керівника Державного управління справами, заступника начальника Управління державної охорони, першого заступника та заступників Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, заступника Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, перших заступників та заступників голів місцевих держадміністрацій, керівників структурних підрозділів апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій, керівників та заступників керівників територіальних органів МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті, районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів), окремих підрозділів міліції, керівників та заступників керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (у разі їх утворення), керівників та заступників керівників обласних управлінь СБУ, їх міжрайонних, районних та міських підрозділів, прокурорів, перших заступників та заступників прокурорів прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя (на правах обласних), міських, районних, міжрайонних, районних у містах та військової прокуратур, керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, а також державних підприємств, що належать до сфери управління суб’єкта надання адміністративних послуг.

Березень - травень 2015 р.*;

посадових і службових осіб територіальних органів Мін’юсту, посадових і службових осіб територіальних органів МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті, районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів), окремих підрозділів міліції, посадових і службових осіб територіальних органів ДФС, посадових і службових осіб обласних управлінь СБУ, їх міжрайонних, районних та міських підрозділів, посадових і службових осіб Служби зовнішньої розвідки, посадових і службових осіб Управління державної охорони, посадових і службових осіб Національного банку, посадових і службових осіб територіальних управлінь ДСА, посадових і службових осіб прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя (на правах обласних), міських, районних, міжрайонних, районних у містах та військової прокуратур.

Квітень 2015 р. - червень 2016 р.*;

посадових і службових осіб (крім виборних посад) органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Червень 2015 р. - грудень 2016 р.*;

військових посадових осіб Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації.

Вересень 2015 р. - грудень 2019 року*.

{Абзац дев'ятий в редакції Розпорядження КМ № 248-р від 30.03.2016}

__________ 
* Керівник органу або голова суду відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади” визначає дату початку проведення перевірки у відповідному органі або суді з урахуванням строків, установлених зазначеним Законом, та необхідності завершення проведення перевірки в межах строків, установлених цим планом.

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

        РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

17 жовтня     2016 року

Цумань

                   № 19

 

 

 

Про початок проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, у виконавчому апараті Цуманської селищної ради

Відповідно до Закону України “Про очищення влади”, Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,  передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 та плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р та керуючись ст.55 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Провести перевірку достовірності відомостей стосовно застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" (надалі – перевірка), щодо посадових осіб місцевого самоврядування  ( згідно додатку).

 

2. Визначити відповідального  за проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” Трофимчук Г.І.- заступника селищного голови з питань діяльності виконавого органу селищної ради.

 

3. Затвердити графік проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", щодо осіб, визначених у пункті 1 цього розпорядження.

 

4.Забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті Цуманської селищної  ради в день його підписання.

 

5.  Ознайомити з цим розпорядженням осіб, стосовно яких проводиться перевірка, у тому числі працівників, які перебувають у відрядженнях, щорічних основних та додаткових відпустках, у відпустках без збереження заробітної плати.

 

6. Працівникам, стосовно яких проводиться перевірка, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати у відділ з питань кадрового забезпечення діяльності ради:

- власноручно написану заяву про те, що до них не застосовуються або застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за відповідною формою;

- копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я, по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

- копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік;

- копію трудової книжки.

У разі застосування до особи, стосовно якої проводиться перевірка, заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” або не подання нею заяви у строк, зазначений в абзаці першому пункту чотири даного розпорядження, є підставою для звільнення особи із займаної посади не пізніше як на третій день після подання такої заяви або закінчення строку подання заяви та застосування до неї заборони, передбаченої відповідно частиною третьою або четвертою статті 1 Закону.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Селищний голова                                                                         А.В.Дорошук

 

 

Ознайомлені:

Привиденець І.М.

Піддубна В.М.

Ковш С.В.

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження

селищного голови

від  17 жовтня  2016 року

19

 

 

ГРАФІК

проведення перевірки, передбаченої Законом України

"Про очищення влади", щодо посадових осіб місцевого

самоврядування Цуманської селищної ради

 

з/п

Назва посади та найменування відділу виконавчого апарату, щодо посадових осіб якого проводиться перевірка 

Дата початку перевірки

1.

Головний бухгалтер Цуманської селищної ради

08.11.2016

2.

Спеціаліст ІІ- категорії з бухгалтерського обліку  Цуманської селищної ради

08.11.2016

 

 

3.

Спеціаліст І-категорії землевпорядник  Цуманської селищної ради

08.11.2016

 

Селищний  голова                                                        А.В.Дорошук

 

З розпорядженням ознайомлений:

 

Привиденець І.М.

Піддубна В.М.

Ковш С.В.

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевірки відповідно до
Закону України “Про очищення влади”

 

08 листопада   2016 року   в  Цуманській селищній  раді  Ківерцівського району  Волинської області

(дата початку перевірки)                        (найменування органу державної влади/органу місцевого самоврядування)

 

розпочато проведення перевірки щодо таких осіб:

Привиденець Іванна Мирославівна ,
(прізвище, ім’я та по батькові особи,

Цуманська селищна  рада Ківерцівського району Волинської області,

місце роботи,

головний бухгалтер

  посада на час застосування положення Закону України “Про очищення влади”)

 

 

 

Селищний голова                                                                  А.В.Дорошук